Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng giáp vàng
Đăng ngày 08-07-2013 Lúc 06:33'- 23775 Lượt xem
Giá: 70 000 000 VND / 1 tượng