094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

SỰ KHỞI NGUỒN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA THỜI SƠ KỲ - ĐẠI SƯ ẤN THUẬN SỰ KHỞI NGUỒN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA THỜI SƠ KỲ - ĐẠI SƯ ẤN THUẬN Tác Giả: HT Ấn Thuận
Việt Dịch: Ht Thích Hạnh Bình
                  Ht Thích Huệ Hải
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Bìa: Mềm – Có Tay Gập
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2022
Trọn Bộ: 3 Quyển
LS04 LỊCH SỬ - TỪ ĐIỂN 650.000 đ Số lượng: 100 Bộ
 • SỰ KHỞI NGUỒN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA THỜI SƠ KỲ - ĐẠI SƯ ẤN THUẬN

 •  388 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: LS04
 • Giá bán: 650.000 đ

 • Tác Giả: HT Ấn Thuận
  Việt Dịch: Ht Thích Hạnh Bình
                    Ht Thích Huệ Hải
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Bìa: Mềm – Có Tay Gập
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2022
  Trọn Bộ: 3 Quyển


Số lượng
Số lượng: 100 Bộ
Lời Nói Đầu Của Người Dịch
Tác giả của tác phẩm “Sự Khởi Nguồn Và Phát Triển Của Phật Giáo Đại Thừa Thời Sơ Kỳ” là cố Hòa thượng Thích Ấn Thuận. Ngài sinh năm 1906, tại Chiết Giang - Trung Quốc, xuất gia 1930, viên tịch 2005 tại Đài Trung - Đài Loan. Ngài để lại cho Phật giáo chúng ta trên 40 tác phẩm có giá trị học thuật. Trong đó, các tác phẩm như “Lịch sử Tư tưởng Phật giáo Ấn Độ”, “Lịch sử Phật giáo Thiền tông Trung Hoa”, “Quá trình biên tập Thánh điển Phật giáo Nguyên thủy”, “Nghiên cứu về Luận thư và Luận sư của phái Hữu Bộ" (說一切有部為主的論師), “Nghiên cứu Như Lai Tạng”... và “Sự khởi nguồn và phát triển của Phật giáo Đại thừa thời sơ kỳ"(初期大乘佛教之起源與開展) là những tác phẩm lớn chuyên nghiên cứu sâu về lịch sử tư tưởng Phật học Ấn Độ và Trung Quốc, ngay cả ‘Hoa Vũ tập’, là những tác phẩm mang tính tập hợp các bài nghiên cứu theo từng chủ đề riêng của Hòa thượng nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau.

 
sự khởi nguồn và phát triển của phật giáo đại thừa thời sơ kỳ 1 min


Những gì được trình bày trong những tác phẩm này, hoàn toàn dựa trên nền tảng Tam tạng Thánh điển, chủ yếu là bộ Hán dịch Đại tạng kinh, Nam truyền Đại tạng kinh, ngay cả Phạn và Tạng văn, có trích dẫn và chú thích một cách nghiêm túc, tạo cho người đọc có cái nhìn về Phật học có hệ thống và rõ ràng cho dù là Đại thừa hay Tiểu thừa, Nam tông hay Bắc tông., đều là những quan điểm tư tưởng khác nhau để giải quyết những nhu cầu của con người trong một bối cảnh cụ thể nào đó. Những gì Hòa thượng thảo luận trong các tác phẩm của mình vừa sâu lại vừa rộng, tinh tế, tường tận, có hệ thống. Điều đó biểu thị Ngài không chỉ am tường tinh thông nguồn tư liệu Hán truyền (Đại chánh tạng) mà cả nguồn tư liệu Nam truyền (Pāli tạng), thậm chí cả Phạn và Tạng; phương pháp nghiên cứu của Ngài rất khoa học, luôn bám sát vào tư liệu (kinh điển), khi gặp phải vấn đề không rõ ràng thuộc lĩnh vực sử học hay triết học, hay ngôn ngữ học... thì Ngài sử dụng phương pháp ấy để làm rõ vấn đề.

Điểm đặc thù trong cách thảo luận của Ngài, luôn chú trọng phương diện bối cảnh ra đời của mỗi vấn đề, so sánh đối chiếu giữa các nguồn tư liệu có liên quan, và sự diễn biến qua thời gian và không gian, từ đó đánh giá nguyên nhân hình thành tư tưởng và diễn biến tư tưởng... Cách thảo luận này rất hấp dẫn, thuyết phục người đọc.... Có một điểm mà tôi rất quan tâm là qua sự tổng hợp phân tích so sánh đối chiếu giữa các bản Hán dịch, Hòa thượng đã chỉ ra sự sai lệch giữa nguyên bản (Phạn) và dịch bản (Hán), xuất phát từ sự ngộ nhận của dịch giả, hay người dịch cố ý bản địa hóa văn hóa Ấn Độ thành văn hóa Trung Quốc, hay cách dịch khác nhau giữa các dịch giả... Điều đó giúp cho công tác Việt dịch Đại tạng kinh giảm thiểu việc sai sót hay thời gian tra cứu.

 
sự khởi nguồn và phát triển của phật giáo đại thừa thời sơ kỳ 2 min


Theo Ấn Thuận, Phật giáo Đại thừa được chia thành 4 giai đoạn: 1. Sơ kỳ (Bát-nhã Trung Quán), 2. Trung kỳ (Duy thức), 3. Hậu kỳ (Như Lai Tạng), 4. Vãng kỳ (Mật giáo). Tác phẩm “Sự khởi nguồn và phát triển của Phật giáo Đại thừa thời sơ kỳ” nhằm tổng hợp phân tích làm rõ tư tưởng Đại thừa thời sơ kỳ. Do vậy, nội dung tác phẩm này, tác giả làm rõ các vấn đề như: Nguyên nhân hình thành tư tưởng Phật giáo Đại thừa, thế nào gọi là tư tưởng Đại thừa? Tư tưởng ấy bắt nguồn từ đâu? Tại sao Phật giáo đến giai đoạn này phải hình thành tư tưởng Đại thừa? Tư tưởng ấy được xây dựng trên nền tảng gì và phê phán đối tượng nào? Và sự diễn biến phát triển kinh điển Đại thừa... Đây là những vấn đề khá quan trọng trong việc tìm hiểu tư tưởng Phật học Đại thừa.
 
sự khởi nguồn và phát triển của phật giáo đại thừa thời sơ kỳ 3 min


Như vậy cho đến thời điểm này, những tác phẩm chuyên đề nghiên cứu của Hòa thượng Ấn Thuận đã được tôi và một số thành viên của Trung tâm Phật học Hán truyền chuyển dịch sang Việt ngữ và đã xuất bản, tác phẩm này đang làm các thủ tục xuất bản, còn lại 5 quyển trong ‘Hoa Vũ Tập’ cũng sẽ được dịch và xuất bản trong thời gian sớm nhất, còn bộ ‘Diệu Vân Tập’ Trung tâm không có chủ trương phiên dịch. Tôi và một số thành viên của Trung Tâm chuyển sang phiên dịch bộ ‘Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh’ sang Việt ngữ. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ đóng góp cho Phật giáo và dân tộc bộ Việt dịch Đại Tạng Kinh đáng tin cậy, làm cơ sở cho việc tu học, nghiên cứu và làm phong phú thêm cho nền văn hóa nước nhà.
 
sự khởi nguồn và phát triển của phật giáo đại thừa thời sơ kỳ 4 min


Tác phẩm “Sự Khởi Nguồn Và Phát Triển Của Phật Giáo Đại Thừa Thời Sơ Kỳ” bằng Việt ngữ chủ yếu do Đại đức Thích Huệ Hải là thành viên của Trung tâm phiên dịch, chủ yếu tôi chỉ làm công tác hiệu đính, chỉnh sửa những chỗ cần thiết. Qua bản dịch lần này, cho thấy khả năng phiên dịch của thầy Huệ Hải khá tốt. Tôi tin tưởng thầy có đủ khả năng cùng chúng tôi phiên dịch Tam tạng Thánh điển từ Hán sang Việt. Mặc dù thầy trò chúng tôi đã cố gắng tránh những sai sót trong khi phiên dịch, nhưng thiết nghĩ không làm sao tránh khỏi. Rất mong độc giả chân tình góp ý. Xin chân thành cảm ơn. Thiền viện Tuệ Chủng, ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Dần (2022), Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền.
Giám đốc Thích Hạnh Bình

 
sự khởi nguồn và phát triển của phật giáo đại thừa thời sơ kỳ 5 min

sự khởi nguồn và phát triển của phật giáo đại thừa thời sơ kỳ 6 min


MỤC LỤC:
QUYỂN 1
Lời Nói Đầu Của Người Dịch
Lời Tựa
Chương 1: Tổng Luận
Chương 2: Sự Sùng Kính Di Thể, Di Vật, Di Tích Của Đức Phật
Chương 3: Sự Lưu Truyền Thể Loại Bổn Sanh, Thí Dụ, Nhân Duyên
Chương 4: Khuynh Hướng Đối Lập Giữa Luật Chế Và Giáo Nội
Chương 5: Sự Thể Hiện Pháp Và Xu Thế Phát Triển
Chương 6: Bộ Phái Phân Hóa Và Đại Thừa
Chương 7: Sự Phát Triển Phật Giáo Vùng Biên Địa
QUYỂN 2
Chương 8: Sự Thích Ứng Mới Mang Tính Ý Thức Tôn Giáo
Chương 9: Sự Mở Đầu Về Kinh Điển Đại Thừa
Chương 10: Pháp Môn Bát Nhã Ba La Mật
Chương 11: Sự Liên Hệ Giữa Tịnh Độ Và Pháp Môn Niệm Phật
QUYỂN 3
Chương 12: Pháp Môn Văn Thù Sư Lợi
Chương 13: Tư Tưởng Hoa Nghiêm
Chương 14: Các Pháp Môn Khác
Chương 15: Quá Trình Biên Tập Và Truyền Bá Kinh Điển Đại Thừa Thời Sơ Kỳ
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây