Thơm ngát hương lan
Đăng ngày 07-07-2013 Lúc 03:38'- 16427 Lượt xem

Các vị thiền sư ra đi thường không để lại dấu vết nhưng thiền sư Hư Vân đã để lại cho hậu thế cuộc đời tu hành của ngài là để tấm gương cho hàng hậu học noi theo ngài. Đọc quyển sách này ta thấy cuộc đời tu hành phi thường của ngài từ lúc ra đời cho đến lúc lớn lên cha ngài ép phải lấy vợ nhưng ngài vẫn không đắm nhiễm vào nữ sắc. Ta thấy đức hạnh của ngài thật phi thường đáng để chúng ta phải noi theo.