Bài thơ "Ông cụ đưa đò"

Bài thờ "Ông cụ đưa đò" mượn hình ảnh đưa đò để ca ngợi những bậc cao tăng giảng đạo cho chúng sinh để mong họ thoát khỏi tham, sân, si và có cuộc sống bình yên và an lạc.
Bài thơ "Ông cụ đưa đò"

ÔNG CỤ ĐƯA ĐÒ

Đưa đò nào đâu phải kế sinh nhai
Thương khách qua sông chẳng đủ tài
Lặn ngụp nổi chìm theo sóng nước
Mong người sự sống chẳng họa tai
Đò ông đã trải kiếp năm dài
Đường danh nẻo lợi lối chông gai
Độc ngọt, nguy bùi đâu dễ tỉnh
Cam phận đưa đò mãi..thương ai!
 

Tác giả bài viết: TTL