094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

TRƯỜNG BỘ GIẢNG GIẢI - BHIK SAMĀDHIPUÑÑO ĐỊNH PHÚC TRƯỜNG BỘ GIẢNG GIẢI - BHIK SAMĀDHIPUÑÑO ĐỊNH PHÚC Biên soạn: Tỳ-khưu Định Phúc
Số Trang: 702 Trang
Hình Thức: Bìa Cứng
Khổ sách: 16x24cm
Độ Dày: 3.5cm
Năm xuất bản: 2022
S001582 GIẢNG GIẢI KINH 450.000 đ Số lượng: 1000 Quyển
 • TRƯỜNG BỘ GIẢNG GIẢI - BHIK SAMĀDHIPUÑÑO ĐỊNH PHÚC

 •  1357 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S001582
 • Giá bán: 450.000 đ

 • Biên soạn: Tỳ-khưu Định Phúc
  Số Trang: 702 Trang
  Hình Thức: Bìa Cứng
  Khổ sách: 16x24cm
  Độ Dày: 3.5cm
  Năm xuất bản: 2022


Số lượng
LỜI MỞ ĐẦU

Mùa an cư năm 2019, chúng tôi có duyên được hướng dẫn lớp Giới thiệu kinh Trường bộ đến các học viên tại chùa Hộ Pháp (Vũng Tàu). Với thời gian ba tháng, để truyền tải hết trọn vẹn ba mươi bốn bài kinh trong Trường bộ là một điều khó. Vì thế, trong ba tháng này, chúng tôi chỉ giới thiệu sơ lược về đại ý các bài kinh đến học viên. Từ đó, chúng tôi ấp ủ một công việc tóm tắt hoặc giảng giải về Trường bộ cho được hoàn chỉnh phần giáo trình đã soạn. Rồi việc học, việc bài vở cứ đưa đẩy và cho đến cuối năm 2021, trong thời gian bị cách ly vì bệnh Covid-19, đọc lại phần giáo trình của năm xưa, chúng tôi thấy mình còn thiếu sót một điều chưa làm được. Thế là chúng tôi bắt đầu cố gắng soạn lại để hoàn thiện tác phẩm mà quý vị độc giả đang cầm trên tay. Trường bộ kinh hay kinh Trường bộ là tên đa phần nhiều vị hay gọi, dần trở thành một tên phổ biến. Thật ra, Dīghanikāya chỉ hiểu là Trường bộ mà thôi, hoàn toàn không có chữ “kinh- sutta” nào ở đây. Vì thế, chúng tôi cũng thống nhất cách gọi của năm bộ trong Kinh tạng (Suttantapiṭaka) như là Trường bộ, Trung bộ, Tăng chi bộ, Tương ưng bộ và Tiểu bộ để không thể nhầm lẫn Trường bộ kinh là một bài kinh có tên là Trường bộ.

Tác phẩm Trường bộ giảng giải này tuy không giảng giải rõ hoàn toàn như Chú giải (Aṭṭhakathā) hoặc Sớ giải (Tikā) mà chỉ là một sự giải thích ngắn gọn những điều cần phải giải thích mà thôi. Số lượng khoảng bảy trăm trang của tác phẩm này so với ba quyển Chánh tạng hoặc hàng trăm trang của các bộ Chú giải, Sớ giải, Phụ sở giải thì không là gì cả. Tuy nhiên, trong lúc soạn, chúng tôi cố gắng giải thích những gì mà chúng tôi đã học được, đã hiểu được, còn không thì tham khảo ở nhiều tài liệu của các vị giáo thọ khác.

 
truong bo giang giai1

Trước khi đi vào giảng giải phần nội dung bài kinh, chúng tôi đặc biệt đưa thêm những dữ liệu về địa điểm và nhân vật có liên quan trong bài kinh đó để cung cấp cho quý độc giả một số lượng thông tin cần thiết về đối tượng được nhắc đến trong bài kinh. Phần này, chúng tôi xin được phép trích dẫn từ dịch phẩm Từ điển danh từ riêng Pāli của Cư sĩ Chơn Quán – Trần Ngọc Lợi dịch từ tác phẩm Dictionary of Pali Proper Names của Giáo sư G. P. Malalasekera (1899-1973). Riêng đối với hai bài kinh cuối cùng, kinh Phúng tụng và kinh Thập thượng, nội dung của hai bài kinh này hoàn toàn là chi pháp; chúng tôi xin được phép trích dẫn từ quyển Kho tàng Pháp học của thầy Giáo thọ (ācāriya) cũng là Hòa thượng tế độ (upajjhāyācāriya) của chúng tôi, là ngài Trưởng lão Giác Giới (Bodhisīlamahāthera). Trong quá trình biên soạn, chúng tôi cũng đã sử dụng lại hai tập tài liệu là giáo trình học được từ lớp giáo lý tại chùa Siêu Lý - Vĩnh Long do thầy Giáo thọ của chúng tôi trực tiếp giảng dạy, đó là quyển Vi diệu pháp Sơ cấpKinh Thập Thượng.

Giảng giải một bộ kinh đặc biệt như Trường bộ chắc chắn phải cần đến những vị có "nội công thâm hậu" nhất về pháp học, cần có chuyên môn sâu rộng thì mới giảng rõ, đúng và dễ hiểu. Chúng tôi cũng chỉ là một Tăng sinh đang từng bước tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu kinh điển nên chắc chắn tác phẩm này sẽ không tránh được những sai sót trong quá trình biên soạn. Ngưỡng mong các vị thiện tri thức và độc giả đồng cảm chỉ rõ những sai sót, hoặc góp ý, đóng góp sữa chữa để chúng con - chúng tôi được sửa sai và hoàn thiện hơn.

Với công đức dù lớn hay nhỏ, cũng xin hướng nguyện phần phước này đến các bậc thầy tổ, ân sư đã hướng dẫn, dìu dắt và dạy dỗ chúng con từ lúc mới bước vào con đường tu học cho đến ngày hôm nay. Chúng con xin kính dâng món quà Pháp này như là tấm lòng tri ân của chúng con đến các vị ân sư: HT. Tăng Định, ngài HT. Giác Giới, ngài HT Bửu Chánh, ngài Cố HT. Phúc Hỷ, TT. Tuệ Dũng cũng như là các vị thầy tổ, huynh đệ đồng hành và hỗ trợ chúng con trong những ngày tháng tu học.

Chúng tôi cũng không quên ân đức và sự khích lệ của các cư sĩ đã, đang và luôn đồng hành với chúng tôi trong những quá trình tu học từ Thái Lan cho đến khi về Việt Nam. Xin tri ân công đức Sư cô Huệ Từ đã đọc bản thảo và hỗ trợ chúng tôi trong công tác cũng như việc học. Đặc biệt là những gói thuốc, chai nước muối, thực phẩm gửi đến chúng tôi với khoảng cách an toàn trong giai đoạn cách ly vì dịch bệnh. Xin cảm niệm công đức của tất cả quý vị và mong cho quý vị luôn được an lạc.

Kính mong cho những ai hoan hỷ với thiện pháp này, luôn được thân tâm an lạc, thiện pháp luôn tăng trưởng và thành tựu quả giải thoát như ý nguyện.

 

Idam me dhammadānam āsavakkhayāvaham hotu.
Idam me dhammadānam nibbānassa paccayo hotu.

Chùa Trúc Lâm, 2566 - 2022.
Bhikkhu Samādhipuñño
Tỳ-khưu Định Phúc

truong bo giang giai2

MỤC LỤC

TÓM LƯỢC NỘI DUNG TRƯỜNG BỘ
A. Phẩm Giới Uẩn(Sīlakkhandhavagga)
B. Phẩm Lớn(Mahāvagga)
C. Phẩm Pāthika(Pāthikavagga)

GIẢNG GIẢI TRƯỜNG BỘ
1. KINH PHẠM VÕNG(BRAHMAJĀLASUTTA)
Rājagaha
Nālandā
Ambalaṭṭhika
....
2. KINH SA MÔN QUẢ(SAMAÑÑAPHALASUTTA)
Magadha
Bimbisāra
Ajātasattu Vedehiputta
...
3. KINH AMBATTHA(AMBATTHASUTTA)
Kosala
Icchānaṅgala(Icchānaṅkala)
Ukkaṭṭha
...
4. KINH CHỦNG ĐỨC
Anga
Campa
Gaggara
...
5. KINH KUTADANTA(KUTADANTASUTTA)
Khanumata
Ambalatthika
Kutadanta
...
6. KINH MAHALI(MAHALISUTTA)
Vesali
Mahavana
Kutagarasala
...
7. KINH JALIYA(JALIYASUTTA)
Ghositarama
Kosambi
Mandissa
Jaliya
8. KINH KASSAPA SƯ TỬ HỐNG(KASSAPASIHANADASUTTA)
Ujunna(Urunna)
Kannakatthala
Acela Kassapa
...
9. KINH POTTHAPADA(POTTHAPADASUTTA)
Savatthi
Jetavana
Ekasalaka
...
10. KINH SUBHA(SUBHASUTTA)
Subha Todeyyaputta
Ananda
 
truong bo giang giai3
11. KINH KIẾN CỐ(KEVATTASUTTA)
Pavarikambavana
Kevatta(Kevaddha)
...
12. KINH LOHICCA(LOHICCASUTTA)
Salavatika
Lohicca
Bhesika(Rosika)
...
13. KINH TAM MINH(TEVIJJASUTTA)
Manasakata
Aciravati
Canki
...
14. KINH ĐẠI BỔN(MAHAPADANASUTTA)
Karerikutika
Karerimandalamala
...
15. KINH ĐẠI DUYÊN(MAHANIDANASUTTA)
Kuru
Kammasadhamma
(Kammasadamma, Kammassadamma)
...
16. KINH ĐẠI VIÊN TỊCH NÍP BÀN(MAHAPARINIBBANASUTTA)
Gijjhakuta
Vajji
Pataligama
...
17. KINH ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG(MAHASUDASSANASUTTA)
1. Sự nguy nga, tráng lệ của kinh đô Kusavati
2. Oai đức của Chuyển luân thánh vương Mahasudassana
3. Vua Mahasudassana tu tập và mệnh chung
truong bo giang giai4
18. KINH JANAVASABHA(JANAVASABHASUTTA)
Kasi
Ceti(Cetiya)
Vamsa
...
19. KINH MAHAGOVINDA(MAHAGOVINDASUTTA)
Disampati
Govinda
Renu
...
20. KINH ĐẠI HỘI(MAHASAMAYASUTTA)
Rohini
21. KINH ĐẾ THÍCH VẤN ĐẠO
(SAKKAPANHASUTTA)
Ambasanda
Vediya(Vediyaka)
Indasala
...
22. KINH ĐẠI NIỆM XỨ
(MAHASATIPATTHANASUTTA)
1. Thế Tôn tuyên bố về con đường duy nhất
2. Lợi ích của việc tu tập tứ niệm xứ
3. Những định nghĩa liên quan đến niệm xứ
...
23. KINH PAYASI(PAYASISUTTA)
Simsapa
Setabya(Setavya)
Serisaka(Serissaka)
...
24. KINH PATHIKA(PATHIKASUTTA)
Anupiya(Anupiya, Anopiya)
Tindukakhanuparibbajakarama
Bhaggava
...
25. KINH UDUMBARIKA SƯ TỬ HỐNG
(UDUMBARIKASIHANADASUTTA)
Udumbarikarama
Sumagadha(Sumagava)
Moranivapa
...
26. KINH CHUYỂN LUÂN VƯƠNG SƯ TỬ HỐNG(CAKKAVATTISIHANADASUTTA)
Matula
Jambudipa
Avici
...
27. KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN(AGGANNASUTTA)
Pubbarama
Migaramatupasada
Vasettha
...
 
28. KINH TỰ HOAN HỶ(SAMPASADANIYASUTTA)
1. Tôn giả Sariputta đặt trọn niềm tin vào giáo pháp của Thế Tôn
2. Tôn giả Saripurra trình bày về truyền thống Chánh Pháp
3. Thế Tôn xác nhận những lời tuyên thuyết của Tôn giả Sariputta
29. KINH THANH TỊNH(PASADIKASUTTA)
Vedhanna(Vedanna)
Cunda
Uddaka Ramaputta
...
30. KINH TƯỚNG(LAKKHANASUTTA)
1. Ba mươi hai đại nhân tướng (dvattimsamahapurisa-lakkhaṇa)
2. Thế Tôn chỉ rõ nhân duyên để thành tựu được những hảo tướng
31. KINH GIÁO GIỚI SINGĀLA (SINGALOVĀDASUTTA)
Singalaka (Sigalaka)
1. Cách sống của người cư sĩ ngoài xã hội
2. Phân biệt giữa bạn tốt và bạn xấu
3. Sáu phương hướng theo pháp của bậc thánh
32. KINH ĀTĀNĀTIYA (ĀTĀNĀTIYASUTTA)
33. KINH PHÚNG TỤNG (SANGĪTISUTTA)
1. Một pháp (ekaka)
2. Hai pháp (duka)
3. Ba pháp (tika)
4. Bốn pháp (catukka)
5. Năm pháp (pañcaka)
6. Sáu pháp (cakka)
7. Bảy pháp (sattaka)
8. Tám pháp (atthaka)
9. Chín pháp (navaka)
10. Mười pháp (dasaka)
34. KINH THẬP THƯỢNG (DASUTTARASUTTA)
1. Một pháp (ekadhammo)
2. Hai pháp (dve dhammã)
3. Ba pháp (tayo dhammã)
4. Bốn pháp (cattāro dhamma)
5. Năm pháp (pañca dhammā)
6. Sáu pháp (cha dhamma)
7. Bảy pháp (satta dhammã)
8. Tám pháp (attha dhammā)
9. Chín pháp (nava dhammā)
10. Mười pháp (dasa dhammā)
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây