094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI: CĂN SONG VÀ UẨN SONG - TK KHẢI MINH GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI: CĂN SONG VÀ UẨN SONG - TK KHẢI MINH Theravada Phật Giáo Nguyên Thủy
Nguyên Bản: Saddhamma Jotika
Dịch Giả: Tỳ Khưu Khải Minh
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Hình Thức: Bìa Cứng
Trọn Bộ: Bộ 2 Quyển
Tổng Số Trang: 1501 Trang
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2019
Độ Dày: 8,8cm (trọn bộ)
BSD1 GIẢNG GIẢI KINH 600.000 đ Số lượng: 6 Bộ
 • GIẢI THÍCH BỘ SONG ĐỐI: CĂN SONG VÀ UẨN SONG - TK KHẢI MINH

 •  1904 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: BSD1
 • Giá bán: 600.000 đ

 • Theravada Phật Giáo Nguyên Thủy
  Nguyên Bản: Saddhamma Jotika
  Dịch Giả: Tỳ Khưu Khải Minh
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Hình Thức: Bìa Cứng
  Trọn Bộ: Bộ 2 Quyển
  Tổng Số Trang: 1501 Trang
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2019
  Độ Dày: 8,8cm (trọn bộ)


Số lượng
Lời Nói Đầu
Tùy vào điều kiện nhân duyên mà mỗi chúng sanh có những suy nghĩ, nhưng quan kiến sai biệt nhau, dẫn đến hành động, nói năng hay suy ngẫm cũng không giống nhau. Có những quan điểm giúp ta được làm người, được sanh thiên … Tuy vậy song song đó cũng có những định kiến vùi dập ta trong khổ cảnh. Chung quy thì cũng vẫn là những khúc thăng trầm của kiếp tử sanh ngao ngán mù mịt không lối thoát mà thôi. Sướng vui hay đau khổ đều luôn luân phiên đổi chỗ cho nhau. Có thể nói tất cả những quan kiến đều phát xuất từ sự thấy sai phổ biến nhất đó là luôn cho rằng có “cái tôi” và từ đó dẫn đến bất cứ người nào hay những gì liên quan đến “cái tôi” thì bèn được phàm tâm xác nhận là “của tôi”. Cũng bởi do không hiểu được sự vận hành, thay nhau sanh diệt không ngưng nghỉ của hữu duyên pháp nên đã đưa đến biết bao luận điểm sai lệch dắt dẫn ta chìm nổi mãi.


 
giải thích bộ song đối 1 min


Và trong khắp tam giới, trong vô số chúng sanh đang lẩn quẩn lanh quanh bên những kiến chấp thì bậc Toàn Giác với trí tuệ chói sáng thấu rõ vạn pháp đã phá tan đi bao bức tường thành của sự hiểu sai chấp lầm giúp vạn người hữu duyên tìm ra lối đi thật sự hướng đến cứu cánh vượt ngoài thế gian. Xuyên suốt bộ Song Đối, Ngài đã thuyết giảng, phơi bày mối tương quan của các pháp thông qua vấn đề người nào, cõi nào, bao nhiêu uẩn, xứ, giới … Bằng hình thức chủ đạo là vấn đáp. Có tất cả 10 song và mỗi song hay mỗi câu vấn đáp đều mang những ý nghĩa vô cùng sâu thẳm mà khó có một ai trong tam giới có thể tự mình hiểu thấu và thuyết giảng qua đó thể hiện trí tuệ Siêu Việt của bậc Chánh Đẳng Giác. Đây cũng là bộ áp chót trong tạng Diệu Pháp, chứa đựng biết bao tinh hoa trác tuyệt của giáo pháp thông qua sự phân tích các pháp như uẩn, xứ … Theo người, cõi hay người và cõi, vượt ngoài các quan kiến lệch lạc của vô vàn chúng sanh bao đời.

Dù là pháp có trong cõi thấp hay cao, đang diễn ra hay mất đi nơi phàm hoặc Thánh thì chung quy vẫn gói gọn trong Sanh và Diệt mà thôi. Mong rằng dịch phẩm này sẽ khai sáng những góc khuất nơi tâm trí đối với người chưa từng biết qua và sẽ soi tỏ những gì còn lưu mờ đối với người từng giác ngộ của lữ khách tầm cầu giải thoát thật sự trong ngày vị lai. Cuối cùng, do phước báu biên dịch này xin cho tôi trong vòng luân hồi luôn được độc lập, có chánh kiến và không bao giờ bị lệ thuộc vào ai cả. Một khi tôi đã kiến tạo thiện sự thì không có một tác nhân nào có thể gây trở ngại hoặc rơi vào những trường hợp nguy biến, khốn cùng khiến cho tôi phải thối lui thiện pháp. Khi được nghe và biết đến Chánh Pháp, xin cho tôi thông suốt nhanh chóng để làm duyên sớm chấm dứt sanh hữu trong thời Đức Phật vị lai.
Tỳ Khưu Khải Minh


 
giải thích bộ song đối 2Ý Nghĩa Khởi Đầu Trong Bộ Song Đối (Yamakasarupatatthanissaya)
Định nghĩa và giải thích về từ “Yamaka”.
Kenatthena yamakanti yugalatthena yugalanhi yamakanti vuccati (Sớ Giải Bộ Song Đối)

Vấn: Gọi là Song Đối do ý nghĩa như thế nào?
Đáp: Do ý nghĩa thành cặp đôi, pháp thành cặp đôi gọi là “Song Đối” (yamaka).

Giải Thích: Pháp thành cặp đôi như:
 1. Đôi thuận tùng (anuloma), đối lập (patiloma).
 2. Đôi câu mở (sannitthana), câu hỏi (samsaya).
 3. Đôi câu vấn (puccha), câu đáp (visajjana).
Từ “Song Đối” trong câu “song thông (yamakapatiharayam)” và trong câu “giữa hai cội cây song long thọ (yamakasalanamantare). Từ “Song Đối” có nghĩa là thành đôi.

 
giải thích bộ song đối 3 min


Định nghĩa về Song Đối (Yamaka) – Yamassa rajassa visayam kamati atikkamati etenati = yamakam.
Gọi là “Song Đối” do ý nghĩa làm duyên thoát khỏi lãnh vực của Diêm Vương.

(Karanasadhana kitapadaviggaha yamasaddupapada kamudhatu kavipaccaya).

Hoặc:
 1. Nibbanam Yanti gacchanti etenati = Yam. Bộ kinh gọi là Yam bởi vì làm duyên để chứng đắc Níp Bàn. (Karanasadhana Kitapadaviggaha yadhatu na paccaya).
 2. Mananti Jananti Paramatthadhammam etenati = Mam. Bộ kinh gọi là Mam bởi vì tạo điều kiện cho chúng sanh hữu duyên hiểu biết được pháp chơn đế. (Karanasadhana kitapadaviggaha Manadhatu kavipaccaya)
 3. Kamati atikkamati vicikiccam etenati = Kam. Bộ kinh gọi là Kam bởi vì tạo điều kiện cho chúng sanh hữu duyên thoát khỏi hoài nghi. (Karanasadhana kitapadaviggaha kamudhatu kavipaccaya)
 4. Yanca tam manca kancati = Yamakam. Bộ kinh gọi là Yamaka bởi vì tạo điều kiện cho chúng sanh hữu duyên chứng đắc Níp Bàn, hiểu biết được pháp chơn đế và thoát khỏi hoài nghi. (Tipada Kammadharaya samasaviggaha)
 
giải thích bộ song đối 4 minBộ kinh gọi là “Yamaka” (Song Đối) bởi vì làm duyên thoát khỏi lãnh vực của Diêm Vương. Từ “Diêm Vương” nơi đây chính là sự chết, như Đức Phật thuyết cho ngài Mogharaja rằng: “Này Mogharaja! Con hãy là người có niệm ghi nhớ mọi lúc bằng cách quán xét thấy thế gian là rỗng không, phá tan ngã kiến (attanuditthi) diệt trừ tự ngã, nên là người vượt khỏi sự chết bằng chính sự phá tan ngã kiến này, tử thần thường không thấy được người quán xét thế gian như vậy. Khi người quán xét thấy thế gian là rỗng không sẽ phá tan đi ngã kiến và tử thần sẽ không trông thấy được vì người đó đã thoát khỏi lãnh vực của tử thần”.

Theo Phật ngôn chỉ dạy cho thấy rằng từ “thế gian” (loka), Đức Phật ám chỉ đến thế gian uẩn (khandhaloka) tức thủ uẩn (upadanakhandha) nghĩa là sắc thân, thọ, tưởng…  của chúng ta, có bề dài một sải tay, bề dày một gang tay, bề rộng một hắc tay chính là “thế gian” mà Ngài không ám chỉ đến đất đai, bầu trời, núi non, cây cối, biển cả, đại dương. Vì vậy, khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của từ “thế gian” theo như sự chỉ dạy của Đức Phật đối với ngài Mogharaja về uẩn thì có  thể khởi lên hân hoan học tập về vấn đề uẩn, xứ, giới đang hiện hữu trong bộ Song Đối (yamakapakarana) như căn song… đặc thù, bởi vì cũng xem như là người lĩnh hội lời chỉ dạy từ Đức Phật giống như ngài Mogharaja, khi ấy được gọi là người tôn kính Phật Giáo thật sự và trở thành phàm nhân hiền thiện (kalyanaputhujana) tức phàm nhân có sự hiểu biết về uẩn, xứ, giới theo nền tảng pháp qua lời chỉ dạy chín chắn mà không tin tưởng theo truyền thống kế thừa nối tiếp nhau, trái ngược lại đó thì phàm nhân hôn ám (andhaputhujjana) là những người mê muội không hiểu biết về uẩn, xứ, giới là pháp chơn đế lời dạy của Đức Phật mà chỉ tin tưởng với nhau theo truyền thống. Như thế, xem như chúng ta tiến bước thực hành một phần đường lối của ngài Mogharaja theo nền tảng pháp học.


 
giải thích bộ song đối 5 min


Do đó, trong quá trình học tập sẽ thấu hiểu được Tuệ Đức (pannaguna), Tịnh Đức (parisuddhiguna) và Bi Đức (mahakarunaguna) của Đức Phật thông qua việc thuyết giảng Thắng Pháp cho tất cả chúng ta có thể hiểu, để từ đó phát sanh đức tin vững chắc nơi sự giác ngộ của Ngài như tuệ giác của Đức Như Lai, tin nghiệp, quả của nghiệp, chúng sanh có nghiệp là của mình, thoát khỏi hoài nghi nơi ân đức Tam Bảo và sự mê muội không hiểu biết về đời sống của chúng sanh đang diễn tiến trong thế gian theo tương ứng với việc học tập. Suy xét thẩm nghiệm về các câu pháp đó sẽ phát sanh sự hiểu biết về pháp chơn đế như tâm, tâm sở, sắc pháp của chúng sanh đang sanh, đang chết, từng sanh, từng chết, sẽ sanh, sẽ chết trong 31 cõi theo 6 thời mà Ngài nêu lên thuyết giảng trong bộ “Song Đối” theo năng lực trí tuệ của mình và có thể trợ giúp cho thoát khỏi khổ cảnh trong kiếp thứ 2, riêng về kiếp thứ 3 thì không chắc chắn tuy nhiên cũng vẫn là cận y duyên (upanissayapaccaya) trong đời vị lai bởi vì việc học tập Thắng Pháp thuộc loại phước “tích lũy trí tuệ” (nanasambhara) sẽ dẫn đến thành tựu phận sự thực hành chứng đắc Níp Bàn vượt khỏi lãnh vực của Diêm Vương trong thời gian tiếp theo…


 MỤC LỤC:
QUYỂN 1
Lời Nói Đầu
Lời Lễ Bái Tam Bảo
Ý Nghĩa Khởi Đầu Trong Bộ Song Đối
Căn Song
Câu Thiện
 1. Phương Pháp Căn (Mulanaya)
 2. Phương Pháp Căn Căn
 3. Phương Pháp Nương Căn
 4. Phương Pháp Căn Nương Căn
Câu Bất Thiện
 1. Phương Pháp Căn
 2. Phương Pháp Căn Căn
 3. Phương Pháp Nương Căn
 4. Phương Pháp Căn Nương Căn
Câu Vô Ký
 1. Phương Pháp Căn
 2. Phương Pháp Căn Căn
 3. Phương Pháp Nương Căn
 4. Phương Pháp Căn Nương Căn
Câu Danh
 1. Phương Pháp Căn
 2. Phương Pháp Căn Căn
 3. Phương Pháp Nương Căn
 4. Phương Pháp Căn Nương Căn
Uẩn Song
Phần Định Danh (Pannattivara)
 1. Phần Xiển Minh Định Danh
 1. Phần Câu Lọc Thuận Tùng
 2. Phần Câu Lọc Đối Lập
 3. Phần Câu Lọc Căn Luân Thuận Tùng
 4. Phần Câu Lọc Căn Luân Đối Lập
 5. Phần Thuần Uẩn Thuận Tùng
 6. Phần Thuần Uẩn Đối Lập
 7. Phần Thuần Uẩn Căn Luân Thuận Tùng
 8. Phần Thuần Uẩn Căn Luân Đối Lập
 1. Phần Biến Chuyển
 1. Phần Sanh Trong Phần Biến Chuyển
 2. Phần Hiện Tại Thuận Tùng
 3. Phần Hiện Tại Đối Lập
 4. Phần Quá Khứ Thuận Tùng
 5. Phần Quá Khứ Đối Lập

QUYỂN 2
Phần Biến Chuyển (Tiếp Quyển 1)
 1. Phần Vị Lai Thuận Tùng
 2. Phần Vị Lai Đối Lập
 3. Phần Hiện Tại Quá Khứ Thuận Tùng
 4. Phần Hiện Tại Quá Khứ Đối Lập
 5. Phần Hiện Tại Vị Lai Thuận Tùng
 6. Phần Hiện Tại Vị Lai Đối Lập


 
thông tin cuối bài viết 2
 
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây