Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 10708734 Thứ ba, 09 Tháng Ba 2021 05:12
windows7 1352303 Thứ ba, 09 Tháng Ba 2021 05:06
linux3 1024257 Thứ ba, 09 Tháng Ba 2021 05:11
windowsxp2 603416 Thứ hai, 08 Tháng Ba 2021 21:00
macosx 537605 Thứ ba, 09 Tháng Ba 2021 04:52
linux2 197157 Thứ ba, 09 Tháng Ba 2021 05:07
windowsnt 173090 Thứ ba, 09 Tháng Ba 2021 04:59
windowsnt2 131817 Thứ ba, 09 Tháng Ba 2021 04:56
windows 51838 Chủ nhật, 07 Tháng Ba 2021 07:47
windowsvista 22770 Thứ hai, 08 Tháng Ba 2021 11:38
windows2k 9273 Thứ sáu, 05 Tháng Ba 2021 22:08
windows2003 4580 Thứ hai, 08 Tháng Ba 2021 04:25
windows95 2375 Thứ năm, 04 Tháng Ba 2021 03:50
windows98 1814 Thứ ba, 02 Tháng Hai 2021 21:21
windowsxp 974 Chủ nhật, 14 Tháng Hai 2021 11:15
windowsme 839 Thứ hai, 01 Tháng Ba 2021 16:23
windowsce 445 Thứ bảy, 20 Tháng Hai 2021 00:18
windowsme2 439 Thứ sáu, 12 Tháng Hai 2021 11:11
os22 404 Chủ nhật, 24 Tháng Một 2021 20:46
mac 61 Thứ sáu, 30 Tháng Ba 2018 18:53
freebsd 38 Thứ ba, 02 Tháng Hai 2021 21:23
openbsd 13 Thứ bảy, 03 Tháng Mười 2020 07:09
freebsd2 7 Chủ nhật, 02 Tháng Chín 2018 09:01
macppc 6 Thứ năm, 20 Tháng Tám 2020 15:50
netbsd 3 Thứ tư, 14 Tháng Chín 2016 20:06
netbsd2 3 Thứ tư, 21 Tháng Mười 2020 15:02
os2 1 Thứ sáu, 04 Tháng Năm 2018 00:07
beos 1 Thứ năm, 11 Tháng Một 2018 07:34
amiga 1 Thứ năm, 11 Tháng Một 2018 07:34