ĐẠI Ý BA KINH MỘT LUẬN TỊNH ĐỘ - PHÁP SƯ HUỆ TỊNH ĐẠI Ý BA KINH MỘT LUẬN TỊNH ĐỘ - PHÁP SƯ HUỆ TỊNH Nguyên Tác: Pháp Sư Huệ Tịnh
Dịch: Nhuận Hà
NXB: Hồng Đức & Thời Đại
Số Trang: 354 Trang
Hình Thức: Bìa Cứng
Khổ: 14,5x20,5cm
Năm XB: 2016
Độ Dày: 2,4cm
DYBK SÁCH VỀ LUẬN 150.000 đ Số lượng: 1000000 Quyển
 • ĐẠI Ý BA KINH MỘT LUẬN TỊNH ĐỘ - PHÁP SƯ HUỆ TỊNH

 •  373 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: DYBK
 • Giá bán: 150.000 đ

 • Nguyên Tác: Pháp Sư Huệ Tịnh
  Dịch: Nhuận Hà
  NXB: Hồng Đức & Thời Đại
  Số Trang: 354 Trang
  Hình Thức: Bìa Cứng
  Khổ: 14,5x20,5cm
  Năm XB: 2016
  Độ Dày: 2,4cm


Số lượng
Lời Giới Thiệu
Tông tịnh độ được thành lập là do y cứ vào ba kinh và một luận nói về tịnh độ của đức Phật A Đi Đà ở phương tây. Ba kinh tịnh độ là kinh: Vô lượng thọ; quán vô lượng thọ Phật; Phật thuyết A Di Đà và một luận vãng sanh. Ba kinh này trải qua thời gian từ xưa tới nay được chú sớ rất nhiều, thời Tùy, Đường có các bản chú sớ nổi tiếng của các ngài Tịnh Ảnh, Huệ Diễn (523 - 592); Thiên Thai Trí Giả(561 - 632), Gia Tường Các Tạng (549 - 623); Từ Ưng Huy Cơ (632 - 682), các bản này đều căn cứ vào các tông như: Thiên Thai; Tam Luận; Duy Thức mà lập nghĩa giải thích nên, đều theo đường lỗi nan hành của thánh đạo môn. Đến đời Đường, đại sư Thiện Đạo (613 - 681) biên soạn “quán Kinh Tứ Thiết Sớ Khải Định Cổ Kim” mới đem pháp môn tịnh độ trở về đúng về tông dĩ tịnh độ thuần chánh và bắt đầu thành lập tông tịnh độ. Ngoài 3 kinh này, còn có một bộ luận là “Luận Vãng Sanh” của bồ tát Thế Thân được đại sư Đàm Loan chú nên mang tên “Vãng Sang Luận Chú”. 
đại ý ba kinh một luận tịnh độTất cả các bản chú sớ của các bậc cổ đức văn nghĩa đều sâu rộng, đa dạng khiến cho người đọc khó nắm được phần cốt yếu đề hành trì, do đó có tập sách này ra đời là do pháp sư Tịnh Tông biên đính từ băng ghi âm của pháp sư Huệ Tịnh và “Đại ý ba kinh một luận tịnh độ” tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999 và lấy nhan đề là “Đại ý ba kinh một luận tịnh độ”. Ngoài phần nội dung chính là “Đại ý ba kinh một luận tịnh độ” còn có thêm phần phụ lục niệm Phật vấn đáp, ghi lại những điều nghi của người tu từng nghiệp hỏi. Pháp sư Huệ Tịnh căn cứ vào “Ba kinh và một luận” đáp. Nội dung của sách này y cứ vào tư tưởng tịnh độ của đại sư Thiện Đạo mà giảng “Đại ý ba kinh và một luận”. Tuy đức Phật Thích Ca nói ba kinh vào các thời điểm khác nhau và nêu ra các sự kiện khác nhau, nhưng cũng đều quy nạp vào một việc là khuyên tu nhất hướng chuyên niệm “Nam mô A Di Đà Phật” nguyện sanh cực lạc phương Tây. Nét độc đáo của quyển sách này là chỉ giảng những điểm cốt tủy, giúp cho người học dễ nắm vững giáo nghĩa của tông tịnh độ thuần chánh rồi khởi tính tâm, phát nguyện vãng sanh như trong “Ba kinh và một luận” đã dạy.

