KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - HT TUYÊN HÓA (bộ 10 tập) KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - HT TUYÊN HÓA (bộ 10 tập) Hòa thượng Tuyên hóa giảng thuật Kinh thủ lăng nghiêm bộ 10 tập
Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ lăng nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ lăng nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ lăng nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp.
S0216 HT TUYÊN HÓA 600.000 đ Số lượng: 1000050 Bộ
  • KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - HT TUYÊN HÓA (bộ 10 tập)

  •  15134 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: S0216
  • Giá bán: 600.000 đ

  • Hòa thượng Tuyên hóa giảng thuật Kinh thủ lăng nghiêm bộ 10 tập
    Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ lăng nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ lăng nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ lăng nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp.


Số lượng
2
 
Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là Thủ lăng nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ lăng nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ lăng nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp.
 
5
 
Do vậy, người Phật tử chúng ta, mỗi người cũng như tất cả, phải đem hết sức lực, đem hết tâm huyết, đem hết mồ hôi nước mắt để giữ gìn kinh Thủ lăng nghiêm.
 
2

Trong kinh Pháp Diệt Tận có nói rất rõ ràng: “vào thời mạt pháp kinh Thủ lăng nghiêm bị hoại diệt trước hết, sau đó, các kinh khác dần dần biết mất.
Nều như kinh Thủ lăng nghiêm không bị biến mất thì thời kỳ chánh pháp vẫn còn tồn tại. Do đó, hàng Phật tử chúng ta phải đem tất cả tính mạng để thọ trì kinh Thủ lăng nghiêm,  phải đem hết hạnh nguyện để độ trì kinh Thủ lăng nghiêm làm cho kinh Thủ lăng nghiêm mãi mãi tồn tại ở thế gian, xiển dương sâu rộng khắp nơi, lưu luyến đến mọi ngóc ngách ổ trên thế gian, cho đến từng hạt vi trần, khắp tận hư không pháp giới. Nếu chúng ta làm được như vậy thì nay vẫn còn thời chánh pháp đang tỏa chiếu ánh sáng đại quang minh.
 
6
 
Nếu kinh Thủ lăng nghiêm là chân thực thì dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì, còn nếu kinh Thủ lăng nghiêm là ngụy tạo, thì tôi nguyện rằng tôi là kẻ trước tiên đọa vào Vô gián địa ngục, vì tôi không nhận thức Phật pháp, nhận vọng làm chân. Còn nếu kinh Thủ lăng nghiêm là chân thực, thì tôi nguyện đời đời kiếp kiếp truyền bá đại pháp kinh Thủ lăng nghiêm, nghĩa là mọi nơi mọi lúc tôi sẽ xiển dương đạo lý chân thật của kinh Thủ lăng nghiêm.
 
7
 
Mọi người nên chú tâm vào điểm này. Nếu kinh Thủ lăng nghiêm không do từ kim khẩu Đức Phật nói ra, thì chẳng còn một ai có thể giảng nói được, chẳng còn một người nào khác có thể nói được một giáo lý chính xác như kinh Thủ lăng nghiêm.
Vì thế tôi hy vọng rằng những người thiếu ý thức đã có các suy nghĩ sai lầm ấy, sớm thức tỉnh, dừng lại việc tạo ra cái nhân sai lạc, sẽ chiêu cảm quả báo ở địa ngục Bạt thiệt bất luận học giả đó là ai, bất luận những nhà nghiên cứu Phật pháp ở bất cứ quốc gia nào, tất cả nhanh chóng sửa đổi cách nhìn nhận ra lỗi lầm của mình và tìm cách điều chỉnh.
 
4
 
Chẳng có việc thiện nào lớn lao hơn thế nữa. Tôi chắc rằng khi tất cả mọi người  đều đọc kinh Thủ lăng nghiêm, mọi người đều nghe giảng kinh Thủ lăng nghiêm, mọi người đềutham cứu kinh Thủ lăng nghiêm, thì tất cả đều sẽ chóng thành Phật đạo.
 
8
 
PHÁP SƯ KIM SƠN SA MÔN TAM TẠNG
THÍCH TUYÊN HÓA


Sa môn Bát Thích Mật Đế dịch vào đời Đường
Sa môn Di-già Thích-ca người nước Ô Trành dịch ngữ
Sa Môn Hoài Địch, chùa Nam Lâu núi La Phù chứng minh bản dịch
Đệ tử thọ Bồ tát giới tên Phòng Dung, hiệu Thanh Hà bút thọ,
Hòa thượng Tuyên Hóa giảng giải
Đệ tử thọ Bồ tát giới Phương Quảng Ngộ ghi chép
 
1
TẬP 2
 
2
 
3

1
TẬP 3
 
2
 
3

1
TẬP 4
 
2
 
3

1
TẬP 5
 
2

3

1
TẬP 6
 
2
 
3

1
TẬP 7
 
2

3

1
TẬP 8
 
2

3

1
TẬP 9 - 10
 
2

3
 
HsuanHuaShangRen
 
thông tin new 2
 
thông tin cuối bài viết
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây