Phật Pháp là ánh sáng cứu độ thế gian Phật Pháp là ánh sáng cứu độ thế gian Tập sách này của Đại Sư Ấn Thuận là chìa khóa cho các công trình nghiên cứu và tìm hiểu về phật giáo. S0209 HT ẤN THUẬN 77.000 đ Số lượng: 1000001 Bức
 • Phật Pháp là ánh sáng cứu độ thế gian

 •  9426 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S0209
 • Giá bán: 77.000 đ

 • Tập sách này của Đại Sư Ấn Thuận là chìa khóa cho các công trình nghiên cứu và tìm hiểu về phật giáo.


Số lượng

Trích bìa sau sách:


Phật pháp là ánh sáng cứu độ thế gian mà các vị đang cầm trên tay, được dịch trong Diệu Vân tập, trong đó có nhiẽu bài viết và bài giang khác. Tập sách này là chìa khóa cho các công trình nghiên cứu và tìm hiểu về phật giáo.

Với chú trương không chịu ảnh hưỏng truyền thống qua các tông phái Phật, giáo, Đại SƯ Ấn Thuận đã xiển dương, giái thích phươnq pháp giải thoát cua Phật-đà theo cách nhìn khách quan. Do đó, trong các tác phấrn cùa Đại sư đế lại đều có sự nghiên cứu tường tận về hết thảy các các tông phái Phật giáo.

Quả thật, tập sách này là chìa khóa cho những ai muồn tim hiểu giáo nghĩa thâm sâu của Phật-đà. Mổi lời nói, mỗi câu cú đều được phát xuât từ năng lượng cua sự tu tập. Việc tìm hiếu và nghiên cứu bằng sự thực tập, nhất định chúng ta sé tận hưởng được vị ngọt cam lộ theo những gì mà Đại sư đã dạy.

Các bài viết trong sách:

 • Lời người dịch.
 • Sơ lược về tác giả
 • Phật pháp là ánh sáng cứu độ thế gian
 • Đức Phật thị hiện xuống nhân gian
 • Phương pháp hàng phục ma
 • Nam mô đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật
 • Đều đại hoan hỷ
 • Xưng tán và nương tựa Bồ Tát Quán Thế Âm
 • Thực tập pháp môn đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm
 • Thánh đức của Bồ Tát Địa Tạng và pháp môn thực tập của Ngài
 • Sùng kính của tăng tục Trung Quốc.
 • Bồ-tát Địa Tạng ở Cửu. Hoa Sơn
 • Danh đức của Bồ-tát Địa Tạng
 • Công đức đặc thù của Bồ-tát Địa Tạng
 • Cứu độ chúng sinh không để đọa vào địa ngục
 • Cứu độ chúng sinh đã đọa lạc
 • Sáng lập các tông pháp phật giáo Trung Quốc
 • Đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc
 • Tìm hiểu sơ lược Tam Luận Tông Phong
 • Luận Tam Thừa và Nhất Thừa từ tâm hành của học giả.
 • Trung đạo Phật giáo
 • Hai đặc sắc lớn của học Phật
 • Thống nhác tin ngưỡng vả lí trí.
 • Dung họp từ bi và trí tuệ
 • Tín ngưỡng gỉáo pháp và chứng pháp
 • Nghĩa không cùa đại thừa.
 • Sắc chính là không, không chính là sắc
 • Giảng lược kinh Pháp Ấn.
 • Luận điểm đặc sắc của nhân quả
 • Việc lớn sanh tử
 • Đường rộng lớn dễ làm.
 • Nói pháp cư sĩ cho cư sĩ.
 • Năm mới nên có quan niệm mới
 • Kỷ niệm Phật Đản, nói vì hòa trình
 • Buông lo âu và khổ não
 • Tám không khổ thực tập thân không khó
 • Ý nghĩa nhân sinh ở đâu?
 • Chớ cổ hiểu sai về Phật giáo.
 • Hiểu lầm từ giáo nghĩa cua Phật giáo
 • Hiểu sai chế độ của Phật giáo
 • Hiểu sai nghi thức của Phật giáo
 • Hiểu sai tình hình hiện tại của Phật giáo
 • Ai là đồ khờ.
 • Con đường sai lầm của xỉnh đẹp và hiểm hóc
 • A. Tu trì ở tư thế đứng lặng yên
 • Tu trì theo phương pháp ngồi yên lặng
 • Xá lợi tử giải thích nghi nan
 • Vấn đề tượng Phật lớn của chùa Kim Long.
 • Mạn đàm về Phật ở Philippin
 • Phật giáo Thái Lan
 • Sơ lược Phật giáo Thái Lan
 • Đặc sắc của Phật giáo Thái Lan
 • Tình hình chung của Phật giáo Thái Lan.
 • Ý nghía và mục dich cửa Hải Triều Âm
 • Liên quan đến Hái Triều Âm
 • Hy vọng cũ trong năm mời
 • Nên có nhận thức về Phật hóa âm nhạc
 • Thọ giới đã khổ, giữ giới càng khổ hơn 
 • Phật giáo và chỉnh trị, kính tế..
 • Luận "Tây phương không phải nơi Bồ Tát nên đi
 • Lịch sử Phổ Đà Sơn chỉ kí
 • Tu Di Sơn và Tứ Châu.
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây