Xem bản: desktop Desktop | mobile Mobile
Nhà sách duy nhất về Phật giáo nằm tại trung Tâm Hà Nội

02:07 ICT Thứ năm, 21/01/2021
  • Nhà sách nhận in ấn tất cả các kinh sách của Phật Giáo và tượng Phật gửi đi tất cả các tỉnh thành đến tận nhà hoặc chùa. A Di Đà Phật!
     

Hỗ trợ liên hệ

Nhà sách phật giáo Tịnh Liên
  • address Vào 5m ngõ 187 Bà Triệu - Hà Nội
  • phone Gmail: nhasachtinhlien187
  • phone Điện thoại: 043 974 8417
  • phone Di động: 094 278 3333

Tìm kiếm sách

Từ khóa
Giá từ
Đến

Trên Google+

Trên Facebook

Sách Phật Giáo
Xem ảnh 360
Phòng trưng bày tranh tượng phật

Giảng giải - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Tác giả: Hòa Thượng Tịnh Không,  

Mã sản phẩm: S0122

Bài giảng kinh "Kinh Địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện" của Hòa thượng Tịnh Không. Kinh Địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giúp chúng ta khởi phát kho tàng quý giá nơi tự tách.

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm - toàn tập giảng ký

Mã sản phẩm: S0121

Bản Hệ Niệm Pháp Sự Tam Thời Toàn Tập này lợi ích kẻ âm lẫn người dương

Nhập môn Hoa Nghiêm kinh

Tác giả: Đại sư Pháp Tạng,  

Mã sản phẩm: S0106

Hoa Nguyên Kinh Thám Huyền ký là một trong những tác phẩm lớn nhất trong sự nghiệp hoằng hóa của đại sư Pháp Tạng. Nội dung giải thích Luận giảng, Quảng diễn về Kinh Hoa Nghiêm.

Kinh phát khởi bồ tát Thù Thắng Chí Nhạo

Tác giả: Hòa Thượng Tịnh Không,  

Mã sản phẩm: S0099

Kinh phát khởi bồ tát Thù Thắng Chí Nhạo thuộc quyển chín mươi mốt và chín mươi hai của kinh Đại Bảo Tích.

Di giáo tam kinh

Mã sản phẩm: S0068

Di Giáo Tam Kinh bao gồm các giáo nghĩa căn bản,đối trị tà nghiệp, phiền não , khổ;

Kinh A Nan vấn Phật sự cát hung

Tác giả: Hòa Thượng Tịnh Không,  

Mã sản phẩm: S0067

Hòa thượng Tịnh Không giảng Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu

Kinh Kim Cang - Giảng giải

Tác giả: Thích Thanh Từ,  

Mã sản phẩm: S0066

Đọc toàn quyển kinh Kim Cang, chúng ta thấy Phật phá sạch không còn sót một kiến chấp nào

Kinh Kim Cang - trọn bộ

Tác giả: Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa,  

Mã sản phẩm: S0065

Kim cang là tâm, kim cang là tánh, và kim cang cũng là trí bát nhã. Tâm kim cang cũng là tánh kim cang. Tánh kim cang cũng là trí kim cang bát nhã.

Kinh Kim Cang Giảng nghĩa từng đoạn thiết yếu

Tác giả: Hòa Thượng Tịnh Không,  

Mã sản phẩm: S0064

Giảng nghĩa từng đoạn thiết yếu trong kinh Kim Cang

Kinh báu tuệ giác siêu việt tuyệt luân

Mã sản phẩm: S0063

Kinh gồm 2 phần: Kinh Kim Cang Bát Nhã tán thuật và Kim Cang Bát Nhã luận giải toát yếu. Kinh Kim Cang Bát Nhã nhắm chủ đích giải rõ 2 điểm nghi vấn căn bản: Làm thế nào trụ tâm và Làm sao hàng phục tâm

Giảng giải kinh Bảo Tích

Tác giả: HT Ấn Thuận,  

Mã sản phẩm: S0062

Giảng giải kinh Bảo Tích - thuyết minh rõ về hành, cảnh, quả

Phật thuyết a di đà kinh yếu giảng giải ký

Tác giả: Hòa Thượng Tịnh Không,  

Mã sản phẩm: S0061

Sách Di Đà Yếu Giải là bộ sách trọng yếu xiển dương, giải thích kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là kinh pháp khai thị

Bát nhã tâm kinh giảng giải

Tác giả: Hòa Thượng Tịnh Không,  

Mã sản phẩm: S0060

“Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh”. Toàn bộ đề kinh có 8 chữ, có thể phân nó làm bốn đoạn để xem. Bát nhã là đoạn thứ nhất, Ba La Mật Đa là đoạn thứ hai, Tâm là đoạn thứ ba, Kinh là đoạn thứ tư.

Kinh A Di Đà yếu giải

Tác giả: Đại sư Ngẫu Ích,  

Mã sản phẩm: S000004

Kinh A Di Đà yếu giải của đại sư Ngẫu Ích là tác phẩm xuất sắc chú giải về kinh Di Đà