Những lời Phật dạy trong kinh, Cổ Đức phần nhiều giảng dạy theo giáo pháp của Thánh Đạo môn, thật khó cho người hiện nay hành trì, thì đặc biệt trong sách này, pháp sư Huệ Tịnh giảng theo pháp hệ truyền thừa của tông Tịnh Độ từ Phật Thích-ca, qua các Bồ-tát Long Thọ, Thế Thân ở Ấn Độ truyền sang Trung Quốc với các vị Đại sư Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo khiến cho pháp môn niệm Phật trở nên đạo dễ hành, ai nấy cũng đều có thể tu được.

Từ việc nhận được lợi ích thiết thực của tập sách này đối với bản thân, Đại đức Thích Nhuận Hà muốn phổ biến cho các liên hữu Việt Nam, nên Thầy phát tâm phiên dịch tập sách này từ nguyên tác Hoa ngữ sang Việt ngữ để tiện việc hoằng truyền. Thầy là một thành viên của Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, Thầy có trình bản dịch này cho tôi xem, và  xin tôi viết bài giới thiệu. Tôi hoan hỷ đáp lại lời thỉnh cầu của Thầy, nên viết vài lời này đặt ở đầu sách.
HT. Thích Minh Cảnh – Tu viện Huệ Quang, PL.2559 (17.01.2016)


 
 
đại ý ba kinh một luận tịnh độ 1Lời Tựa:
Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ và phần phụ Hỏi đáp về niệm Phật, căn cứ theo việc hoằng pháp của pháp sư Huệ Tịnh diễn giảng vào tháng 7 năm 1999 tại Thiên Tân, mà ghi chép và chỉnh sửa lại. Ba Kinh Tịnh Độ là Kinh Phật thuyết Vô Lượng Thọ, Kinh Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Phật thuyết A Di Đà. Một luận là luận Vãng sanh của Bồ-tát Thế Thân, được Tổ sư Đàm Loan chú giải, tức là Vãng sanh luận chú. Đại ý là ý nghĩa của tông chỉ, nhãn mục, tinh túy, bí yếu. Hỏi đáp về niệm Phật là các nghi vấn được hàng tín chúng nêu ra khi tu học pháp môn Tịnh Độ, được y cứ vào kinh luận để giải thích.

Giáo lý của tông Tịnh Độ, tức là ba kinh Tịnh Độ và Vãng sanh luận chú này được các Tổ sư truyền thừa giải thích lập nên. Bất cứ người nào có tâm tu học pháp môn Tịnh Độ muốn vãng sanh về thế giới Cực Lạc, thì đều phải hiểu rõ về tông chỉ của ba kinh và một luận, y cứ theo lời dạy mà thực hành. Nếu không tức là tu mù, luyện mù, việc vãng sanh Cực Lạc sẽ không thể thực hiện được. Nhưng giáo lý rốt ráo của pháp môn Tịnh Độ trong ba bộ kinh Tịnh Độ này biểu thị như thế nào? Giáo lý các kinh này cùng với Thánh Đạo môn có gì sai khác? Lại nữa, trong Tịnh Độ môn thì tông chỉ của ba bộ kinh này là giống hay khác nhau? Nếu như không giống thì tại sao cùng được gọi là ba kinh Tịnh Độ? Nếu như hoàn toàn tương đồng thì một bộ kinh là đủ rồi, cần gì Đức Thích Tôn phải nói đến ba bộ kinh? Hoặc nói: Có giống nhau, có khác nhau, như vậy giống ở chỗ nào, khác ở chỗ nào? Gặp chỗ không giống nhau thì phải giải quyết như thế nào?

Lại nữa, trải qua các triều đại, nhận được nhiều sự quan tâm, nên ba kinh Tịnh Độ này được các học giả của các tông phái khác đua nhau chú sớ, giải thích về ý nghĩa của kinh nên đều có khác nhau, và rốt cuộc lấy sự giải thích của vị nào để làm tiêu chuẩn? Đối với những vấn đề nói trên, nếu như không có sự phân biệt rõ ràng thì tất nhiên mập mờ chung chung. Hoặc lấy Thánh Đạo môn giải thích sai về Tịnh Độ môn, hoặc chấp tạp hạnh, tự lực hồi hướng. Dù muốn cố làm cho tâm này chân thật niệm Phật, cũng không thể được chân thật, bởi các sự nghi ngờ đầy ắp trong tâm. 
đại ý ba kinh một luận tịnh độ 2Hiện tại người tu học Tịnh Độ rất nhiều, nhưng mấy ai có thể hiểu rõ và nắm vững được nghĩa lý chân thật của Tịnh Độ, tâm thẳng như dây đàn, không lệch lạc, không phóng túng, Nhất hướng chuyên xưng, vào thẳng bảo sở, người như vậy quả thật rất ít. Mỗi khi thấy có người lúc đầu học pháp môn Tịnh Độ, rồi sau đó lại  thay đổi pháp môn khác; hoặc bề ngoài dường như chuyên tu, nhưng tâm thật đa nghi, suốt ngày tu hành, nhưng tâm thật đa nghi, suốt ngày tu hành, suốt ngày hoảng sợ, trong tâm tôi không tránh khỏi thương tiếc đau buồn: Tại sao con đường to lớn cứu độ của Đức Phật A-di-đà mở ra rộng rãi, an lạc dễ đi, mà tâm của nhiều người tự xưng tu học Tịnh Độ, lại quanh co, mù mờ, gập ghềnh khó đi như vậy? Nhìn lại quá trình con đường nơi tâm của chính mình, biết được nguyên nhân chính là thiếu sự hướng dẫn sáng suốt của các vị thiện tri thức!

Nay có pháp sư Huệ Tịnh nhận lời thỉnh diễn giảng về Đại ý ba kinh một luận Tịnh Độ, thông hiểu đạo lý, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chất phác trong sáng, ngay thẳng, không thiên lệch. Lòng thương xót của Đức Phật Thích-ca là thản nhiên triệt để hiển bày; bản hoài của Phật A-di-đà lại không có gì ngăn cản. Như vào Long cung trực tiếp lấy bảo tạng đem về để làm lợi ích cho người thế gian, vô cùng vô tận. Đọc bộ sách này, suy ngẫm bộ sách này, tin bộ sách này, thực hành bộ sách này, tự nhiên đã nắm chắc được danh hiệu quý báu; không khẩn không cầu, sự nghiệp vãng sanh đã được quyết định. Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ này, bất luận là tự cầu quyết định vãng sanh, hay là để thấu triệt nghĩa lí sâu xa của tông Tịnh Độ, nắm chắc được cương yếu thì sẽ làm lợi ích rộng lớn cho chúng sanh, cho nên cần phải đọc!

Do văn nói, từ ghi âm chuyển thành văn viết, có sự khó khăn nhất định, nên cần phân thêm dấu ngắt câu, ghi rõ cách thức phân đoạn. Văn nói thể hiện nối tiếp liên quan các loại ngữ khí, ngữ nghĩa trước sau, trong cái thể của văn viết cũng rất khó biểu hiện, cho nên trong quá trình ghi chép chỉnh sửa, thường hay cân nhắc nhiều lần, cố gắng đạt được chủ ý của pháp sư Huệ Tịnh, truyền đạt chính xác không sai. Đồng thời, để khiến cho người học càng thêm dễ hiểu, đặc biệt sắp xếp theo các mục giống như phân khoa. Nhưng do trình độ người ghi chép, chỉnh sửa có giới hạn, lại chưa được pháp sư Huệ Tịnh xét duyệt, trong đó có những chỗ độ chuẩn xác không cao, thâm chí khó tránh khỏi sai lầm, ngoài việc hướng đến Phật A-di-đà và pháp sư Huệ Tịnh cầu nguyện tha thứ, cũng xin những liên hữu rộng lượng bỏ qua.

Từ trong  các bộ kinh đó, chúng ta cũng thể hội được những lời dạy của các vị cổ đức đối với kinh điển “một chữ một  câu cũng không thêm không bớt” là điều quan trọng biết bao! Các vị pháp sư và liên hữu tham gia vào việc ghi chép chỉnh sửa lại cuốn Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ, đều thấm sâu vào dòng nước pháp của Phật A-di-đà cứu độ, vui mừng được tắm gội trong ân đức của thiện tri thức giáo hóa, cho nên đều dùng cái tâm thuần khiết tín ngưỡng, vô ngã để cảm tạ, dấn thân vào công việc này mà không mong nổi danh, ở đây biểu thị sự tôn kính và cảm ơn sâu sắc.

Trước đây gọi là “tự”, cho rằng cái đức của người trứ tác và sự ưu việt của nguyên tác ngang nhau để tạo nên sự giới thiệu đúng như thật, cốt phát khởi tín tâm cho người đọc. Nhưng mặt trời, mặt trăng trên cao không thể lấy núi để thí dụ, miễn cưỡng lấy núi để thí dụ, tuy nói núi cao, nhưng quả thật trở thành thấp. Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ này có ý nghĩa chỉ dạy rất quan trọng đối với người tu Tịnh Độ hiện nay, do người biên soạn trí tuệ nông cạn vụng về, tuy muốn tán dương nhưng e rằng che lấp cái đẹp ấy, hãy để chư Phật trong mười phương và chúng Bồ-tát trong hội Tịnh Độ dị khẩu đồng âm hiện tướng lưỡi rộng dài, nhiều kiếp khen ngợi pháp môn niệm Phật và lưu truyền khắp mọi nơi! Từ tư tưởng trức tác của pháp sư Huệ Tịnh, xin quý vị hãy cảm nhận được sự sâu sắc hương thơm niệm Phật thanh tịnh vi diệu! Nam Mô A Di Đà Phật!
Thích Tịnh Tông cẩn tự - ngày 10/07/2000 
đại ý ba kinh một luận tịnh độ 3
Trích “Phần 1 – Đại Ý Kinh Vô Lượng Thọ”: Tự Thuyết

Căn Cứ Theo Kinh Điển Của Tông Tịnh Độ

Các vị liên hữu: Nam Mô A Di Đà Phật!
Hôm nay tôi cùng với mọi người bàn luận về đại ý của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh căn bản nhất, chủ yếu nhất của tông Tịnh Độ. Các tông các phái đều có kinh điển để y cứ riêng. Nói về sự cao sâu, huyền diệu của tông phái này, thì có sự linh ứng cảm động lòng người, có khả năng thu hút nhiều người chú ý, nhưng nếu không có kinh điển để y cứ, thì không phù hợp với lời Phật dạy, như vậy pháp này là ngoại đạo. Tông Tịnh Độ của chúng ta hoàn toàn căn cứ theo kinh luận, có kinh điển để y cứ, cũng có Tổ sư tương truyền. Chúng ta y cứ theo ba bộ kinh Tịnh Độ, đó là kinh Phật thuyết Vô Lượng Thọ, kinh Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật thuyết A-di-đà. Hôm nay tôi giới thiệu về đại ý của kinh Phật thuyết Vô Lượng Thọ, ngày mai giới thiệu về đại ý của kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ, ngày mốt thì giới thiệu về đại ý của kinh Phật thuyết A-di-đà.


Tổ Sư Truyền Thừa Tông Tịnh Độ
Sự truyền thừa và trứ tác của Tổ sư trong tông Tịnh Độ chủ yếu là:
 1. Dị hành phẩm của Bồ-tát Long Thọ.
 2. Vãng sanh luận của Bồ-tát Thiên Thân.
 3. Vãng sanh luận chú của Tổ sư Đàm Loan.
 4. An lạc tập của Đại sư Đạo Xước.
 5. Quán kinh sớ của Đại sư Thiện Đạo.

Tuy địa điểm và thời gian ra đời của năm vị Tổ sư này đều khác nhau, nhưng cùng có một điểm chung là tất cả đều căn cứ theo ba bộ kinh Tịnh Độ, đặc biệt là nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ, nguyện Niệm Phật vãng sanh để phát huy và triển khai nghĩa lý của tông Tịnh Độ. Những trứ tác, cùng với sự triển khai và thu thập của năm vị Tổ sư này đều căn cứ theo nguyện thứ 18.


 
đại ý ba kinh một luận tịnh độ 4
II. Chánh Thuyết:
Kinh Nhãn
Kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối, lời văn trong kinh dù rất sâu sắc, nhưng nó đều có một  cái đại ý, đây gọi là “Kinh nhãn”, là con mắt của một bộ kinh. Chúng ta đọc tụng kinh điển cần phải xem qua để nắm chắc. Nếu như người không có mắt thì dù cho tiến vào bảo tạng cũng không phân biệt rõ cái nào là bảo vật quan trọng nhất. Như vậy, tiến vào hay không tiến vào đều như nhau. Một bộ kinh dù cho đọc mấy nghìn lần, có thể nói, chỉ có công đức đọc tụng chứ không có được sự lợi ích của bộ kinh.

Năm Đoạn Văn Trong Kinh Vô Lượng Thọ
Đại ý của Kinh Vô Lượng Thọ là phần cốt lõi, nằm ở năm đoạn văn của Kinh Vô Lượng Thọ (gọi tắt là Đại kinh). Năm đoạn văn kinh này nếu nắm vững thì có thể thông hiểu được đạo lý, có thể nói rằng đã nắm chắc cả bộ Kinh Vô Lượng Thọ.

Đoạn Thứ Nhất: “văn bản hoài xuất thế” của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni:
Như Lai dùng lòng đại bi vô tận thương xót chúng sanh trong ba cõi, cho nên xuất hiện ở thế gian để xiển dương giáo pháp, muốn cứu vớt quần sanh, ban bố sự lợi ích chân thật.

Đoạn kinh này nằm ở phần trước nhất trong kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chủ yếu nói về 48 đại nguyện của Phật A-di-đà, trước lúc chưa nói 48 đại nguyện, đã cho thấy 48 đại nguyện được nói trong bộ kinh này là mục đích của Phật Thích-ca-mâu-ni xuất hiện trên thế gian này.

Đoạn Văn Thứ Hai: “năm đoạn văn trong Đại kinh” chính là nguyện thứ 18, nguyện Niệm Phật vãng sanh:

Nếu Tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước Tôi, cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh thì Tôi không thành Chánh giác. Chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp.

Đoạn Văn Thứ Ba: “Văn Thành tựu nguyện thứ 18”:

Nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu Tôi, tín tâm hoan hỷ, cho đến một niệm, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc liền được vãng sanh, trụ bậc bất thoái chuyển. Chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Văn này giải thích nguyện thứ 18.


Đoạn Văn Thứ Tư: “Văn Phó chúc lưu thông” tức là Đức Phật Thích-ca-mâu-ni phó chúc cho Bồ-tát Di-lặc, muốn ngài đem pháp môn niệm Phật vãng sanh lưu truyền nghìn năm, vạn năm, luôn luôn lưu thông một đoạn kinh văn này:

Nếu có người nào được nghe danh hiệu Phật A-di-đà sanh tâm hớn hở vui mừng, cho đến một niệm, nên biết người này được lợi ích rất lớn là đầy đủ công đức vô thượng.


Đoạn Văn Thứ Năm: “Văn Đặc biệt lưu lại kinh này”:
Đời vị lai kinh đạo diệt hết, Ta mở rộng lòng từ bi thương xót chúng sanh, đặc biệt lưu lại kinh này tồn tại ở thế gian một trăm năm. Nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này, thì tùy theo ý nguyện mà có thể được độ.Nguyện Thứ 18 Là Quan Trọng Bậc Nhất
Năm đoạn kinh văn này nằm trong kinh Vô Lượng Thọ, giống như năm cây cột chống đỡ cả giáo lý của bộ kinh Vô Lượng Thọ. Trong đó, nguyện thứ 18 là căn bản nhất, quan trọng nhất mà chúng ta ai ai cũng đều biết cả. Nếu như không có nguyện thứ 18 thì không có kinh Vô Lượng Thọ, không có thế giới Cực Lạc, không có Phật A-di-đà, và cũng không có việc chúng ta được độ vãng sanh.

Khai triển ra năm đoạn văn ấy là đại khái để giảng về nguyện thứ 18. Đạo lý của năm đoạn văn này, tuy chúng ta không hiểu rõ hết, nhưng nắm được nguyện thứ 18 thì nắm được đại ý của kinh này. Bởi vì mục đích của Phật chỉ có một cái nguyện này, chính là nguyện thứ 18 “Niệm Phật vãng sanh”.

 
 1. Văn Bản Hoài Xuất Thế:
Chúng ta xem đoạn thứ nhất “văn bản hoài xuất thế”:

Như Lai dùng lòng đại bi vô tận thương xót chúng sanh trong ba cõi, cho nên xuất hiện ở thế gian này để xiển dương giáo pháp (quang xiển đạo giáo), muốn cứu vớt quần sanh, ban cho lợi ích chân thật.


“Như Lai dùng lòng đại bi vô tận”: “Như Lai” là chỉ cho ai? Đương nhiên là chỉ cho Đức Phật Thích-ca-mâu-ni. Đức Phật Thích-ca-mâu-ni đã xuất hiện ở thế gian này, đương nhiên phải nói nguyện Niệm Phật vãng sanh của Phật A-di-đà. Đồng thời, bởi vì nguyện Niệm Phật vãng sanh của Phật A-di-đà là độ hết tất cả chúng sanh trong mười phương, Hoằng nguyện siêu thế độ hết chúng sanh trong mười phương, mà chư Phật ở mười phương đều không có. Mục đích của chư Phật trong mười phương xuất hiện chính là để độ hết chúng sanh, vì thế, chư Phật ở mười phương xuất hiện thì nhất định phải nói nguyện “Niệm Phật vãng sanh”, độ hết chúng sanh trong mười phương.

Vì thế, nói gần từ “Như Lai” là chỉ cho Phật Thích-ca; nói xa là chỉ cho chư Phật trong mười phương ba thời. Như Lai tại sao tuyên nói nguyện Niệm Phật vãng sanh của Đức Phật A-di-đà? Vì đây cũng là một trong 48 đại nguyện của Phật A-di-đà, đó là nguyện thứ 17 được thành tựu. Nguyện thứ 17 nói:

Nếu tôi thành Phật, vô lượng các Đức Phật trong các thế giới ở mười phương đều không ngợi khen danh hiệu của Tôi thì Tôi không thành Chánh giác.

Cũng chính là nói Đức Phật A-di-đà vì lấy danh hiệu để độ khắp tất cả chúng sanh trong mười phương, cần phải làm cho danh hiệu truyền khắp trong mười phương pháp giới, tận hư không biến pháp giới, hiện hữu khắp cả vũ trụ. Mười phương pháp giới có mười phương cõi nước, mười phương cõi nước đều có Phật giáo hóa chúng sanh, cho nên cần phải khiến cho mỗi vị Phật trong mười phương cõi nước đều đến tuyên dương pháp môn Tịnh Độ, mới có thể đạt đến công năng và mục đích của Đức Phật A-di-đà là cứu độ chúng sanh trong mười phương. Vì thế, trong 48 đại nguyện, Đức Phật A-di-đà cần phải phát ra lời nguyện khiến cho chư Phật trong mười phương khen ngợi công đức danh hiệu của Ngài, và đồng thời xưng niệm danh hiệu của Ngài.

Nếu như nguyện 17 không thành tựu, không chỉ chư Phật trong mười phương không đến khen ngợi và xưng dương danh hiệu của Phật A-di-đà, đồng thời nguyện thứ 18 cũng không thành tựu, thì sự vãng sanh của chúng ta cũng đều không có hy vọng. Cũng do nguyện thứ 18 thành tựu thì  đương nhiên nguyện thứ 17 cũng thành tựu. Bởi vì nguyện thứ 17 thành tựu, cho nên chư Phật trong mười phương ba thời mới xuất hiện ở thế gian này, nhất định sẽ tuyên dương công đức danh hiệu của Phật A-di-đà, đồng thời để tuyên dương công đức danh hiệu của Ngài thành bản hoài duy nhất của chư Phật ở trong mười phương ba thời.

Vì thế, đoạn văn này là “văn Bản hoài xuất thế” của Đức Thích Tôn, Ngài nương vào nguyện lực thứ 17 để tuyên dương danh hiệu của Phật A-di-đà. “Như Lai dùng lòng đại bi vô tận”: “Đại bi vô tận” này chính là nguyện thứ 17… 
đại ý ba kinh một luận tịnh độ 5
Mục Lục:
Lời Giới Thiệu
Lời Tựa
Phần 1: Đại Ý Kinh Vô Lượng Thọ
 1. Tự Thuyết
 2. Chánh Thuyết
 3. Tổng Kết
Phần 2: Đại Ý Kinh Quán Vô Lượng Thọ
 1. Tự Thuyết
 2. Chánh Thuyết
 3. Tổng Kết
Phần 3: Đại Ý Kinh A-Di-Đà
 1. Tự Thuyết
 2. Chánh Thuyết
 3. Tổng Kết
Phần 4: Đại Ý Vãng Sanh Luận Chú
 1. Tự Thuyết
 2. Chánh Thuyết
 3. Tổng Kết
Phần 5: Hỏi Đáp Về Niệm Phật
 1. Liên Quan Đến Tín Tâm Và Niệm Phật
 2. Sự Giải Thích Có Liên Quan Đến Lời Giải Thích Trong Kinh
 3. Giải Thích Những Hoài Nghi Thông Thường 
thông tin cuối bài viết 2
 
thông tin cuối bài viết 1
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây