Bài thơ "Thì ra ta đã hại ta"

Bài thơ "Thì ra ta đã hại ta" của ĐĐ. Thích Tịnh Liên
Bài thơ "Thì ra ta đã hại ta"

THÌ RA TA ĐÃ HẠI TA !

Vì ta nông nổi nên ra thế này ?
Sinh ra đâu có xỉn say,
Sinh ra đâu có tật này tật kia ?
Vì ta bạn xấu chẳng lìa,
Thầy hay chẳng học, bạn lành chẳng thân.
Nên nay họa hại xác thân
Ăn năn đã muộn, Hận cùng ích chi.
Phải chi biết sớm tu trì
Mẹ cha yên dạ mọi người mến yêu

Tác giả bài viết: Thích Tịnh Liên

Nguồn tin: Nhà sách Tịnh Liên