094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT - CS TUỆ CHÂU SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT - CS TUỆ CHÂU Biên Soạn: Tuệ Châu
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Số Trang: 62 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ Sách: 20,5x29,5cm
Năm Xuất Bản: 2022
Độ Dày: 0,5cm
SH35 KINH TỤNG 40.000 đ Số lượng: 50 Quyển
 • SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT - CS TUỆ CHÂU

 •  7762 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: SH35
 • Giá bán: 40.000 đ

 • Biên Soạn: Tuệ Châu
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Số Trang: 62 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ Sách: 20,5x29,5cm
  Năm Xuất Bản: 2022
  Độ Dày: 0,5cm


Số lượng
Lời Tựa
Sám hối nghiệp chướng là hạnh nguyện thứ tư trong Thập quảng đại nguyện mà đức Phổ Hiền Bồ Tát tuyên thuyết nơi Hoa Nghiêm đại hội. Và cũng là pháp tu thiết yếu mà hàng Phật tử thời mạt pháp phải nghiêm cẩn hành trì. Kinh dạy: “Nếu nghiệp ác mà có hình tướng thiệt, thời tất cả hư không cũng không thể dung chứa cho hết”. Hả có thể lơ là được chăng? Sám Hối 35 Vị Phật này được rút ra từ trong kinh Đại Bảo Tích. Trong kinh, đức Phật đã dạy rằng: “Người nào chí tâm xưng niệm và kính lễ đức hiệu của 35 đức Phật, thời bao nhiêu tội nghiệp ác chướng đều tiêu diệt, được công đức rất lớn. Chính đức Phật lúc còn tu hạnh Bồ Tát cũng nhờ đó mà đặng mau thành Phật”.

 
sám hối 35 vị phật 1 min


Hồng danh bửu sám trong các tự viện đều hành trì vào ngày sóc, ngày vọng chính là sự kết hợp của 53 hiệu Phật trong kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát với 35 hiệu Phật này mà ra. Pháp tu này thích hợp với tất cả mọi căn cơ, trình độ nên ai cũng có thể hành trì. Người lớn tuổi, người mắc bệnh nan y có thể sám hối tại nhà. Lễ sám trọn vẹn rất tốt, nếu sức khỏe yếu có thể ngồi xướng tụng và chắp tay xá cũng tốt. Chỉ cần tâm chí thành khẩn thiết tất sẽ cảm được sự gia trì và hộ niệm của chư Phật. Tội chướng nào mà chẳng diệt, bệnh tật nào mà chẳng tiêu, đau khổ nào mà chẳng vơi, phúc lạc nào mà chẳng tròn? Nguyện tất cả chúng sanh cùng tu sám pháp, cùng niệm Di Đà, sau khi mãn báo thân này được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

 
sám hối 35 vị phật 2 min


Nghi Thức Hành Trì - Nguyện Hương
Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương,
Phảng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành;
Cùng pháp giới chúng sanh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. (3 lần)
(Thắp hương rồi đứng chắp tay tán Phật)


 
sám hối 35 vị phật 3 min


Tán Phật
Pháp vương Vô thượng tôn
Tam giới vô luân thất
Thiên nhơn chi Đạo sư
Tứ sanh chi Từ phụ
Ư nhất niệm quy y
Năng diệt tam kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán thán
Ức kiếp mạc năng tận.
***


 
sám hối 35 vị phật 4 min


Quán Tưởng
Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo giao nạn tư nghì,
Ngã thử đạo tràng như Đế châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.


 
sám hối 35 vị phật 5


Chí Tâm Đảnh Lễ:
Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh tăng thường trụ Tam bảo. O (1 lạy)

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Nam mô Ta Bà giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. O (1 lạy)

Chí Tâm Đảnh Lễ:
Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. O (1 lạy)
(Ngồi xuống chắp tay đọc)…


 
sám hối 35 vị phật 6 min
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây