Tìm hiểu về phật giáo

Đăng lúc: 05-09-2017 10:30:00 PM | Đã xem: 2975 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Đăng lúc: 03-09-2017 09:48:00 PM | Đã xem: 3960 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Lời Phật dạy về tình yêu thương

Lời Phật dạy về tình yêu thương

Muốn yêu thương phải có hiểu biết

Đăng lúc: 01-09-2017 09:15:00 PM | Đã xem: 6259 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Tu tâm như thế nào?

Tu tâm như thế nào?

Giáo lý nhà Phật từ thấp tới cao, từ đạo làm người cho đến đạo hiền Thánh đều dựa trên nền tảng của nhân quả, vì vậy trong cuộc sống của chúng ta ai không thấu hiểu lý nhân quả thì sự tu hành của mình khó mà đạt được kết quả viên mãn.

Đăng lúc: 31-08-2017 06:15:00 AM | Đã xem: 3593 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Đăng lúc: 29-08-2017 05:36:00 AM | Đã xem: 3400 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Đăng lúc: 27-08-2017 05:21:00 AM | Đã xem: 2833 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Làm thế nào để phân biệt thiện tri thức và ác tri thức

Làm thế nào để phân biệt thiện tri thức và ác tri thức

Thiện tri thức chân thật, họ nói chuyện rất khó nghe nhưng người ta đến nhắc nhở chúng ta, đây là việc tốt, chúng ta phải nên cảm kích

Đăng lúc: 27-04-2016 06:54:00 PM | Đã xem: 4904 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Tại sao thiên ma ngoại đạo lại tìm cách để phá hoại Kinh Lăng Nghiêm

Tại sao thiên ma ngoại đạo lại tìm cách để phá hoại Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm là thân của Phật, là xá-lợi của Phật, là tháp miếu của Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có bốn loại giáo huấn thanh tịnh, có hai mươi lăm vị thánh thuật lại kinh nghiệm viên thông và có nói tới năm mươi cảnh giới ấm ma. Những pháp này có thể ví như cái kính chiếu yêu, khiến cho bàng môn ngoại đạo phải lộ hết nguyên hình, yêu ma quỷ quái hết chổ ẩn náu, do đó để tự vệ chúng phải rêu rao rằng kinh Lăng Nghiêm là kinh ngụy tạo, không nên tin theo.

Đăng lúc: 25-02-2016 06:16:00 PM | Đã xem: 4775 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Sau khi chết xác thân chỉ là “Đất”

Sau khi chết xác thân chỉ là “Đất”

Kinh Phật dạy rằng, một người chết đi lập tức tái sanh nếu sinh thời tạo nghiệp cực thiện hoặc cực ác.

Đăng lúc: 31-12-2015 10:39:00 PM | Đã xem: 5528 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Thân trung ấm vô ngã

Thân trung ấm vô ngã

Theo giáo lý vô ngã thì con người sau khi chết đi ngũ uẩn tan rã, chỉ có nghiệp làm động lực dẫn dắt tái sinh. Truyền thống Phật giáo Bắc truyền có khái niệm thân trung ấm. Nếu chiếu theo giáo lý vô ngã, con người sau khi chết đâu còn lại gì nữa, như vậy bản chất của thân trung ấm là gì?

Đăng lúc: 30-12-2015 10:31:44 PM | Đã xem: 5166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Con người của kiếp này với kiếp sau là một hay là hai?

Con người của kiếp này với kiếp sau là một hay là hai?

Con người của kiếp này với kiếp sau là một hay là hai?

Đăng lúc: 05-12-2015 06:17:00 PM | Đã xem: 5212 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Hỏi đáp về cách chôn cất sau khi mất

Hỏi đáp về cách chôn cất sau khi mất

Hỏi đáp về quan niệm chôn cất sau khi mất

Đăng lúc: 03-12-2015 06:01:00 PM | Đã xem: 4823 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Có phải chăn nuôi là tạo nghiệp?

Có phải chăn nuôi là tạo nghiệp?

Chăn nuôi có phạm vào các điều cấm của Phật giáo không?

Đăng lúc: 02-12-2015 02:57:11 AM | Đã xem: 7785 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Giúp người tái duyên có bị đọa vào Tiễn đao địa ngục

Giúp người tái duyên có bị đọa vào Tiễn đao địa ngục

Sau đây là giải đáp của tổ tư vấn về tầng Tiễn đao địa ngục trong 18 tầng địa ngục

Đăng lúc: 11-08-2015 07:44:00 PM | Đã xem: 5653 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Có nên nhờ thầy bói cúng vớt vong

Có nên nhờ thầy bói cúng vớt vong

Đây là câu hỏi đáp của một gia đình có người chết đuối về nghi thức cúng vớt vong trong tín niệm dân gian

Đăng lúc: 20-07-2015 05:15:24 AM | Đã xem: 5564 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Vai trò của Đức Phật trong mỗi chúng sinh

Vai trò của Đức Phật trong mỗi chúng sinh

Đức Phật chưa bao giờ cho rằng Ngài là thần linh hay Thượng đế có quyền năng ban phước cho mọi người. Ngài chỉ là người tìm ra chân lý và dẫn đường cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau

Đăng lúc: 04-06-2015 11:31:00 PM | Đã xem: 5313 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Thế nào là nghiệp

Thế nào là nghiệp

Trong Phật giáo, nghiệp là khái niệm dùng để chỉ quy luật chung nhất về nguyên nhân và kết quả. Mỗi tác động (nghiệp) dưới một điều kiện nhất định sẽ tạo thành một quả.

Đăng lúc: 03-06-2015 11:17:52 PM | Đã xem: 7601 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Pháp môn nào cũng tối thắng

Pháp môn nào cũng tối thắng

Trong các pháp môn tu tập, liệu có pháp môn nào là nhanh đạt được Phật quả không?

Đăng lúc: 21-03-2015 07:39:00 PM | Đã xem: 5443 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Thế nào là giữ giới không sát sinh?

Thế nào là giữ giới không sát sinh?

Thế nào là giữ giới không sát sinh? Trong giới không sát hạt chúng sinh thì đâu là việc mắc tội rất lớn, đâu là việc làm có thể tha thứ được

Đăng lúc: 19-03-2015 07:27:00 PM | Đã xem: 8916 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
Sự linh ứng của Bồ-tát có mâu thuẫn với luật nhân quả?

Sự linh ứng của Bồ-tát có mâu thuẫn với luật nhân quả?

Theo luật nhân quả, những gì xảy đến với con người trong hiện tại là do nhân duyên đã gieo trồng trong quá khứ. Vậy khi thành tâm tu tập thì có cảm ứng và gia hộ không ?

Đăng lúc: 17-03-2015 07:13:00 PM | Đã xem: 6255 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tìm hiểu phật giáo
1 2  Trang sau