094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

LẠY SÁM HỐI 89 VỊ PHẬT LẠY SÁM HỐI 89 VỊ PHẬT Kích thước: 20.7x29.6cm S001600 KINH TỤNG 10.000 đ Số lượng: 998 Bức
  • LẠY SÁM HỐI 89 VỊ PHẬT

  •  5551 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: S001600
  • Giá bán: 10.000 đ

  • Kích thước: 20.7x29.6cm


Số lượng
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
LẠY SÁM HỐI 89 VỊ PHẬT

 
lay sam hoi 89 vi phat1

1. Nam mô Phổ Quang Phật
2. Nam mô Phổ Minh Phật
3. Nam mô Phổ Tịnh Phật
4. Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
5. Nam mô Chiên Đàn Quang Phật
6. Nam mô Ma Ni Tràng Phật
7. Nam mô Hoan Hỷ tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
8. Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thường Đại Tinh Tấn Phật
9. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
10. Nam mô Huệ Cư Chiến Phật
11. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật
12. Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
13. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật
14. Nam mô Đại Bi Quang Phật
15. Nam mô Từ Lực Vương Phật
16. Nam mô Từ Tạng Phật
17. Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật
18. Nam mô Hiển Thiện Thủ Phật
19. Nam mô Thiện Ý Phật
20. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
21. Nam mô Kim Hoa Quang Phật
22. Nam mô Bảo Cái Chiến Không Tự Tại Lực Vương Phật
23. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
24. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
25. Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật
26. Nam mô Bất Động Trí Quang Phật
27. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
28. Nam mô Tài Quang Minh Phật
29, Nam mô Trí Huệ Thắng Phật
30. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật
31. Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
32. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật
33. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
34. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật
35. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật
36. Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật
37. Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật
38. Nam mô Diệu Âm Thắng Phật
39, Nam mô Thường Quang Tràng Phật
40. Nam mô Quan Thế Đăng Phật
41. Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật
42. Nam mô Pháp Thắng Vương Phật
43. Nam mô Tu Di Quang Phật
44. Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật
 
lay sam hoi 89 vi phat2
 
45. Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật
46. Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật
47. Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
48. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật
49. Nam mô Tài Quang Phật
50. Nam mô Kim Hải Quang Phật
51. Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật
52. Nam mô Đại Thông Quang Phật
53. Nam mô Nhứt Thiết Pháp Trang Mãn Vương Phật
54. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
55. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật
56. Nam mô Bảo Quang Phật
57. Nam mô Long Tôn Vương Phật
58. Nam mô Tinh Tấn Quân Phật
59, Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật
60. Nam mô Bảo Hỏa Phật
61. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật
62. Nam mô Hiện Vô Ngu Phật
63. Nam mô Bảo Nguyệt Phật
64. Nam mô Vô Cấu Phật
65. Nam mô Ly Cấu Phật
66. Nam mô Dõng Thí Phật
67. Nam mô Thanh Tịnh Phật
68. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật
69. Nam mô Ta Lưu Na Phật
70. Nam mô Thủy Thiên Phật
71. Nam mô Kiên Đức Phật
72. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật
73. Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
74. Nam mô Quang Đức Phật
75. Nam mô Vô Ưu Đức Phật
76. Nam mô Na La Diên Phật
77. Nam mô Công Đức Hoa Phật
78. Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật
79. Nam mô Tài Công Đức Phật
80. Nam mô Đức Niệm Phật
81. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
82. Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật
83. Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
84. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật
85. Nam mô Thiện Du Bộ Phật
86. Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật
87. Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
88. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
89. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây