Xem bản: desktop Desktop | mobile Mobile
Nhà sách duy nhất về Phật giáo nằm tại trung Tâm Hà Nội

12:49 EDT Thứ tư, 03/06/2020
  • Nhà sách nhận in ấn tất cả các kinh sách của Phật Giáo và tượng Phật gửi đi tất cả các tỉnh thành đến tận nhà hoặc chùa. A Di Đà Phật!
     

Hỗ trợ liên hệ

Nhà sách phật giáo Tịnh Liên
  • address 187 Bà Triệu - Hà Nội
  • phone Gmail: nhasachtinhlien187
  • phone Điện thoại: 043 974 8417
  • phone Di động: 094 278 3333

Tìm kiếm sách

Từ khóa
Giá từ
Đến

Trên Google+

Trên Facebook

Kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật giảng giải

Mã sản phẩm: S0213 - 9315 Lượt xem
Hòa thượng Tuyên Hóa giảng kinh hoa nghiêm
Dịch giả : Thích Minh Định
Số trang : 331
Lưu ý : Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà
Chia sẻ :
Hòa thượng Tuyên Hóa giảng kinh hoa nghiêm, trích đoạn :

"Bộ Kinh Hoa Nghiêm này chính là kinh của Pháp Giới, cũng chính là kinh của Hư Không. Tận cõi hư không cùng khắp Pháp Giới, không một nơi nào chẳng phải là trú xứ của Kinh Hoa Nghiêm. Mà trú xứ của Kinh Hoa Nghiêm chính là trú xứ của Phật cũng chính là trú xứ của Pháp, cũng chính là trú xứ của Hiền Thánh Tăng, cho nên khi Phật mới thành Chánh Giác, liền nói bộ Kinh Hoa Nghiêm này giáo hóa tất cả Pháp thân Bồ Tát. Bộ Kinh Hoa Nghiêm này vì nó là bộ kinh mầu nhiệm không thể nghĩ bàn, thế nên đem cất giữ nó trong cung rồng để Long Vương giữ gìn. Sau này do Bồ Tát Long Thọ đến long cung và trở về chép lại theo sự ghi nhớ của mình.
Bộ Kinh Hoa Nghiêm này cũng tựa như đám mây lành giữa hư không, chiếu soi khắp ba ngàn đại thiên thế giới, như giọt mưa pháp cam lộ thấm nhuần đến tất cả từng chúng sanh. Bộ kinh này cũng giống như vầng thái dương chiếu khắp đại thiên thế giới khiến cho tất cả chúng sanh đều được ấm áp, kinh này cũng giống như đại địa, có thể nuôi lớn tất cả muôn vật, cho nên có thể nói khi có sự hiện hữu của Kinh Hoa Nghiêm này là Chánh Pháp còn trụ thế lâu dài.
Mỗi ngày chúng ta giảng giải, nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, mục đích là nương vào đạo lý của kinh mà tu hành, phải dùng kinh điển để chữa trị những thói hư tật xấu của chính mình. Chính mình có tâm tham, nghe được Kinh Hoa Nghiêm thì phải dẹp trừ nó đi, hễ có tâm sân, khi nghe kinh này cần phải đoạn trừ tâm sân, có tâm ngu si khi nghe kinh này rồi cũng phải loại trừ cho được.
Những nghĩa lý được trình bày của bộ kinh này chính là đối trị với những tập khí của chúng ta. Chớ cho rằng những gì được nói trong đây chỉ vì Bồ Tát mà nói, chẳng can hệ gì đến chính mình. Hoặc đây là pháp nói cho hàng A-la-hán, cũng chẳng liên quan gì đối với tự thân. Hàng phàm phu chúng ta nghe kinh này chỉ là nghe nghe vậy thôi, mình tự cho rằng mình không đạt được cảnh giới của bậc thánh. Quý  vị nếu nghĩ như vậy chính là tự ruồng bỏ mình, tự tuyệt nhân với thánh nhơn.
Kinh Hoa Nghiêm từ đầu chí cuối, mỗi một câu kinh đều là pháp bảo vô thượng. Chúng ta phải đích thân làm lấy, tu theo nghĩa lý trong kinh thì chắc chắn sẽ thành Phật. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm cũng có thể nói là mẹ của tất cả chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm chính là Pháp thân của chư Phật. Đức Phật tán thán kinh Kim Cang: “Hễ nơi nào có kinh điển thì nơi đó có Phật”. Cũng vậy, nơi mà bộ Kinh Hoa Nghiêm này hiện hữu chính là nơi đó có Phật; chẳng qua, bởi nghiệp chướng quá sâu dầy nên đối diện Phật mà chẳng thấy Phật"

Xem qua một vài trang sách

Xin quý khách bấm vào hình ảnh thu nhỏ của trang sách muốn xem dưới đây để bật công cụ phóng to. Trên công cụ phóng to, rê chuột vào bên lề phải-lề trái để hiện các nút sang phải, sang trái. Nhấn vào các nút sang phải, sang trái để lật giở sách. Nhấn nút x để đóng

Độc giả bình luận về sách

Quý vị có thể bình luận hoặc nêu các câu hỏi đáp về sản phẩm dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời cũng tại mục bình luận này

Avata
- Ngày:
Xin hỏi nhà sách có đầy đủ tron bô các Kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật giảng giải của hòa thương Tuyên Hóa không? Nếu có là bao nhiêu quyển, và tổng giá tiền sách là bao nhiêu? nhà sách có giao hàng ở xa được không vì toi ở tận trong Đồng Nai.
Avata
- Ngày:
250
Avata
- Ngày:
Xin hỏi nhà sách có đầy đủ tron bô các Kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật giảng giải của hòa thương Tuyên Hóa không? Nếu có là bao nhiêu quyển, và tổng giá tiền sách là bao nhiêu. Xin cảm ơn!
Avata
- Ngày:
Xin hỏi nhà sách có đầy đủ tron bô các Kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật giảng giải của hòa thương Tuyên Hóa không? Nếu có là bao nhiêu quyển, và tổng giá tiền sách là bao nhiêu. Xin cảm ơn!

Số ký tự được gõ là 250

Đầu sách cùng loại