Thơ phật tử
 
Chỉ là vậy thôi

Chỉ là vậy thôi

Đăng lúc: 11:26 - 19/09/2016

Bài thơ "Chỉ là vậy thôi"

Bài thơ "Nhà đang cháy mau ra thôi!"

Bài thơ "Nhà đang cháy mau ra thôi!"

Đăng lúc: 09:54 - 10/06/2016

Bài thơ "Nhà đang cháy mau ra thôi!"

Bài thơ "Ý nghĩa của sám hối"

Bài thơ "Ý nghĩa của sám hối"

Đăng lúc: 06:28 - 09/05/2016

Bài thơ "Ý nghĩa của sám hối"

Bài thơ "Phong cảnh Hương sơn"

Bài thơ "Phong cảnh Hương sơn"

Đăng lúc: 06:22 - 08/05/2016

Bài thơ "Phong cảnh Hương sơn"

Bài thơ "MÂY TÂY THIÊN"

Bài thơ "MÂY TÂY THIÊN"

Đăng lúc: 06:12 - 07/05/2016

Bài thơ "NON THIÊNG YÊN TỬ"

Bài thơ "NON THIÊNG YÊN TỬ"

Bài thơ "NON THIÊNG YÊN TỬ"

Đăng lúc: 06:05 - 06/05/2016

Bài thơ "NON THIÊNG YÊN TỬ"

Bài thơ "Phật ra đời vì cứu người có tội"

Bài thơ "Phật ra đời vì cứu người có tội"

Đăng lúc: 06:21 - 05/05/2016

Bài thơ "Phật ra đời vì cứu người có tội"

Bài thơ "Giúp người là giúp mình, hại người là hại mình"

Bài thơ "Giúp người là giúp mình, hại người là hại mình"

Đăng lúc: 05:40 - 27/04/2016

Bài thơ "Giúp người là giúp mình, hại người là hại mình" nhắc nhở ta phải tu tâm dưỡng tính, luôn giúp đỡ người, tránh hại người để có cuộc sống an vui và tích phúc đức cho mình và con cháu

Bài thơ "Là giá ... để học thôi mà"

Bài thơ "Là giá ... để học thôi mà"

Đăng lúc: 09:37 - 26/04/2016

Bài thơ "Là giá...để học thôi mà " muốn nói đến cuộc đời như một sân khấu lớn và ta là những nghệ sĩ . Khi sân khấu kéo màn xuống thì ta lại trở về với ta.

Bài thơ "Ông cụ đưa đò"

Bài thơ "Ông cụ đưa đò"

Đăng lúc: 09:39 - 23/04/2016

Bài thờ "Ông cụ đưa đò" mượn hình ảnh đưa đò để ca ngợi những bậc cao tăng giảng đạo cho chúng sinh để mong họ thoát khỏi tham, sân, si và có cuộc sống bình yên và an lạc.

Bài thơ "Tự gieo tự gặt"

Bài thơ "Tự gieo tự gặt"

Đăng lúc: 15:05 - 06/01/2016

Bài thơ "Tự gieo tự gặt" của thầy Thích Tâm Luận

Suy ngẫm

Suy ngẫm

Đăng lúc: 10:27 - 15/10/2014

Bài thơ sau là suy ngẫm của một Phật tử khi hiểu và làm theo lời Phật dạy, không vướng vào vòng tham, sân, si và luôn từ bi, hỷ xả để cuộc sống được bình yên và an lạc.