094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT - HT THÍCH THIỆN THUẬN CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT - HT THÍCH THIỆN THUẬN Tác Giả: Thích Thiện Thuận
Nhà Xuất Bản: Phương Đông
Số Trang: 102 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ Sách: 14x20cm
Năm Xuất Bản: 2013
Độ Dày: 0,6cm
CĐLP SÁCH GIÁO LÝ 20.000 đ Số lượng: 100 Quyển
 • CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT - HT THÍCH THIỆN THUẬN

 •  1818 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: CĐLP
 • Giá bán: 20.000 đ

 • Tác Giả: Thích Thiện Thuận
  Nhà Xuất Bản: Phương Đông
  Số Trang: 102 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ Sách: 14x20cm
  Năm Xuất Bản: 2013
  Độ Dày: 0,6cm


Số lượng
Công Đức Lạy Phật
Chư Phật và Bồ Tát là những vị đã tu các công đức lành, nhiều số kiếp đã viên mãn. Đã chứng đắc pháp thân, có “Nhất Thế Chủng Trí” (là trí thấy biết tất cả) cho nên 10 phương cõi hư không pháp giới chư Phật Bồ Tát đều thấy biết rõ từng mỗi một chúng sanh không hề sót một vật nào. Như gương sáng thu cảnh vật vậy. Cho nên người nào trong lòng nhớ Phật, Phật liền biết. Người nào niệm danh hiệu Phật, thì Phật nghe. Còn ai kính lạy tượng phật, thì Phật thấy rõ hết. Mà Chư Phật nhiều kiếp tích chứa các công đức lành tâm luôn chứa đức, mà Tâm của Phật Bồ Tát hướng nghỉ đến đâu thì các công đức đó cũng hướng theo cho nên Phật nghĩ tâm đến chúng sanh nào thì người đó được an lành.

 
công đức lạy phật 1 min


Hay nói cách khác, tâm Phật Bồ Tát là từ bị, nó phát ra thứ ánh sáng gọi là tâm quang. Mà khi Phật để tâm đến người nào thì tâm quang chiếu đến người đó. Mà tâm quang Phật chiếu đến thì tội nghiệp tiêu tan, hoạn nạn qua khỏi nên người đó được bình an. Vậy chúng ta muốn được Chư Phật Bồ Tát để tâm đến thì phải làm sao? Thì trước tiên là mình phải tự kết duyên với các Ngài. Bằng cách là phải thường kính lạy cúng dường “tượng” Phật. Niệm Phật, thì sẽ được Phật để tâm đến. Vì sao? Vì mình có cảm thì Phật mới có ứng. Cũng như quý vị đang cúng lạy tượng Phật bằng đồng, bằng giấy... Nhưng Phật Bồ Tát ở cảnh Niết Bàn Cực Lạc nhìn qua thấy rõ hết chúng ta lạy một lần, cho đến vô số lần, với lòng thành như vậy, thì thế nào cũng được Chư Phật để tâm đến: “Tội nghiệp Thiện Nam Tín Nữ đó đối với hình tượng ta mà cúng dường lễ lạy như vậy” và Phật hay để tâm đến mình.

Khi được tâm Chư Phật Bồ Tát hướng nghỉ đến thì tâm quang và công đức lành của các ngài cũng đến theo thì người đó được tội diệt phước sanh. Ở đây có người không hiểu lý này họ nói rằng Phật ban phước... chớ thật ra là Phật chỉ nhớ nghĩ đến người đó mà người đó tự được lợi ích như vậy. Cho nên kinh Phổ Môn nói: như có một người dùng vàng bạc của báu số nhiều dầy Cõi Tam Thiên này, suốt đời cúng dường cho 62 ức số sông Hằng Chư Bồ Tát. Vậy công đức của người đó có nhiều không? Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát đáp rằng: Công đức của người đó rất nhiều không thể tính biết được. Phật nói nếu có người chỉ một lần cúng dường lễ bái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm thì công đức của người này và công đức của người kia bằng nhau không hơn kém.

 
công đức lạy phật 2


Cho nên phải biết công đức của sự lạy Phật lớn như vậy. Nhưng chúng ta phải lạy cho đúng ý nghĩa của chữ: “Chiêm ngưỡng lễ bái” chớ có nhiều người tuy cũng lạy nhưng không đúng, lạy cẩu thả cho có, thiếu thành tâm...“Chiêm ngưỡng” là gì? Là chúng ta quỳ gối trước tượng Phật, mắt nhìn chăm chăm vào tượng, lòng thì tôn kính cảm mến như Phật thật. Rồi hai gối hai tay và đầu cúi từ từ nhè nhẹ cho đụng đất, gọi là lễ bái. Lúc lễ bái thân tâm mình trụ vào tượng Phật chí thành như vậy thì mới đúng nghĩa “Chiêm ngưỡng lễ bái” như kinh Phật dạy. Thì Bồ Tát Quán Âm mới nghĩ tâm đến thì phước đức cũng đến theo. Và những người này khi có hoạn nạn gì thì chỉ cần niệm: “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát” là có Ngài đến giải cứu liền.

Cho nên có người thắc mắc: Tại sao có người niệm Phật thì linh, có người cũng niệm Phật nhưng không linh? Người niệm Phật linh là như trên đã từng lễ kính Ngài. Còn người niệm Phật không linh là lúc bình thường chẳng có tôn kính lễ bái chi cả lại hay tạo nghiệp ác. Đến khi bị nạn mới niệm thì làm sao linh được. Vì Phật Bồ Tát chỉ giúp đỡ người tốt, người hiền. Chớ không thể giúp người ác người xấu. Cho nên ai muốn được sự gia hộ của Phật thì phải thường kính lạy Phật, niệm Phật và phải hiền lành trước đi.

 
công đức lạy phật 3 minLạy Phật Hộ Pháp Ủng Hộ
Một khi chúng ta thành kính lạy Phật Bồ Tát rồi, thì tự nhiên Chư Hộ Pháp cũng hộ ta. Vì sao vậy? Vì Chư Hộ Pháp là đệ tử hộ pháp cho Phật. Mà ta thường kính lạy niệm phật, là kính vị thầy “sư phụ” của họ lý đương nhiên họ kính lại mình, mà đã kính mình nên khi có nạn tự nhiên họ liền giúp mình. Cũng như đứa bé kia nó biết lễ kính cha mẹ mình thì tự nhiên mình cảm mến lại nó, nếu nó có bị hoạn nạn thì mình liền giúp nó lý cũng như vậy. Còn như ai phát tâm quy y Tam Bảo là đệ tử Phật thì mình như em nhỏ sanh sau, còn Chư Hộ Pháp như anh lớn, nên anh thì có trách nhiệm bảo hộ cho em nhỏ lý đây cũng như vậy. Cho nên người nào tín tâm thường lạy Phật thì được Phật nghĩ đến và Chư Hộ Pháp ủng hộ hiện đời.

 
công đức lạy phật 4 min


Còn về kiếp sau quả báo còn lớn hơn nữa vì sao? Vì Chư Phật Bồ Tát là những vị đã huân tập tích chứa tất cả công đức lành đã viên mãn. Nên chư Phật là Biểu tượng chổ thiện lành phúc đức tối thượng, mà người nào lạy Phật là tâm đã hướng đến chỗ công đức của Chư Phật nên tự tâm mình cảm thông công đức của Phật vào tâm mình và mình có chủng tử (hạt giống) công đức và tương lai các hạt giống đó phát triển như Phật và nhất định sẽ thành Phật. Có chỗ nói: kính thầy thì mới làm thầy. Còn mình kính lễ Phật thì sẽ thành Phật ở kiếp mai sau. Lại kinh nói: người thường kính lạy Phật thì đời sau sinh làm người được quả báo thân tướng đoan trang ai thấy cũng kính mình, như mình đã kính Phật. Cho nên công đức lạy Phật được xếp đứng đầu của 10 nguyện vương của Bồ Tát Phổ hiền đã dạy:

“Nhất giả lễ kính chư Phật”

Cho nên nếu mình nghèo không có tiền làm công đức, thì mình siêng năng lạy Phật thì vẫn có công đức lớn như kinh Phổ Môn đã dạy…
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây