Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 10081322 Thứ hai, 28 Tháng Chín 2020 19:33
windows7 1339170 Thứ hai, 28 Tháng Chín 2020 19:04
linux3 818559 Thứ hai, 28 Tháng Chín 2020 19:33
windowsxp2 600466 Thứ hai, 28 Tháng Chín 2020 17:56
macosx 509169 Thứ hai, 28 Tháng Chín 2020 19:32
linux2 191378 Thứ hai, 28 Tháng Chín 2020 17:40
windowsnt 149692 Thứ hai, 28 Tháng Chín 2020 19:32
windowsnt2 128386 Thứ hai, 28 Tháng Chín 2020 19:04
windows 51643 Thứ năm, 24 Tháng Chín 2020 22:04
windowsvista 22048 Thứ sáu, 25 Tháng Chín 2020 08:09
windows2k 9039 Chủ nhật, 20 Tháng Chín 2020 03:13
windows2003 4474 Thứ sáu, 18 Tháng Chín 2020 20:50
windows95 2276 Thứ sáu, 18 Tháng Chín 2020 11:56
windows98 1785 Thứ bảy, 12 Tháng Chín 2020 05:13
windowsxp 821 Thứ hai, 28 Tháng Chín 2020 12:58
windowsme 808 Thứ tư, 22 Tháng Bảy 2020 07:40
windowsce 429 Thứ sáu, 18 Tháng Chín 2020 00:15
windowsme2 412 Thứ tư, 22 Tháng Bảy 2020 06:52
os22 403 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2020 17:36
mac 61 Thứ sáu, 30 Tháng Ba 2018 18:53
freebsd 32 Thứ bảy, 12 Tháng Chín 2020 05:13
openbsd 12 Thứ bảy, 12 Tháng Chín 2020 05:19
freebsd2 7 Chủ nhật, 02 Tháng Chín 2018 09:01
macppc 6 Thứ năm, 20 Tháng Tám 2020 15:50
netbsd 3 Thứ tư, 14 Tháng Chín 2016 20:06
netbsd2 2 Thứ bảy, 20 Tháng Bảy 2019 21:47
os2 1 Thứ sáu, 04 Tháng Năm 2018 00:07
beos 1 Thứ năm, 11 Tháng Một 2018 07:34
amiga 1 Thứ năm, 11 Tháng Một 2018 07:34