094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI - HT THÍCH THIỀN TÂM KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI - HT THÍCH THIỀN TÂM Dịch Giả: Thích Thiền Tâm
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức 
Số Trang: 61 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm 
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2017
Độ Dày: 0,4cm
NQBD KINH TỤNG 15.000 đ Số lượng: 998 Quyển
 • KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI - HT THÍCH THIỀN TÂM

 •  1375 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: NQBD
 • Giá bán: 15.000 đ

 • Dịch Giả: Thích Thiền Tâm
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức 
  Số Trang: 61 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm 
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2017
  Độ Dày: 0,4cm


Số lượng
Lời Nói Đầu
Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chơn không, có lạc vào vòng Nhân Quả đặng?". Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả”. Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bả Trượng mới được giải thoát. Cũng do câu chuyện trên đây, nên các vị Cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các Kinh nói về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua Kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những Kinh như: KIM CANG, PHÁP BẢO ĐÀN... nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ sanh lòng khinh mạn và lạc vào lỗi chấp không.


 
kinh nhân quả ba đời 1 min


Thật ra, nhân quả không phải là chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sanh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành Chánh giác đều không ngoài nhân quả. Do sự kiện trên bút giả mới phiên dịch quyển Kinh Nhân Quả Ba Đời này. Vì Kinh Nhân Quả nói tóm tắt không mấy trang nên bút giả lại phụ thêm một ít câu chuyện tạm gọi là “NHÂN QUẢ LUÂN HỒI TẠP LỤC”. Về việc luân hồi nhân quả ở Việt Nam ta cũng có nhiều, tiếc vì không ai ghi chép thành sách, nên tản mát đi. Vì thế, bút giả đành tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa, và những việc này đều có thật.

 
kinh nhân quả ba đời 2 min


Cải thông bệnh của người tu Phật, là hay luận huyền nói diệu, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Nhớ lại hồi xưa cụ Khánh Hòa còn tại thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý “vô thỉ vô chung”. Sư Cụ mỉm cười đáp: “Hỏi chi xa vời vậy? Gắng ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi!”, Đại để, người đã lặn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu huyền mà chỉ chú trọng đến sự thực hành, thông thường là như thế. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Lòng tin là bước đầu của đạo, và mẹ của tất cả công đức”. Mong những vị hữu duyên, khi xem đến quyển Kinh Nhân Quả Ba Đời này, bắt đầu tu niệm tin có tội phước báo ứng, chuyển kiếp luân hồi, cùng sự linh hiển của Phật pháp. Do đó, lần lượt tiếp tục xem những Kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật Đà mà tỉnh ngộ.
Mùa An Cư Năm Canh Tuất
Thích Thiền Tâm


 
kinh nhân quả ba đời 3Trích “Phật Nói Kinh Nhân Quả Ba Đời”:
Một hôm, Tôn giả A Nan Đà ở trên hội Linh Sơn cùng với một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ kheo câu hội. Khi ấy, A Nan Đà Tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Mâu Ni The Tôn rằng: Bạch Thế Tôn! Đến thời mạt pháp, tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kinh Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam cang. Năm giềng rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sanh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc.

Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: “Lành thay! Lành thay! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ”. Tất cả nam nữ ở thế gian giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sanh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sanh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng.


 
kinh nhân quả ba đời 4 min


Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng:
Giàu sang đều bởi mạng
Đời trước có tu nhân.
Ai thọ trì Kinh này,
Đời đời hưởng phước lộc.

Thiện nam, tín nữ nghe Ta nói:
Suy nhớ Kinh Nhân Quả Ba Đời
Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ,
Phật nói lời thật chớ chê khinh…


 
kinh nhân quả ba đời 5
 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây