094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

LƯỢC GIẢNG LUẬN TRUNG QUÁN - HT ẤN THUẬN LƯỢC GIẢNG LUẬN TRUNG QUÁN - HT ẤN THUẬN Tác Giả: HT Ấn Thuận
Dịch Giả: Hạnh Bình - Quán Như
NXB: Phương Đông
Số Trang: 277 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm Có Tay Gập 
Khổ: 14x20cm
Năm XB: 2014
Độ Dày: 1,6cm
LTQ1 SÁCH VỀ LUẬN 75.000 đ Số lượng: 1000100 Quyển
 • LƯỢC GIẢNG LUẬN TRUNG QUÁN - HT ẤN THUẬN

 •  1871 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: LTQ1
 • Giá bán: 75.000 đ

 • Tác Giả: HT Ấn Thuận
  Dịch Giả: Hạnh Bình - Quán Như
  NXB: Phương Đông
  Số Trang: 277 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm Có Tay Gập 
  Khổ: 14x20cm
  Năm XB: 2014
  Độ Dày: 1,6cm


Số lượng
Nguyệt Xứng giải thích: “Tôi không cho rằng, thế tục đế có giá trị hơn so với thắng nghĩa đế, tuy nhiên nếu không dựa vào thế tục đế giải thích thắng nghĩa đế, mà đi ngược lại thế tục đế nói về đệ nhất nghĩa đế, kết quả không hiểu được đệ nhất nghĩa mà còn bị hiểu sai lầm về đệ nhất nghĩa đế”.  Bỏ qua hiện tượng nhân quả của thế gian, không căn cứ vào pháp thế gian mà nói về không, đệ nhất nghĩa… thì ý nghĩa của khái niệm không đó bị bóp méo.

 
lược giảng luận trung quán


LỜI NÓI ĐẦU

Tuệ Chủng là tên của một nhóm người chuyên nghiên cứu những vấn đề Phật học, Phật giáo Việt Nam hay phiên dịch những tác phẩm mang tính học thuật liên quan đến những chủ đề này, do tôi (Thích Hạnh Bình) chủ trương, và một số cộng tác viên là những người đam mê thích thú làm công tác này. Sự ra đời của nhóm, nhằm hai mục đích: Thứ nhất, hướng dẫn khích lệ tăng, ni sinh làm công tác nghiên cứu và dịch thuật; thứ hai, đáp ứng phần nào cho nhu cầu tài liệu tham khảo bằng Việt ngữ cho tăng, ni sinh đang theo học các trường Phật học tại Việt Nam.

 “Lược giảng Luận Trung Quán” mà độc giả đang cầm trên tay, là một trong những tác phẩm nghiên cứu của cố Hòa thượng n Thuận. Nhóm Tuệ Chủng chúng tôi có ý định dịch toàn bộ sách của Ngài sang Việt ngữ. Tôi và Đại đức Quán Như (Vạn Lợi) đã dịch hoàn tất tác phẩm này, sẽ xuất bản vào đầu năm Canh Dần – 2010, đây là tác phẩm thứ hai tôi và Đại đức hợp tác dịch. Nguồn gốc tác phẩm này, là những bài giảng của HT. n Thuận thuyết giảng tại Hồng Kông cách đây 58 năm, được Sư cô Huệ Oánh ghi lại. Ý tứ mạch lạc, không bị gián đoạn, điều đó chứng tỏ kỹ năng ghi nhớ và phương pháp ghi chép của Sư cô rất tốt.

Hiện nay, ở Việt Nam cũng có không ít tác phẩm nghiên cứu viết về tư tưởng “Trung Luận” của Long Thọ, mỗi tác phẩm đều có tính đặc thù, tác giả trình bày cách hiểu của mình đối với Trung Luận. Cũng vậy, nội dung tác phẩm này cũng mang ý nghĩa đó, tuy nhiên điều mà khiến tôi chú ý ở tác phẩm này là phương pháp phân tích lý giải Trung quán của Ngài n Thuận có phần khác biệt so với những tác phẩm bằng Việt ngữ hiện có ở Việt Nam. Ngài cho rằng Long Thọ lấy tư tưởng kinh A hàm làm nền tảng xây dựng triết lý duyên khởi tánh không trong Trung Luận, từ lập trường tư tưởng này chúng ta thấy sự nhất quán về tư tưởng giữa Đại thừa và Tiểu thừa khi lý giải về giáo lý duyên khởi, vô thường, vô ngã, niết bàn trong đạo Phật. Nếu có khác đi chăng nữa cũng chỉ là sự khác biệt cách lý giải về mặt bản thể luận, Đại thừa đứng trên lập trường duyên khởi nhấn mạnh các pháp vốn không (Sũnyatã) còn Tiểu thừa cụ thể là Hữu bộ đứng trên lập trường sự hiện hữu của Uẩn xứ giới thiết lập quan điểm cho rằng bản chất của các pháp là thật có (bhava).


 
lược giảng luận trung quán 1


Căn cứ từ quan điểm cơ bản này Hòa thượng n Thuận tiến hành phân tích khái niệm không của Long Thọ, trong quá trình làm rõ triết lý không tánh, Hòa thượng không thể không so sánh phân tích giữa các quan điểm tư tưởng của các bộ phái, ngay cả ngoại đạo. Phương pháp phân tích này không chỉ làm rõ ý nghĩa triết học không tánh của Long Thọ, còn giúp cho chúng ta hiểu được mối quan hệ chằng chịt giữa tư tưởng Phật giáo Đại thừa và các bộ phái, giữa bộ phái và Phật giáo nguyên thủy. Có thể nói, đây là điểm đặc thù trong tác phẩm này. Ngoài ra nó còn mang ý nghĩa, xem như là chiếc chìa khóa để chúng ta mở kho tàng Phật học, ngược dòng thời gian để truy tìm ý nghĩa chân thật của nó. Hơn nữa, cách trình bày lý giải của Hòa thượng rất rõ ràng, sử dụng ngôn từ tuy rất chuyên môn nhưng dễ hiểu, lôi cuốn người đọc. Tôi hy vọng tác phẩm này góp phần làm phong phú thêm cho nguồn tư liệu bằng Việt ngữ.

Nơi đây, xin cảm ơn Đại đức Quán Như vui vẻ tích cực trong việc chuyển dịch những tác phẩm của Hòa thượng n Thuận sang Việt ngữ.
Vạn Hạnh ngày 12 tháng 02 năm 2010
Tuệ Chủng


 
lược giảng luận trung quán 2


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Lược Thuật Nhân Duyên Ấn Hành
Các Bài Tụng Tuyển Chọn Từ Trung Quán Luận
Quan Điểm Lập Trường Của Luận Này
Tất Cả Pháp Đều Không
(1). Người Ngoài Chấp Không Lại Trách Không

(2). Luận Chủ Lấy Khái Niệm Không Để Lập Không

Thành Lập Nhị Đế
Hiển Thị Chơn Không
Hoàn Thành Phật Pháp
Duyên Khởi, Không, Trung Đạo
(1). Duyên Khởi Vô Tánh Tức Trung Đạo
– Duyên Khởi Vô Tự Tánh
– Duyên Khởi Lìa Hữu Biên Vô Biên
(2). Vọng Có Tức Không Mà Chẳng Chấp Trước
– Vọng Có Đồng Nghĩa Không
– Không Chấp Trước Tánh Không


 
lược giảng luận trung quán 3


Quán Sát Sự Tạp Nhiễm Của Thế Gian
(1). Quán Sát Phiền Não
– Quán Sát Sự Hiện Khởi Của Phiền Não
– Đối Trị Phiền Não
(2) Quán Sát Nghiệp
(3) Quán Sát Về Khổ
– Ba Tế Không Thể Có
– Tứ Tác Chẳng Thành
Quán Hành Của Trung Đạo
(1). Quán Vô Ngã
(2). Xả Ly Hý Luận
(3). Phù Hợp Thật Tướng
Kết Quả Tu Chứng Của Hành Giả Trung Quán
- Quả Niết-Bàn
- Như Lai
Tán Thán Quy Tông
Lược Giảng Luận Trung Quán
Tổng Luận
Trung Luận
Lấy Quan Điểm Trung Làm Tông
(1). Từ Phương Diện Sự Lý
(2). Phương Diện Tu Tập
Trung Lấy Không Làm Tướng
Không Lấy Duyên Khởi Làm Luận Cứ
Tác Giả Của Trung Luận
Lược Sử Long Thọ
Nhận Thức Đặc Thù Của Long Thọ
(1). Không Trở Ngại Giữa Đại Thừa Và Tiếu Thừa
(2). Không Trở Ngại Pháp Thế Gian Và Xuất Thế Gian
Hoằng Truyền Trung Luận
Ở Ấn Độ
Ở Trung Quốc
Ứng Dụng Trung Luận Vào Cuộc Sống
Phần Giải Thích Chính
Yếu Chỉ Của Tông
Tất Cả Pháp Đều Không
Người Ngoài Chấp Không Lại Trách Không
Thuyết Minh Về Không
(1). Thành Lập Nhị Đế
(2). Hiển Thị Chơn Không
(3). Hoàn Thành Phật Pháp
Duyên Khởi, Không, Trung Đạo
Duyên Khởi Vô Tánh Tức Trung Đạo
(1). Duyên Khởi Vô Tự Tánh
(2). Duyên Khởi Lìa Hữu Biên Vô Biên


 

Vọng Có Tức Không, Không Chấp Trước
(1). Vọng Có Tức Không
(2). Không Chấp Trước Tánh Không
Quán Sát Sự Tạp Nhiễm Của Thế Gian
Quán Sát Phiền Não
(1). Quán Sát Sự Hiện Khởi Phiền Não
(2). Quán Sát Đối Trị Diệt Trừ Phiền Não
Quán Sát Nghiệp
Quán Sát Về Khổ
(1). Không Có Điểm Cuối
(2). Tứ Tác Chẳng Thành
Quán Hành Của Trung Đạo
Quán Vô Ngã
Xả Ly Hý Luận
Khế Hợp Thật Tướng
Quả Chứng Của Hành Giả Trung Quán
Quả Niết-Bàn
Quả Vị Như Lai
Kết Luận Tán Thán Quy Tông
Giới Thiệu Về Pháp Sư Huệ Oánh


 
thông tin cuối bài viết
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây