Xem bản: desktop Desktop | mobile Mobile
Nhà sách duy nhất về Phật giáo nằm tại trung Tâm Hà Nội

22:53 EDT Thứ tư, 21/10/2020
  • Nhà sách nhận in ấn tất cả các kinh sách của Phật Giáo và tượng Phật gửi đi tất cả các tỉnh thành đến tận nhà hoặc chùa. A Di Đà Phật!
     

Hỗ trợ liên hệ

Nhà sách phật giáo Tịnh Liên
  • address Vào 5m ngõ 187 Bà Triệu - Hà Nội
  • phone Gmail: nhasachtinhlien187
  • phone Điện thoại: 043 974 8417
  • phone Di động: 094 278 3333

Tìm kiếm sách

Từ khóa
Giá từ
Đến

Trên Google+

Trên Facebook

Nhân quả quá khứ hiện tại kinh

Mã sản phẩm: S0037 - 11607 Lượt xem
Sách là những câu chuyện, những kinh pháp giảng về luật nhân quả của Đức Phật
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Phương Đông
Chia sẻ :
Vào thuở quá khứ, cách đây vô lượng vô biên a-tăng-kì kiếp, lúc ấy có vị tiên nhân tên Thiện Huệ, siêng tu Phạm hạnh[3], cầu Nhất thiết chủng trí. Vì muốn thành tựu được trí tuệ rộng lớn này, Ngài nguyện vào biển sinh tử, thụ sinh trong năm đường[4], hết thân này lại thụ thân khác, vô lượng lần như thế. [0621a] Nếu như gom tất cả cỏ cây trong thiên hạ chẻ làm thẻ, dùng để tính số thân của Thiện Huệ đã thụ sinh, cũng không thể tính hết được. Khoảng thời gian từ thành đến hoại của trời đất gọi là một kiếp, số lượng trời đất thành hoại mà thân Thiện Huệ đã trải qua cũng không thể tính đếm.

Tiên nhân vì thương xót chúng sinh mãi đam mê ái dục, chìm đắm trong biển khổ, nên khởi lòng từ bi muốn cứu vớt họ ra khỏi nơi ấy. Ngài lại nghĩ: “Ngày nay, chúng sinh sở dĩ bị chìm đắm trong sinh tử không thể tự giải thoát được, đều do tham, sân, si và say đắm các cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nay ta nhất định đoạn trừ tất cả bệnh này cho họ. Tuy sinh vào trong các đường, nhưng ta không quên ý nghĩ này. Ta xem hết thảy chúng sinh, dù kẻ oán hay người thân đều bình đẳng. Ta lấy bố thí độ kẻ nghèo cùng, trì giới độ người phá giới, tu nhẫn nhục độ người sân hận, hành tinh tấn độ kẻ biếng lười, dùng thiền định độ người tán loạn, đem trí tuệ độ kẻ ngu si. Như thế, khiến chúng sinh được lợi ích lâu dài và làm nơi nương tựa vững chắc cho họ. Riêng đối với các Đức Như Lai, ta luôn cung kính cúng dường, ưa thích nghe pháp. Ta cũng giảng nói chính pháp cho mọi người; thường dùng tứ sự[5] cúng dường chúng tăng; đối với Phật pháp luôn tôn trọng giữ gìn. Các việc như thế, ta đã làm không thể kể hết”.

Bấy giờ, ở nước kia, có vua Đăng Chiếu, trụ trong thành Đề-bá-bà-để. Nhân dân trong nước đó thọ tám mươi nghìn tuổi, cuộc sống an ổn, vui vẻ, sung túc và rất hưng thịnh, các điều mong muốn đều được như ý, đầy đủ như ở cõi trời. Vị vua ấy thường dùng chính pháp để trị dân, không ép bức và dùng các hình phạt đau khổ như giết hại, đánh đập. Vua thương dân như con một. Thái tử, con vua Đăng Chiếu lúc mới sinh, dung mạo đoan nghiêm, uy đức đầy đủ, có ba mươi hai tướng quí và tám mươi vẻ đẹp không ai sánh bằng. Ngày thái tử chào đời, khắp nơi đều sáng rực khiến ánh sáng của mặt trời, mặt trăng không còn tác dụng. Vua thấy thái tử có điềm lành như thế, liền triệu tập các quần thần vào cung hội kiến.

Vua nói:

- Thái tử vừa sinh ra đã có những tướng kì lạ này. Các khanh xem nên đặt tên gì cho thái tử?

Quần thần tâu:

- Tâu bệ hạ! Nên đặt tên cho thái tử là Phổ Quang.

Vua lại mời thầy tướng đến xem. Xem xong, ông ta tâu:

- Nếu thái tử ở đời, thừa kế ngôi vị, sẽ làm bậc Chuyển luân vương, thống lĩnh cả bốn châu[6] thiên hạ. Nếu xuất gia, Ngài sẽ thành bậc Chính đẳng chính giác.

Vua, phu nhân cùng thể nữ trong hậu cung nghe vậy, càng thương yêu thái tử hơn. Ngài lại được các hàng trời, rồng, dạ-xoa[7], càn-thát-bà[8], a-tu-la[9], ca-lầu-la[10], khẩn-na-la[11], ma-hầu-la-già[12], nhơn và phi nhơn[13] cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen.

[0621b] Lúc bấy giờ, thái tử ở trong cung nói pháp cho phu nhân và thể nữ nghe. Đến hai mươi chín nghìn tuổi, thái tử bỏ ngôi vị Chuyển luân, cầu xin cha mẹ cho xuất gia, nhưng không được chấp thuận. Thái tử cầu xin ba lần vẫn không được. Nhưng vì lòng từ bi muốn cứu vớt chúng sinh, nên thái tử đành chịu lỗi nhỏ để thành tựu chí nguyện lớn. Thế là, Ngài đi vào rừng sâu, ở bên gốc cây, cạo bỏ râu tóc, mặc y hoại sắc, siêng năng tu khổ hạnh mãn sáu nghìn năm, chứng quả Vô thượng Chính đẳng chính giác. Sau đó, Ngài vì hàng trời, người và tám bộ chúng mà chuyển pháp luân mà tất cả trời, người, ma, Phạm[14] trong thế gian không thể làm được. Ngài dùng pháp Tam thừa[15] giáo hóa chúng sinh, được vô lượng lợi ích.

Khi ấy, vua cha,  phu nhân cùng thể nữ trong cung nghe thái tử Phổ Quang thành Phật đều rất vui mừng. Quần thần, nhân dân và hàng bà-la-môn v.v… trong nước nghe tin thái tử thành đạo, mỗi người tự nghĩ: “Thái tử Phổ Quang xa lìa ngôi vị Chuyển luân vương, cạo bỏ râu tóc, mặc y hoại sắc, xuất gia tu hành, thành tựu quả vị Chính đẳng chính giác. Chúng ta ngày nay cũng nên xuất gia”. Nghĩ vậy, họ cùng nhau đến chỗ Đức Phật Phổ Quang.

Khi ấy, Đức Phật Phổ Quang quán xét tâm của mỗi người, tùy theo cơ duyên mà diễn nói các pháp, độ bốn nghìn người trong số các đại thần và hàng bà-la-môn v.v… chứng quả A-la-hán. Nhân dân trong nước và những người ở bốn phương đến nghe pháp, có hơn tám mươi nghìn người đắc Vô sinh pháp nhẫn[16].

Lúc bấy giờ, đức Phổ Quang Như Lai cùng với tám muôn bốn nghìn vị a-la-hán trở về nước mình, du hành giáo hóa. Vua cha nghe được tin này, lòng rất vui mừng, liền ban lệnh cho toàn dân trong nước sửa sang đường sá, rưới nước thơm trên đất, treo tràng phan, bảo cái bằng tơ lụa quí báu, rải các thứ hoa, cảnh tượng trang nghiêm như thế rộng khắp mười hai do-tuần[17]. Vua lại cho đánh trống ra lệnh khắp trong nước: Ai có hoa thì không được bán, phải dâng nạp cho vua. Đồng thời, ban lệnh cho tất cả nhân dân không một ai được cúng dường Đức Phật trước tiên. Sau đó, vua sai các vị đại thần trỗi các kĩ nhạc, đốt hương rải hoa, đến thỉnh đức Phổ Quang Như Lai.

Xem qua một vài trang sách

Xin quý khách bấm vào hình ảnh thu nhỏ của trang sách muốn xem dưới đây để bật công cụ phóng to. Trên công cụ phóng to, rê chuột vào bên lề phải-lề trái để hiện các nút sang phải, sang trái. Nhấn vào các nút sang phải, sang trái để lật giở sách. Nhấn nút x để đóng

Độc giả bình luận về sách

Quý vị có thể bình luận hoặc nêu các câu hỏi đáp về sản phẩm dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời cũng tại mục bình luận này

Avata
- Ngày:
Cho hỏi tôi muốn mua quyển này thì làm thế nào ạ?

Số ký tự được gõ là 250

Đầu sách cùng loại