Kinh A Di Đà yếu giải
Đăng ngày 08-07-2013 Lúc 02:15'- 19680 Lượt xem
Giá: 30 000 VND / 1 Quyến
Tập kinh này gồm :
  1. Kinh A Di Đà yếu giải
  2. Kinh Kiến Chính
  3. Kinh Tứ Thập Nhị Chương
  4. Kinh Di Giáo
  5. Quy Sơn Cảnh Sách