094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

GIỚI PHÁP SADINI - THÍCH NỮ DIỆU SƠN GIỚI PHÁP SADINI - THÍCH NỮ DIỆU SƠN Dịch Giải: Thích Nữ Diệu Sơn
NXB: Hồng Đức
Số Trang: 354 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ: 14,5x20,5cm
Năm XB: 2018
Độ Dày: 1,7cm
GPSD SÁCH VỀ LUẬT 50.000 đ Số lượng: 103 Quyển
 • GIỚI PHÁP SADINI - THÍCH NỮ DIỆU SƠN

 •  1719 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: GPSD
 • Giá bán: 50.000 đ

 • Dịch Giải: Thích Nữ Diệu Sơn
  NXB: Hồng Đức
  Số Trang: 354 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ: 14,5x20,5cm
  Năm XB: 2018
  Độ Dày: 1,7cm


Số lượng
Lời Mở Đầu:
Văn Giới Pháp Sadini Phật dạy: “người nữ 16 tuổi trở lên được phép thụ giới Sa-di-ni. Cô gái này phải trinh trắng lương thiện, không có những hành vi xấu, không bị người đời khinh chê, nhục mạ. Cha mẹ cho phép thì được xuất gia học đạo. Nếu cô gái này không trinh trắng, không lương thiện, không cho xuất gia. Nếu cô gái này bị bệnh vô sinh, và bị các bệnh nan y, không được phép xuất gia. Vì người nữ tính tình thay đổi liên tục, vui buồn bất chợt, vừa khởi tâm lành thiện, thoáng đã sinh ý ác, giống như bong bóng nước khởi diệt, khởi diệt liên tục không cố định nên muốn độ người nữ xuất gia cần phải xem xét kỹ”.

Lại nữa, Đức Phật quán sát thấy người ở thế gian, tất cả các tiên ở 28 tầng trời và các loài trong 18 tầng địa ngục hoàn toàn khổ nhọc không chút an vui. Do vậy, Ngài chế giới khuyên dạy để người học hiểu và thực hành tự mình vượt qua biển khổ. Nên tín nữ cạo tóc xuất gia trước hết phải thụ mười giới cấm, được gọi là pháp đồng Sa-di-ni, trải qua hai năm tu học được các bậc tôn túc nghiệm xét cho thụ giới Thức-xoa-ma-na và học tập sáu pháp. Đợi đủ tuổi quy định và tu học thanh tịnh, chư vị thấy đủ tiêu chuẩn dự vào hàng Tỳ-kheo-ni (tức Á-Tăng) thì cho phép các cô này đến trước hai bộ Tăng (Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni) xin thụ giới Tỳ-kheo-ni.


 
giới pháp sadiniNhững điều nói trên đúng là do Đức Phật chế định nhưng gần đây luật của Ni giới thất truyền lại thêm phong hóa suy đồi nên phái nữ tuy đã thụ giới Sa-di-ni mà không hiểu giới pháp mình đã thụ. Còn những kẻ kiêu căng ngạo mạn đa phần khinh thường hai bộ Đại Tăng, và người ngu thì hoàn toàn quên hết các môn tế hạnh. Do vậy, muốn cho đạo pháp rạng rỡ và nhiếp độ Ni chúng thật là điều khó hy vọng thành tựu nên tôi chọn mười giới tóm tắt những điều Phật cấm chế giúp cho hàng sơ học biết rõ hướng đi.

Người xuất gia với tâm tốt nên quyết chí thực hành đúng theo giới pháp đã thụ cẩn thận chớ trái phạm. Vì rằng gần thì giới Sa-di-ni là thềm bậc tiến đến giới Thức-xoa-ma-na và giới Tỳ-kheo-ni, còn xa là căn bản của giới Bồ-tát. Vì nhân giới sẽ sinh định, nhân định phát tuệ ngỏ hầu thành tựu thánh đạo. Được vậy mới không cô phụ chí nguyện xuất gia lúc ban đầu. Nếu muốn học hiểu rộng về giới luật nên tự nghiên cứu toàn bộ tạng Luật. Nguyên văn mười giới Sa-di-ni sau đây được trích từ tạng Luật hộp chữ Tùy, tôi hoàn toàn không thêm bớt.Lời Tựa:
Đức Phật chế giới cho chúng Ni nghiêm hơn Đại Tăng, vì Ni có liên hệ nhiều đến sự thịnh suy của chính pháp. Khảo nghiệm trong thánh giáo sẽ rõ hơn. Nếu Sa-di-ni tự không biết những việc phải làm thì không cho thụ giới Cụ túc làm Tỳ-kheo-ni, vì trở thành một đại Tỳ-kheo-ni là một điều rất khó. Muốn cho Sa-di-ni thụ giới Cụ túc phải buộc cô ấy học thuộc và hiểu rõ giới pháp đã thụ sau ấy hãy cho thụ Cục túc. Nếu người không hiểu biết mà vội truyền giới Cụ túc thì người đời sẽ cho là Phật pháp dễ tu, Tỳ-kheo-ni dễ làm. Do vậy Sa-di-ni trước hết phải kính vâng lời dạy này.

Những điều lệ sau đây trích từ kinh Đại Ái Đạo, văn giới Sa-di-ni và phần uy nghi căn cứ theo luật, trong phần thứ hai của bộ Tứ Phần nói về giới pháp Tỳ-kheo-ni. Đồng thời trong bộ Sa Di Ni Yếu Lược của ngài Vân Thê biên soạn nếu có những điều liên quan đến giới Sa-di-ni, tôi chọn ra để chép vào. Bởi lẽ thường tình Ni chúng đời mạt pháp (tức thời kỳ cuối của chánh pháp) đa phần biếng lười, nghe nhiều dễ sinh chán. Hơn nữa, tôi sợ văn dài dòng mà không tải được ý chính nên lược bỏ những điều phức tạp tóm tắt những tinh yếu và phân loại thật rõ để người sau dễ bề đọc và học. Nếu những chỗ chưa hoàn chỉnh tôi dự theo ý kinh để bổ túc cho rõ ý. Nếu vị nào muốn nghiên cứu rộng, xin xem Luật tạng toàn điển sẽ rõ hơn.
Lời Ngài Độc Thể 
giới pháp sadini 1Giải Thích Tựa Đề Sa-di-ni Luật Nghi Yếu Lược:
 1. SADINI
Là từ ghép của từ Sa-di và Ni. Sa-di là chỉ  cho người nam xuất gia thụ 10 giới (còn gọi là Pháp đồng Sa-di). Sa-di-ni là người nữ xuất gia thụ 10 giới (còn gọi là Pháp đồng Sa-di-ni). Có một số người cạo tóc, mặc y phục giống người xuất gia, nhưng không thụ trì 10 giới vẫn ở trong chùa thì gọi là Hình đồng sa-di (nếu là người nam), Hình đồng sa-di-ni (nếu là người nữ). Có nghĩa là hình tướng giống Sa-di, Sa-di-ni mà không phải là Sa-di, Sa-di-ni, vì chưa thụ 10 giới nên không được xếp vào năm chúng xuất gia như Sa-di và Sa-di-ni. Ngoài ra ở Nhật có danh từ “Tại gia sa-di” chỉ cho người xuất gia mà có vợ con. Theo luật Ma-ha Tăng-kỳ, căn cứ vào tuổi nên chia Sa-di làm ba bậc:
Sa-Di Đuổi Quạ (âm Hán gọi là Sa Di khu ô):
Là từ 7 tuổi đến 13 tuổi, vào thời Đức Phật, các Sa-di ở tuổi này, sáng theo chư tăng đi khất thực, độ ngọ xong, chiều có bổn phận đuổi chim quạ đến làm rộn chư tăng đang tọa thiền. Xin nói thêm thời Đức Phật tại thế có rất nhiều Sa-di nhỏ tuổi đã chứng A-la-hán, như cậu bé Sankicca mồ côi cha mẹ. Khi lên bảy, quyết định đi tu, được người thân gửi cho tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả chấp nhận và dạy chú niệm năm chi đầu của đề mục thân trược là: tóc, lông, móng, răng, da, rồi cho cậu xuất gia làm Sa-di. Khi cậu xuống tóc, lưỡi dao cạo vừa chạm vào da đầu, liền chứng A-la-hán. Ở Việt Nam, hiện nay các cô, các chú ở tuổi này vào chùa phải học văn hóa, lúc rảnh phụ làm các việc nhẹ.


 
giới pháp sadini 2Sa-Di Ứng Pháp (Sa-di đúng pháp):
Là từ 14 tuổi đến 19 tuổi. Độ tuổi này các vị có thể làm hai việc. Một là hầu thầy và theo chúng làm các việc. Hai là có khả năng tu học tốt. Như Quốc Sư Ngộ Đạt, 14 tuổi đã giảng kinh Niết Bàn, thi sĩ đương thời là Lý Thương Ẩn làm thơ đề tặng:

Sa-di mười bốn giỏi giảng kinh,
Tuổi cỡ như ông chỉ mang bình,
Sa-di thuyết pháp sa-môn thính,
Chẳng nghĩ tuổi cao, trọng tánh linh.

Ngài là một cao tăng sống vào thời Đường, làm thầy của ba vua Đường là vua Tuyên Tông ban tử y, vua Ý Tông ban ghế trầm hương, vua Hi Tông ban hiệu Quốc Sư Ngộ Đạt. Ba vị vua này rất quý kính Ngài nên đều thụ Tam quy và Ngũ giới là Phật tử thuần thành, kính tin Tam Bảo, đem chánh pháp trị dân nên xã hội tốt đẹp, dân chúng hiền lương, đất nước thái bình, nhân dân an lạc. 
giới pháp sadini 3Sa-Di Danh Tự: là từ 20 tuổi đến 70 tuổi, ở tuổi này lý đáng là thụ Đại giới thuộc chúng Tỳ-kheo, nhưng vì không đủ tiêu chuẩn để thụ giới Tỳ-kheo nên đời này chỉ được thụ giới Sa-di. Khi Sa-di chia như thế, thì Sa-di-ni cũng chia giống vậy.

Sa-Di-Ni: là từ dịch âm của từ Sramanerika (Sanskrit), Samaneri (Pali). Trung Hoa dịch là Cần sách nữ, Tức từ nữ, Cầu tịch nữ.

Cần Sách Nữ: là người nữ siêng năng cố gắng tuân hành những điều răn dạy của bậc Đại ni, vâng giữ 10 điều giới đã thụ, tâm luôn hướng đến quả vị tu đạo.

Tức Từ Nữ: tức từ gọi đủ là “tức ác, hành từ” (dứt không làm các điều ác, làm tất cả việc lành). Là người nữ dứt những việc nhiễm ô thế gian, làm các việc lành thiện giúp người và vật, làm các việc lợi mình lợi người.

Cầu Tịch Nữ: là người nữ mong tu hành chứng quả niết-bàn tịch mịch. Vậy Sa-di-ni là người nữ có tâm thoát trần bỏ mọi luyến ái thế gian, vâng giữ giới pháp đã thụ, cố gắng tu học để chứng đạo quả giải thoát niết-bàn.


Luật Nghi:
Luật là giới luật.
Giới là những điều lệ ngăn cấm không làm các điều sai quấy, xấu ác.
Luật là xét xử, thẩm định tội nặng, tội nhẹ khi phạm các điều giới. Khi xét xử thì y cứ vào bốn tiêu chí khai (trường hợp đặc biệt cho phép làm thì không kết tội), già còn gọi là giá (điều ngăn cấm không được phép làm), trì (những điều giới cần phải giữ), phạm (vi phạm các điều giới), để kết tội. Vì giới luật có những điểm liên quan với nhau nên thường gọi chung là Giới luật. Ở đây từ Luật là chỉ cho 10 giới của Sa-di-ni.
Nghi là uy nghi ở đây chỉ cho 22 uy nghi mà Sa-di-ni cần phải học để thực hành.


Yếu Lược:
Yếu: là quan trọng, trọng yếu, chính yếu.
Lược: là tóm tắt
Vậy yếu lược là tóm tắt những điểm chính rất quan trọng. Sa-di-ni Luật Nghi Yếu Lược là bộ sách tóm tắt 10 điều giới chính và 22 uy nghi rất quan trọng của Sa-di-ni… 


Mục Lục:
Chương Một: Sơ Lược Cội Nguồn Giới Luật
 1. Những Vị Đệ Tử Đầu Tiên Thụ Giới
 2. Lý Do Phật Chế Giới
 3. Tiểu Sử Luật Sư Độc Thể
Chương Hai: Dịch Và Giải
 1. Bản Dịch Việt Văn Sadini Luật Nghi Yếu Lược
 1. Định Nghĩa Sa-Di-Ni
 2. Giới Luật
 1. Lời Mở Đầu
 2. Nội Dung 10 Giới (Xem Phần Giải Thích)
 1. Uy Nghi
 1. Lời Tựa
 2. Nội Dung 22 Uy Nghi (Xem Phần Giải Thích)
 1. Giải Thích
 1. Giải Thích: Sadini Luật Nghi Yếu Lược
 2. Giải Thích: Sơ Lược Cội Nguồn Giới Luật
 3. Giải Thích 10 Giới
 1. Giới Sát
 2. Giới Trộm
 3. Giới Dâm
 4. Giới Nói Dối
 5. Giới Rượu
 6. Giới Không Thoa Hương Thơm Và Đeo Vòng Chuỗi
 7. Giới Không Ngồi Giường Cao, Rộng
 8. Giới Không Ca Múa, Xem, Nghe Nhạc
 9. Giới Không Giữ Vàng, Bạc Và Các Vật Quý
 10. Giới Không Ăn Phi Thời
 1. Lợi Ích Của Sự Giữ Giới
 2. Giải Thích 22 Uy Nghi
 1. Định Nghĩa Uy Nghi
 2. Giải Thích Từ Ngữ
Chương Ba: Tiểu Sử Thiền Sư Huệ Nam Hoàng Long
Lời Dâng

 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây