Xem bản: desktop Desktop | mobile Mobile
Nhà sách duy nhất về Phật giáo nằm tại trung Tâm Hà Nội

14:38 ICT Chủ nhật, 25/10/2020
  • Nhà sách nhận in ấn tất cả các kinh sách của Phật Giáo và tượng Phật gửi đi tất cả các tỉnh thành đến tận nhà hoặc chùa. A Di Đà Phật!
     

Hỗ trợ liên hệ

Nhà sách phật giáo Tịnh Liên
  • address Vào 5m ngõ 187 Bà Triệu - Hà Nội
  • phone Gmail: nhasachtinhlien187
  • phone Điện thoại: 043 974 8417
  • phone Di động: 094 278 3333

Tìm kiếm sách

Từ khóa
Giá từ
Đến

Trên Google+

Trên Facebook

Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện

Mã sản phẩm: S0073 - 85400 Lượt xem
Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện - trọn bộ
Dịch giả : HT Thích Trí Tịnh
Nhà xuất bản : Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm xuất bản : 2014
Số trang : 242
Chia sẻ :

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN


THẦN THÔNG TRÊN CUNG TRỜI ĐAO LỢIPHẨM THỨ NHỨT
1/ PHẬT HIỆN THẦN THÔNG
- Ta nghe như thế này: Một thuở nọ, tại cung Trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp:(1)
Lúc đó, bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng: (2)
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức “đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn” để điều phục chúng


sanh cang cường làm cho chúng nó rõ “pháp khổ pháp vui”. (3)
Khen xong, chư Phật đều sai thị giả (4) kính thăm đức Thế Tôn.
Bấy giờ, đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vừng mây sáng rỡ lớn. Như là: vừng mây sáng rỡ đầy đủ, vừng mây sáng rỡ đại từ bi, vừng mây sáng rỡ đại trí huệ, vừng mây sáng rỡ đại Bát nhã, vừng mây sáng rỡ đại Tam muội, vừng mây sáng rỡ đại kiết tường, vừng mây sáng rỡ đại phước đức, vừng mây sáng rỡ đại công đức, vừng mây sáng rỡ đại quy y, vừng mây sáng rỡ đại tán thán... Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vừng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu.
Như là: tiếng Bố thí độ, tiếng Trì giới độ, tiếng Nhẫn nhục độ,

tiếng Tinh tấn độ, tiếng Thiền định độ, tiếng Bát nhã độ, tiếng Từ bi, tiếng Hỷ xả, tiếng Giải thoát, tiếng Vô lậu, tiếng Trí huệ, tiếng Sư tử hống, tiếng Đại Sư tử hống, tiếng Mây sấm, tiếng Mây sấm lớn.
2/ Trời, Rồng... Hội Họp - Khi đức Phật phát ra bất khả thuyết bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng Trời, Rồng, Quỷ, Thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung Trời Đao Lợi.
Như là: Trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Suất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô

Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phùiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả Thiên chúng, Long chúng, cùng các chúng Quỷ, Thần đều đến hội họp. (5)
Lại có những vị Thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như Thần biển, Thần sông, Thần rạch, Thần cây, Thần núi, Thần đất, Thần sông chằm, Thần lúa mạ, Thần chủ ngày, Thần chủ đêm, Thần hư không, Thần trên trời, Thần chủ ăn uống, Thần cây cỏ... Các vị thần như thế đều đến hội họp.

Xem qua một vài trang sách

Xin quý khách bấm vào hình ảnh thu nhỏ của trang sách muốn xem dưới đây để bật công cụ phóng to. Trên công cụ phóng to, rê chuột vào bên lề phải-lề trái để hiện các nút sang phải, sang trái. Nhấn vào các nút sang phải, sang trái để lật giở sách. Nhấn nút x để đóng

Độc giả bình luận về sách

Quý vị có thể bình luận hoặc nêu các câu hỏi đáp về sản phẩm dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời cũng tại mục bình luận này

Avata
- Ngày:
250
Avata
- Ngày:
Con xin được thỉnh 1 quyển kinh địa tạng về đọc tụng ạ
Avata
- Ngày:
Mình mua sách. Kinh địa tạng
Avata
- Ngày:
Con muốn được thỉnh 1 cuốn kinh địa tạng, con muốn đặt hàng thì phải làm thế nào ạ. Số đt của con 0355136699. Con xin cảm ơn ạ
Avata
- Ngày:
Mình muốn mua 1 cuốn kinh địa tạng bổn nguyện để tụng ở nhà.
Avata
- Ngày:
Tôi muốn mua cuốn kinh địa tạng vương bồ tát bổn nguyện.
Avata
- Ngày:
con muốn mua một quyển kinh Địa tạng bổn Nguyện ạ
Avata
- Ngày:
Mình muốn mua cuốn Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - SĐT: 0964416368
Avata
- Ngày:
Mình muốn thỉnh trọn bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Sđt: 0968470922
Avata
- Ngày:
minh muốn mua bộ kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện đê cầu nguyện thai nhi bình an. Minh săp sanh, khoản 1 tuần nữa
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau

Số ký tự được gõ là 250

Đầu sách cùng loại