Tứ Thư - trọn bộ 4 tập
Đăng ngày 13-12-2014 Lúc 01:58'- 13352 Lượt xem

(Trích nội dung cuốn Tứ thư trọn bộ 4 tập : Đại học - Trung Dung - Luận Ngữ - Mạnh tử)

Bộ Tứ Thư là một bộ sách, tuy là của Trung Quốc, nhưng các cụ ta xưa đã dùng để dạy học. Tất cả các học sinh đều học qua, kẻ ít người nhiều. Những tư tưởng, kiến thức dạy cho học sinh học để làm người về mọi lãnh vực. Từ việc nhỏ nhặt đến việc lớn như việc trị nước, việc bình trị thiên hạ cũng đều có trong bộ sách này.

Vậy trong chúng ta có mấy người lại không biết đến những chữ "Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ". Mà lại còn biết rõ muốn tu thân thì phải Thành ý, Chính tâm, rồi mới Tu thân. Nếu đã tu được thân rồi thì sẽ tề được gia, khi đã tề được gia thì mới trị được nước. Rồi những điều cần thiết để trở thành con người toàn diện, trong bộ sách này có dạy đủ cả Nhân, Nghĩa, Lề, Trí Dũng và Tín. Rồi đến đức độ của con người phải làm, phải giữ là cần, Kiệm, Liêm, Chính. Đàn bà con gái thì Công,. Dung, Ngôn, Hạnh, thôi thì đù cả.