094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ - HT THÍCH TRUNG QUÁN KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ - HT THÍCH TRUNG QUÁN Dịch Giả: Thích Trung Quán
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Số Trang: 59 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm 
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2017
Độ Dày: 0,4cm
TANQ KINH TỤNG 15.000 đ Số lượng: 98 Quyển
 • KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ - HT THÍCH TRUNG QUÁN

 •  1314 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TANQ
 • Giá bán: 15.000 đ

 • Dịch Giả: Thích Trung Quán
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Số Trang: 59 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm 
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2017
  Độ Dày: 0,4cm


Số lượng
Nghi Thức Niệm Hương Và Khai Kinh
Nguyện thử diệu hương vân,
Biến mãn thập phương giới,
Cúng dường nhứt thiết Phật,
Tôn pháp chư Bồ-tát,
Vô biên Thanh-văn chúng,
Cập nhất thiết Thánh hiền,
Duyên khởi quang minh đài,
Xứng tánh tác Phật sự,
Phổ huân chư chúng sanh,
Giai pháp Bồ-đề tâm,
Viễn ly chư vọng nghiệp,
Viên thành Vô thượng đạo.
(xá 3 xá rồi đọc bài Kỳ Nguyện)


 
kinh thiện ác nhân quả 1 minKỳ Nguyện
Từ thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng Kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức, nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát, từ bi gia hộ đệ tử … Pháp danh … phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Phổ nguyện: Âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.
(đứng dậy cắm hương vào lư, chắp tay đứng thẳng và niệm bài Tán Phật).


Tán Phật
Pháp vương Vô thượng tôn,
Tam giới vô luân thất,
Thiên nhơn chi Đạo sư,
Tứ sanh chi Từ phụ,
Ư nhứt niệm quy y,
Năng diệt tam kỳ nghiệp,
Xưng dương nhược tán thán,
Ức kiếp mạc năng tận.


 
kinh thiện ác nhân quả 2Quán Tưởng
Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo giao nan tư nghì,
Ngã thử đạo tràng như đế châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.


Khai Kinh Kệ
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ-tát (3 lần)


 
kinh thiện ác nhân quả 3Trích “Phật Nói Kinh Thiện Ác Nhân Quả”:
Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn ông Cấp Cô Độc, rặng cây Thái tử Kỳ-đà. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ-tát, Trời, Người đại chúng vây quanh, yên lặng một lòng nghe nhận. Lúc ấy, A-nan tôi vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: “Kính lạy Đức Thế Tôn! Nay thấy thế gian, cùng chúng sanh trong đạo có người đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, người nghèo kẻ giàu, người khổ kẻ vui, người sang kẻ hèn, âm thanh chẳng đồng, ngôn ngữ khác nhau, có người sống lâu trăm năm chẳng chết, người ba mươi tuổi đã tử vong, kẻ mười lăm tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ bị bào thai đọa lạc.


 
kinh thiện ác nhân quả 4


Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay bị nhiều điều khốn quẫn; kẻ làm ác lại gặp phúc lợi, kẻ béo trắng lại mắt lác, kẻ xanh đen lại tươi tỉnh, có người tuy lùn bé mà có chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn, có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có người ly gia hương đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn đến lúc già lại giàu sang, có kẻ thật vô tội mà bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục, có nhà cha từ con hiếu, luận Kinh giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái, có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ, có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gởi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn khổ, có người ở như tổ quạ, hang hươu giống loài ly thú, cũng có hạng người ăn thịt sống uống máu tươi, mặc áo da lông không biết vận tự, có người an nhàn hưởng phước báu.

 
kinh thiện ác nhân quả 5


Có kẻ đi làm mướn không ai thuê, có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si, có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu mà tiền của tự đem lại, có kẻ giàu mà tham lam bỏn sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc, có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh, có người khoan dung quảng đại lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe Pháp ngữ, có kẻ nghe Kinh buồn ngủ, có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cúi xin Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện”…

 

 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây