Thơ phật giáo
 
Bài thơ " Vội "

Bài thơ " Vội "

Đăng lúc: 09:26 - 08/09/2017

Bài thơ " Vội "

Bài thơ " Sám hối thông minh "

Bài thơ " Sám hối thông minh "

Đăng lúc: 09:48 - 03/08/2017

Bài thơ " Sám hối thông minh "

Bài thơ " Tu trong nghịch cảnh "

Bài thơ " Tu trong nghịch cảnh "

Đăng lúc: 09:36 - 03/08/2017

Bài thơ " Tu trong nghịch cảnh "

Bài thơ "Tu Là Tìm Lỗi Của Mình Để Sửa"

Bài thơ "Tu Là Tìm Lỗi Của Mình Để Sửa"

Đăng lúc: 09:14 - 07/12/2016

Bài thơ "Tu Là Tìm Lỗi Của Mình Để Sửa"

Bài thơ "Nhất tâm niệm Phật là đại bố thi, đại từ bi"

Bài thơ "Nhất tâm niệm Phật là đại bố thi, đại từ bi"

Đăng lúc: 08:26 - 16/11/2016

Bài thơ "Nhất tâm niệm Phật là đại bố thi, đại từ bi"

Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm

Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm

Đăng lúc: 14:29 - 12/07/2016

Bài thơ Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm

Bài thơ "Có té ngã nhiều mới làm thánh được"

Đăng lúc: 06:16 - 02/07/2016

Bài thơ "Có té ngã nhiều mới làm thánh được"

Bài thơ "Yếu chí pháp nương tha lực"

Bài thơ "Yếu chí pháp nương tha lực"

Đăng lúc: 14:15 - 01/07/2016

Bài thơ "Yếu chí pháp nương tha lực"

Bài thơ "Một niệm chí thành tất được vãng sanh!"

Bài thơ "Một niệm chí thành tất được vãng sanh!"

Đăng lúc: 06:54 - 11/06/2016

Bài thơ "Một niệm chí thành tất được vãng sanh!"

A Di Đà Phật

A Di Đà Phật

Đăng lúc: 06:21 - 03/05/2016

Bài thơ "A Di Đà Phật"

Bài thơ "Nhẫn nhịn nhường"

Bài thơ "Nhẫn nhịn nhường"

Đăng lúc: 05:50 - 02/05/2016

Bài thơ "Nhẫn nhịn nhường"

Bài thơ "Thì ra ta đã hại ta"

Bài thơ "Thì ra ta đã hại ta"

Đăng lúc: 06:37 - 01/05/2016

Bài thơ "Thì ra ta đã hại ta" của ĐĐ. Thích Tịnh Liên

Bài thơ "Tự gieo tự gặt"

Đăng lúc: 10:28 - 30/04/2016

Bài thơ "Tự gieo tự gặt"

Bài thơ "Phúc là cội gốc của bình an"

Bài thơ "Phúc là cội gốc của bình an"

Đăng lúc: 06:08 - 29/04/2016

Bài thơ "Phúc là cội gốc của bình an"

Thôi

Thôi

Đăng lúc: 06:41 - 10/05/2015

Bài thơ "Thôi" của thầy Thích Tâm Luận