094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

KINH PHỔ MÔN - HT THÍCH TUỆ NHUẬN KINH PHỔ MÔN - HT THÍCH TUỆ NHUẬN Hán Dịch: TT. PS. Cưu Ma La Thập
Việt Dịch: Thích Tuệ Nhuận
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Số Trang: 72 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2018
Độ Dày: 0,5cm
KPM2 KINH TỤNG 15.000 đ Số lượng: 298 Quyển
 • KINH PHỔ MÔN - HT THÍCH TUỆ NHUẬN

 •  1087 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KPM2
 • Giá bán: 15.000 đ

 • Hán Dịch: TT. PS. Cưu Ma La Thập
  Việt Dịch: Thích Tuệ Nhuận
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Số Trang: 72 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2018
  Độ Dày: 0,5cm


Số lượng
Nguyện Hương
Chúng con kính dâng lễ phẩm
Nguyện hương thơm bay tận mười phương
Cúi xin Phật rủ lòng thương
Chứng cho con có tâm hương cúng dàng
Hương cầu Đạo mở mang khắp cõi
Để chúng sinh được khởi Phật tâm (1 lạy)
Cúng dàng rồi tất thảy cung kính.
Dốc lòng kính lạy Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương. (1 lạy)


 
kinh phổ môn tuệ nhuận 1 min


Ca Ngợi Đức Phật
Ơn Dức Phật sáng soi đuốc tuệ
Đạo cao siêu không thể nghĩ bàn
Hóa thân biến khắp không gian
Giáo lý mầu nhiệm khai quang sáng ngời
Đủ phương tiện độ đời cứu kính
Khắp loài phàm, Trời, Thánh, quy y
Tấm lòng hỷ xả từ bi
Cứu khổ, cứu nạn thật vì chúng sinh.
Tám mươi vẻ thân hình tột bậc
Đủ ba hai tướng tốt khác thường
Uy nghi cảm hóa mười phương
Khiến cho các cõi được nương tựa nhờ.
Con bao kiếp mê mờ chính Pháp
Nhờ thiện duyên nay được làm người
Lại may được gặp Phật rồi
Dốc lòng kính lạy xin Ngài xét soi.
Đường Thánh đạo con noi gương sáng
Lấy tâm từ xả oán trừ mê
Nguyện cho chúng sinh cùng về
Cực Lạc thế giới là quê muôn đời.
(Án Phạ Nhật La Vật) (3 lần – 1 lạy)


 
kinh phổ môn tuệ nhuận 2Trích “Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát”:
1 - Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo vai hữu, chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà gọi tên là Quán Thế Âm?"

Đức Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Này thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muốn ức chúng sinh chịu mọi sự khổ não, được nghe Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu, rồi dốc lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời được Ngài quán xét tiếng phát âm, người ấy đều được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dù vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, là do sức uy thần của Bồ Tát vậy. Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Ngài liền được chỗ cạn.


 
kinh phổ môn tuệ nhuận 3


Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sinh vì sự tìm cầu vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu các thứ báu... Khi vào trong biển lớn; giả sử bị mây mù, gió dữ thổi, thuyền bè kia trôi dạt vào nước quỷ La Sát, trong đó nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì những người ấy đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát, do nhân duyên đó mà gọi tên là Quán Thế Âm.

2 - Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì dao gậy của kẻ kia cầm, liền gẫy ra từng đoạn, người ấy được giải thoát. Nếu trong ba nghìn đại thiên thế giới, đầy rẫy quỷ Dạ Xoa, La Sát muốn đến hại người. Khi nghe người ấy xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì bọn quỷ dữ kia, còn chẳng dám lấy mắt ác nhìn người ấy, huống chi lại làm hại được chăng. Nếu lại có người hoặc có tội, hoặc vô tội mà bị gông cùm, xiềng xích, trói buộc thân mình, kịp xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì các thứ kia thảy đều đứt nát rã, liền được giải thoát.


 
kinh phổ môn tuệ nhuận 4


Nếu trong cõi tam thiên đại thiên đầy dẫy oán tặc, có một người chủ lái buôn, cùng với các người buôn khác, đem theo nhiều của báu, đi qua đường hiểm trở, trong đó có một người xướng lên rằng: "Các thiện nam tử! Đừng nên sợ hãi, các ông phải mau dốc lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát ấy hay đem phép Vô Úy ban cho chúng sinh, nếu các ông niệm danh hiệu Ngài, sẽ được thoát khỏi oán tặc này". Các người lái buôn nghe rồi, đều cất tiếng niệm rằng: "Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát". Vì nhờ xưng danh hiệu Ngài nên liền được giải thoát…

 
kinh phổ môn tuệ nhuận 5
 
kinh phổ môn tuệ nhuận 6 min
 
thông tin cuối bài viết 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây