BẢN ĐỒ TU PHẬT - HT THÍCH THIỆN HOA BẢN ĐỒ TU PHẬT - HT THÍCH THIỆN HOA NXB: Tôn Giáo 
Soạn Giả: HT Thích Thiện Hoa
Số Trang: 492 Trang
Bìa: Bìa Mềm 
Khổ: 14x20cm
Năm XB: 2018
Độ Dày: 2,4cm
BDTP SÁCH GIÁO LÝ 60.000 đ Số lượng: 1000100 Quyển
 • BẢN ĐỒ TU PHẬT - HT THÍCH THIỆN HOA

 •  1746 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: BDTP
 • Giá bán: 60.000 đ

 • NXB: Tôn Giáo 
  Soạn Giả: HT Thích Thiện Hoa
  Số Trang: 492 Trang
  Bìa: Bìa Mềm 
  Khổ: 14x20cm
  Năm XB: 2018
  Độ Dày: 2,4cm


Số lượng
Cuốn sách "Bản đồ tu Phật" của soạn giả Thích Thiện Hoa cống hiến cho quý vị nào còn bỡ ngỡ trên bước đường tu hành, một “bản đồ” chỉ đường tu về cõi Phật. từ đó quý vị sẽ có một ý niệm rõ ràng về ý nghĩa của sự tu hành, một quan niệm tổng quát, chính xác về các lối tu, và sẽ lựa một đường lối tu hành thích hợp với hoàn cảnh, khả năng, hoài bão của mình. Từ lâu không biết bao nhiêu người, ở ngoài đời cũng như trong đạo, rất bỡ ngỡ về vấn đề tu hành. Như một kẻ bộ hành ngơ ngác, lạc lõng giữa ngả ba đường, họ băn khoăn tự hỏi:

Tu làm sao đây ? Tu phương pháp gì ? Và phải hạ thủ công phu làm sao mới đúng ?

 
bản đồ tu phật compressed


Họ có cảm tưởng như lạc vào rừng rậm, tìm không được lối ra, mặc dù trong số ấy có nhiều người đã quy y lâu ngày hay đã ở chùa nhiều năm. Lại có người lại đơn giản hóa sự tu hành : họ chỉ thực hành qua loa một vài việc cho có lệ, và cho như thế là tu rồi. Có người chấp nhặt ở một phương pháp tu hành này, rồi bài xích tất cả phương pháp khác mà họ cho là quấy. Thậm chí có người hiểu nghĩa chữ “tu” một cách mơ hồ hay sai lạc, rồi dựa vào đó mà thực hành một cách mù quáng, sai đường, và đôi khi lại còn trở lại công kích những kẻ đi đường khác !

Đứng trước tình trạng buồn thảm ấy, ai lại chẳng đau lòng ! Vì thế chúng tôi bạo dạn soạn loạt bài này, để cống hiến cho quý vị nào còn bỡ ngỡ trên bước đường tu hành, một “bản đồ” chỉ đường tu về cõi Phật. Trong loạt bài này chúng tôi in thành từng tập sách nhỏ, chúng tôi sẽ tuần tự đề cập đến những điểm quan trọng sau đây :

1) Thanh toán những quan niệm chật hẹp sai lầm, những sự bài xích lẫn nhau của các tôn phái về chữ “tu”.

2) Giải thích và phân tách rành rõ về nghĩa chữ “tu”.

3) Nhấn mạnh vào sự cần yếu của sự tu hành, đối với hết thảy mọi người, mọi giai cấp trong xã hội, và chỉ rõ về cách “tu” của quảng đại quần chúng.

4) Trình bày về lối tu thông thường, nhưng cần yếu của giới Phật tử, xuất gia và tại gia từ xưa đến nay.

5) Trình bày về lối tu chuyên môn riêng biệt của các tôn phái Phật giáo (mười tôn). Các lối tu này nhằm mục đích đi sâu vào đạo, nên các tu sĩ xuất gia rất cần biết rõ.

6) Trình bày cách tu rộng lớn của Đại thừa Bồ tát trong mọi ý nghĩ, lời nói, cử chỉ và hành động, v.v…


7) Cuối cùng, giải rõ về lối tu của năm thừa, phân biệt so sánh lối tu của Đại thừa và Tiểu thừa để quy về Nhất thừa.


 
bản đồ tu phật 1


Chúng tôi trông mong, sau khi đọc xong loạt bài này, quý vị độc giả sẽ có một ý niệm rõ ràng về ý nghĩa của sự tu hành, một quan niệm tổng quát, chính xác về các lối tu, và sẽ lựa một đường lối tu hành thích hợp với hoàn cảnh, khả năng, hoài bảo của mình, và sẽ vui vẻ tự bảo : “Từ đây về sau chắc chắn không còn sợ lạc đường nữa, vì ta đã có trên tay một bản đồ chỉ rành rẽ đường tu về cõi Phật”.

 
bản đồ tu phật 2


MỤC LỤC
TẬP I
LỜI TỰA
PHẦN MỞ ĐẦU - THANH TOÁN NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM VÀ CHẬT HẸP VỀ CHỮ “TU”
CHƯƠNG I - GIẢI THÍCH NGHĨA CHỮ “TU”
CHƯƠNG II - CON ĐƯỜNG TU THÔNG THƯỜNG CỦA QUẢNG ĐẠI QUẦN CHÚNG
CHƯƠNG III - CON ĐƯỜNG TU THÔNG THƯỜNG CỦA PHẬT TỬ
TẬP II: LUẬT TÔN VÀ TỊNH ĐỘ TÔN
LỜI NÓI ĐẦU - MƯỜI CON ĐƯỜNG TU CHUYÊN MÔN CỦA GIỚI TU SĨ
LUẬT TÔN - CON ĐƯỜNG TU THỨ NHẤT TRONG 10 TÔN
I. DUYÊN KHỞI LẬP TÔN
II. TÔN CHỈ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LUẬT TÔN
III. CÁC LOẠI GIỚI LUẬT
IV. CÁC DANH TỪ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH CẦN BIẾT
V. KẾT LUẬN
TỊNH ĐỘ TÔN - CON ĐƯỜNG TU THỨ HAI TRONG 10 TÔN
I. DUYÊN KHỞI LẬP TÔN
II. BỐN LOẠI TỊNH ĐỘ
III. BA YẾU TỐ ĐỂ CẦU SANH VỀ TỊNH ĐỘ
IV. PHƯƠNG PHÁP TU VỀ TỊNH ĐỘ
V. LỢI ÍCH CỦA PHÉP NIỆM PHẬT
VI. SỰ QUY NGƯỠNG VÀ CẦU SANH VỀ TỊNH ĐỘ CỦA CÁC VỊ BỒ TÁT VÀ TỔ SƯ
VII. KẾT LUẬN
PHỤ LỤC - HAI PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT
NGHI THỨC TỌA THIỀN NIỆM PHẬT
NGHI THỨC KINH HÀNH NIỆM PHẬT
TẬP III: THIỀN TÔN (QUYỂN NHẤT) - CON ĐƯỜNG TU THỨ BA TRONG 10 TÔN
A. PHẦN MỞ ĐẦU
B. CÁC LOẠI THIỀN ĐỊNH
I. NGOẠI ĐẠO THIỀN
II. PHÀM PHU THIỀN
III. NHỊ THỪA THIỀN
TẬP IV: THIỀN TÔN (QUYỂN NHÌ)
IV. ĐẠI THỪA THIỀN
C. CÁC MA CHƯỚNG TRONG LÚC TU THIỀN
MƯỜI MÓN MA VỀ SẮC ẤM
MƯỜI MÓN MA VỀ THỌ ẤM
MƯỜI MÓN MA VỀ TƢỞNG ẤM
MƯỜI MÓN MA VỀ HÀNH ẤM
MƯỜI MÓN MA VỀ THỨC ẤM
V. CÁC KINH SÁCH NÓI VỀ THIỀN
PHẦN TỔNG KẾT
TẬP V: DUY THỨC TÔN (CŨNG GỌI LÀ PHÁP TƯỚNG TÔN) - CON ĐƯỜNG TU THỨ TƯ TRONG 10 TÔN
I. ĐỊNH NGHĨA
II. DUYÊN KHỞI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DUY THỨC TÔN QUA CÁC KINH SÁCH CHÍNH YẾU
III. CHỦ TRƯƠNG CỦA DUY THỨC TÔN
IV. THÀNH PHẦN CỦA HIỆN TƯỢNG GIỚI
V. PHƯƠNG PHÁP TU
VI. NĂM ĐỊA VỊ HÀNH GIẢ PHẢI TRẢI QUA TRONG KHI TU DUY THỨC
VII. KẾT QUẢ TU CHỨNG
VIII. LỢI ÍCH THIẾT THỰC TRONG KHI HỌC VÀ TU DUY THỨC
IX. KẾT LUẬN
TẬP VI: MẬT TÔN VÀ THIÊN THAI TÔN MẬT TÔN CON ĐƯỜNG TU THỨ NĂM TRONG MƯỜI TÔN
I. DUYÊN KHỞI LẬP TÔN
II. TÔN CHỈ VÀ GIÁO LÝ CĂN BẢN
III. PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH
IV. QUẢ VỊ TU CHỨNG
V. KẾT LUẬN
NGHI THỨC TRÌ NGŨ BỘ CHÚ TRÌ NGŨ BỘ CHÚ THIÊN THAI TÔN (PHÁP HOA TÔN) - CON ĐƯỜNG TU THỨ SÁU TRONG MƯỜI TÔN
I. DUYÊN KHỞI LẬP TÔN
II. TÔN CHỈ VÀ GIÁO LÝ CĂN BẢN
III. PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH
IV. QUẢ VỊ TU CHỨNG
V. KẾT LUẬN
PHỤ LỤC - BA PHƯƠNG PHÁP TỤNG KINH
TẬP VII: HOA NGHIÊM TÔN VÀ TAM LUẬN TÔN
HOA NGHIÊM TÔN (HIỀN THỦ TÔN) - CON ĐƯỜNG TU THỨ BẢY TRONG MƯỜI TÔN
I. DUYÊN KHỞI LẬP TÔN
II. TÔN CHỈ VÀ GIÁO LÝ CĂN BẢN
III. PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH
IV. QUẢ VỊ TU CHỨNG
V. KẾT LUẬN
TAM LUẬN TÔN - CON ĐƯỜNG TU THỨ TÁM TRONG MƯỜI TÔN
I. DUYÊN KHỞI LẬP TÔN
II. TÔN CHỈ VÀ GIÁO LÝ CĂN BẢN
III. BA THỜI GIÁO LÝ
IV. PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH
V. QUẢ VỊ TU CHỨNG
VI. KẾT LUẬN
TẬP VIII: CÂU XÁ TÔN - THÀNH THẬT TÔN
CÂU XÁ TÔN - CON ĐƯỜNG TU THỨ CHÍN TRONG 10 TÔN
I. DUYÊN KHỞI LẬP TÔN
II. TÔN CHỈ VÀ GIÁO LÝ CĂN BẢN
III. PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH
VI. QUẢ VỊ TU CHỨNG
V. KẾT LUẬN
THÀNH THẬT TÔN - CON ĐƯỜNG TU THỨ MƯỜI TRONG 10 TÔN
I. DUYÊN KHỞI LẬP TÔN
II. TÔN CHỈ VÀ GIÁO LÝ CĂN BẢN
III. PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH
IV. QUẢ VỊ TU CHỨNG
V. KẾT LUẬN
TẬP IX: CON ĐƯỜNG TU CỦA BẬC ĐẠI THỪA BỒ TÁT
I. LỜI NÓI ĐẦU
II. TÔN CHỈ VÀ ĐẠI NGUYỆN CỦA BẬC ĐẠI THỪA BỒ TÁT
III. ĐẠI HẠNH CỦA CÁC VỊ ĐẠI THỪA BỒ TÁT
IV. NHỮNG GƯƠNG SÁNG TRONG HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC VỊ BỒ TÁT
V. KẾT LUẬN
TẬP X: CON ĐƯỜNG TU CỦA NĂM THỪA
LỜI NÓI ĐẦU
A. NĂM THỪA, HAY NĂM NẤC THANG
I. CON ĐƯỜNG TU CỦA NHÂN THỪA
II. CON ĐƯỜNG TU CỦA THIÊN THỪA
III. CON ĐƯỜNG TU CỦA THANH VĂN THỪA
IV. CON ĐƯỜNG TU CỦA DUYÊN GIÁC THỪA
V. CON ĐƯỜNG TU CỦA BỒ TÁT THỪA
B. BA THỪA HAY BA CỔ XE
I. TIỂU THỪA
II. TRUNG THỪA
III. ĐẠI THỪA
C. HAI THỪA HAY HAI CỔ XE
I. TƯ TƯỞNG
II. HÌNH THỨC
III. PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH
IV. QUẢ VỊ TU CHỨNG
V. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI THỪA VÀ TIỂU THỪA TRONG CÁC NƯỚC
VI. KẾT LUẬN VỀ HAI THỪA
D. NHẤT THỪA HAY TỐI THƯỢNG THỪA CŨNG GỌI LÀ PHẬT THỪA
TỔNG KẾT: VỀ TOÀN BỘ BẢN ĐỒ TU PHẬT

 
bản đồ tu phật 3

bản đồ tu phật 4
 
thông tin cuối bài viết
 
thông tin new 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây