094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH KIM QUANG MINH - NI TRƯỞNG NHƯ ẤN KINH KIM QUANG MINH - NI TRƯỞNG NHƯ ẤN Dịch giả: Ni trưởng Như Ấn
Hình thức: Bìa cứng
Số trang: 538trang
Khổ sách: 16x24cm
Độ dày: 2.8cm
Trọng lượng: 0.8kg
S001606 KINH TỤNG 120.000 đ Số lượng: 1000 Quyển
 • KINH KIM QUANG MINH - NI TRƯỞNG NHƯ ẤN

 •  1952 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S001606
 • Giá bán: 120.000 đ

 • Dịch giả: Ni trưởng Như Ấn
  Hình thức: Bìa cứng
  Số trang: 538trang
  Khổ sách: 16x24cm
  Độ dày: 2.8cm
  Trọng lượng: 0.8kg


Số lượng
LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRÌ TỤNG KINH KIM QUANG MINH

Lama Zopa Rinpoche khuyên nên đặt Kinh Kim Quang Minh (Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim) trên kệ triển lãm Xá lợi, Làm như vậy để tạo cơ hội cho khách viếng có thể đọc vài hàng Kinh trong lúc chiêm bái Xá lợi.

Lama Zopa Rinpoche nói về lợi ích trì tụng Kinh Kim Quang Minh như sau:


Bất cứ một ai muốn thế giới này hòa bình đều nên trì tụng Kinh Kim Quang Minh, Đây là một phương pháp hành trì trọng yếu giúp dứt nạn bạo lực và chiến tranh, Kinh Kim Quang Minh là một phương pháp hữu hiệu nhất để mang lại hòa bình. Đây là điều ai cũng có thể làm được, bất kỳ là bận rộn đến đâu. Cho dù mỗi ngày chỉ một trang, hay chỉ đọc vài hàng, làm như vậy Kinh Kim Quang Minh sẽ vẫn liên tục được đọc tụng 

Kinh này là vua của mọi kính, có một năng lực vô cùng mãnh liệt, hoàn thành mọi ước nguyện, đồng thời mang bình an hạnh phúc đến cho tất cả chúng sanh, tận đến quả giác ngộ viên mãn. Kinh này có tác dụng mãnh liệt đến nền hòa bình của nhân loại, có khả năng bảo toàn cho người trì tụng, cho đất nước và cho thế giới. Năng lực chữa lành ác nghiệp của Kinh này thật mãnh liệt vô cùng.

Lama Zopa Rinpoche - Người đã nằm mộng thấy một khối ngọc bừng sáng trên vùng đất Canada, nên Ngài đã khuyến phát đệ tử là ông lan Green phát tâm tạo tác tượng Phật từ khối ngọc thạch có một không hai này. Tượng Phật được vinh danh là Phật Ngọc Cho Nền Hòa Bình Thế Giới. Đất nước Việt Nam có phước duyên được chiêm bái vào năm 2009.

Lama Zopa Rinpoche cũng là giám đốc tinh thần của Dự án Di Lặc, pho tượng Phật bằng đồng cao 152m đặt tại Kushinagar (Câu Thi Na), Ấn Độ, nơi Đức Phật nhập niết bàn.


LỜI DUYÊN KHỞI

Kính lễ : Thập phương Tam bảo từ mẫn chứng minh :

Đệ tử Tỳ-kheo-ni pháp danh Như Ấn, trước khi biên lời tựa, hiệp chưởng kính lễ, ngưỡng cầu Tam Bảo gia tâm nhiếp hộ, đệ tử nguyện đem công đức phiên dịch Kinh điển, cúng dường vô lượng vô biên quốc độ chư Phật và hồi hướng lục đạo chúng sanh. Ngưỡng mong nhứt thiết u hiển Thánh phàm chứng tri hộ niệm.

 
kinh kim quang minh1

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.

Kính lễ liệt vị chư tôn !
Kính thưa chư Thiện nam tín nữ !
Tôi xin mạo muội có ít lời kính trình lên quý liệt vị :

Bộ Kinh “Kim Quang Minh Hiệp bộ” này, nay được lên khuôn xuất bản, đối với hoài bão của Sư Trưởng chúng tôi từ lâu, việc làm này thật là trễ muộn.

Nguyên vào năm 1965, Sư Trưởng chúng tôi nhập thất trì tụng bộ Kinh Kim Quang Minh, thấy trong Kinh có đoạn : Lúc Đức Phật Thích Ca đang giảng thuyết Kinh này, bốn vị Phật xuất hiện chứng minh hộ niệm, và trong phẩm “Tán Thán Công Đức" có bốn vị Thiên Vương phát lời thệ nguyện : “Nếu ở quốc độ nào, cõi nước bất an, nhân dân bị nạn binh tai dịch lệ, tất cả nhân dân trong nước đồng chí thành trì tụng Kinh Kim Quang Minh, thì hàng Tứ Thiên Vương sẽ đến nơi quốc độ ấy ủng hộ khiến cho tai họa bặt dứt, quốc độ và nhân dân cõi đó được an lành, nội loạn, ngoại xâm không còn xảy ra nữa”. Sau khi Sư Trưởng chúng tôi tụng xong bộ Kinh Kim Quang Minh rồi, liền phát tâm phiên dịch bộ Kinh này từ Hán văn ra Việt văn để bộ Kinh này sớm được phổ biến khắp nơi, cho chư Tăng Ni cùng Phật tử có đủ thiện duyên kiến lập Đạo tràng nhứt tâm trì tụng, hầu đem thắng phước hồi hướng khắp cho nhân dân đồng được tiêu trừ tai ương họa hoạn.

 

Công việc phiên dịch chỉ mới tiến hành được vài phẩm, bất ngờ Phật sự đa đoan, Sư Trưởng chúng lôi vì bận rộn lo cho Phật sự, nên vấn đề dịch Kinh phải bị gián đoạn rất lâu.

Sau đó, Sư Trưởng chúng tôi dạy tôi tiếp tục lo phiên dịch bộ Kinh này, để Sư Trưởng chúng tôi sớm hoàn thành được bổn nguyện. Mặc dù tôi tự xét mình tài hèn đức kém, nhưng vẫn yên tâm vì đã có Sư Trưởng chúng tôi kề bên hưởng dẫn, sự phiên dịch chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt đẹp, cho nên tôi kính vâng theo lời dạy của Sư Trưởng, thành tâm phát nguyện đối trước ngôi Tam Bảo cầu sự chứng minh gia hộ, tôi được đủ duyên thừa hành trách nhiệm Sư Trưởng giao phó. Mỗi ngày tôi cố gắng gia tâm chuyên cần phiên dịch, tùy theo khả năng hiểu biết của mình. Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, sau năm tháng tròn ròng rã chuyên tâm, công cuộc phiên dịch bộ Kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ đã được viên thành.

Nguyên bộ Kinh Kim Quang Minh gồm có ba bản :

1/ Kim Quang Minh
2/ Kim Quang Minh Hiệp bộ
3/ Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh


Ở đây tôi chỉ phiên dịch Kim Quang Minh Hiệp bộ. Khi bộ Kinh được dịch xong, Sư Trưởng chúng tôi nhờ các vị xuất gia, cư sĩ hữu tâm góp phần công đức với Sư Trưởng chúng tôi cùng duyệt lại, để giúp cho bộ Kinh văn lý được hoàn hảo, cú nghĩa được đúng pháp, hầu tránh khỏi những lỗi lầm còn sơ sót trong việc ấn hành.

Nay tôi xin trình bày qua lời duyên khởi công việc phiên dịch bộ Kinh “Kim Quang Minh Hiệp bộ”, để quý vị độc giả được biết qua. Riêng tôi kính xin quý liệt vị Chư Tôn từ bi chỉ giáo nếu có chỗ nào bất thông. Tôi nguyện đem công đức phiên dịch Kinh này hồi hướng cho Phật pháp được trường tồn, quốc dân được thạnh đạt, pháp giới chúng sanh đều viên thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật

Phiên dịch xong ngày 29-04-74 (9-8 Giáp Dần)
----------

HUÊ LÂM TỰ
Tỳ-kheo-ni NHƯ ẤN

 

BẢO QUẢN KINH SÁCH PHẬT PHÁP

Kinh sách Phật Pháp chứa đựng lời dạy của Phật có năng lực chở che chúng sinh không rơi vào ác đạo, lại có khả năng khai mở con đường giác ngộ. Vì vậy nên thận trọng giữ gìn kinh sách Phật Pháp, không nên đặt dưới đất, hay đặt ở nơi người khác có thể dẫm đạp lên, bước ngang qua hay ngồi lên trên. Khi mang theo bên mình nên bao bọc cẩn thận; khi cất giữ nên để nơi cao ráo sạch sẽ, không để chung với các loại đồ dùng thế tục khác. Tránh không đặt vật dụng thế tục lên trên kinh sách, không thấm nước miếng lật sách, vì làm như vậy là tự tạo ác nghiệp. Bao giờ cần tiêu hủy tài liệu có nội dung Phật Pháp, nên đốt, không nên vất bỏ. Trước khi đốt nên đọc một câu nguyện, hay tụng chú, ví dụ như chú OM AH HUM, quán tưởng chữ viết trong trang giấy hòa nhập vào chữ AH, và chữ AH tan vào trong thân mình, mang trí tuệ của Phật hòa vào dòng tâm thức của mình. Sau đó vừa đốt vừa tụng OM AH HUM.

Lama Zopa Rinpoche khuyên rằng đối với hình ảnh của Phật, Bồ tát, các đấng Hộ Phật Mạn đà la, cũng như các bảo vật tượng trưng cho thân miệng ý của Phật, không nên đốt mà nên trân trọng cất giữ vào trong bảo tháp hay trong bọng cây, hoặc để nơi ráo cao thanh tịnh. Cũng có thể đặt vào trong lồng chim bằng gỗ, rồi niêm kín lại. Như vậy biểu tượng của thân miệng ý của Phật sẽ không đến nỗi phải rơi vãi dưới đất.

 
MỤC LỤC

Lời duyên khởi
Tựa Kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ
Nghi thức Khai Kinh trì tụng
Quyển thứ nhứt
Phẩm Tựa - Thứ nhứt
Phẩm Thọ Lượng - Thứ hai
Phẩm Tam Thân Phân Biệt - Thứ ba
Quyển thứ hai
Phẩm Sám hối - Thứ tư
Phẩm Diệt Nghiệp Chướng - Thứ năm
Quyển thứ ba
Phẩm Đa La Ni Tối Tịnh Địa - Thứ sáu
Quyển thứ tư
Phẩm Tán Thán - Thứ bảy
Phẩm Giảng Luận Pháp Không - Thứ tám
Quyển thứ năm
Phẩm Y Không Mãn Nguyện - Thứ chín
Phẩm Tứ Thiên Vương - Thứ mười
Quyển thứ sáu
Phẩm Ngân Chủ Đà La Ni - Thứ mười một
Phẩm Đại Biện Thiên - Thứ mười hai

 
 
Phẩm Công Đức Thiên - Thứ mười ba
Phẩm Địa Thần Kiên Lao - Thứ mười bốn
Phẩm Tán Chỉ Quỷ Thần - Thứ mười lăm
Phẩm Chánh Luận - Thứ mười sáu
Phẩm Thiện Tập - Thứ mười bảy
Quyển thứ bảy
Phẩm Quỷ Thần - Thứ mười tám
Phẩm Thọ Ký - Thứ mười chín
Phẩm Trừ Bệnh - Thứ hai mươi
Phẩm Lưu Thủy Trưởng Giả Tử - Thứ hai mươi mốt
Quyển thứ tám
Phẩm Xả Thân - Thứ hai mươi hai
Phẩm Tán Phật - Thứ hai mươi ba
Phẩm Phó Chúc - Thứ hai mươi bốn
Nghi thức Hồi hướng
Sám Quy mạng
Hồi hướng
Phục nguyện
Phụ trương
Nghi thức hành trì mật chú Chuẩn Đề
Bài Phục nguyện
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây