094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

PHẬT GIÁO TỪ NHỮNG GÓC NHÌN ĐA CHIỀU - HT THÍCH ĐỒNG BỔN PHẬT GIÁO TỪ NHỮNG GÓC NHÌN ĐA CHIỀU - HT THÍCH ĐỒNG BỔN Chủ Biên: Thích Đồng Bổn
NXB: Hồng Đức
Số Trang: 384 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm Có Tay Gập
Khổ: 13x19cm
Năm XB: 2019
Độ Dày: 2,4cm
GNDC VĂN HỌC - TRIẾT HỌC 80.000 đ Số lượng: 1000000 Quyển
 • PHẬT GIÁO TỪ NHỮNG GÓC NHÌN ĐA CHIỀU - HT THÍCH ĐỒNG BỔN

 •  1912 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: GNDC
 • Giá bán: 80.000 đ

 • Chủ Biên: Thích Đồng Bổn
  NXB: Hồng Đức
  Số Trang: 384 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm Có Tay Gập
  Khổ: 13x19cm
  Năm XB: 2019
  Độ Dày: 2,4cm


Số lượng
Lời Giới Thiệu:
Đạo Phật truyền đến Việt Nam lúc nào, chưa có tài liệu nào nói chính xác. Nhưng qua truyện Man Nam truyện, ghi trong Lĩnh Nam chích quái, thì cho đến ngày nay, nhân vật Man Nương trong Man Nam truyện vẫn được nhân dân ta tôn là Phật Mẫu, và cũng là vị Thánh (Thánh Mẫu Man Nương). Bà có bốn người con gái (Tứ Pháp): Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Mỗi khi có việc gì, dân chúng đến cầu rất có ứng nghiệm. Man Nương là nhân vật có liên quan đến sự tích Phật giáo Việt Nam khi đạo Phật mới truyền sang đất Việt. 
phật giáo từ những góc nhìn đa chiềuHiện nay, đến Bắc Ninh, ta thấy Pháp Vân, thờ ở Chùa Dâu, dân gian gọi là Bà Dâu; Pháp Vũ, thờ ở Chùa Thành Đạo (tức Chùa Đậu), dân gian gọi là Bà Đậu; Pháp Lôi, thờ ở Chùa Phi Tướng (tức Chùa Tướng), dân gian gọi là Bà Tướng. Pháp Điện, thờ ở Chùa Phương Quan (tức Chùa Dàn), dân gian gọi là Bà Dàn. Trong bài “chùa Dâu, Bắc Ninh – ngôi chùa cổ nhất Việt Nam” của Bắc Giang, đăng trên trang mạng Ban Tôn Giáo Chính Phủ, thì Chùa Dâu được khởi công xây dựng năm 187 và hoàn thành năm 226. Theo tài liệu này, ta có thể nhẩm tính đạo Phật vào Việt Nam gần 2.000 năm.

Như chúng ta đã biết tin ngưỡng dân gian có trước tôn giáo. Do vậy, đạo Phật cũng như các tôn giáo khác vào Việt Nam hay vào bất kỳ cộng đồng dân tộc nào trên thế giới cũng phải ít nhiều hòa trộn với tín ngưỡng dân gian tại cộng đồng dân tộc đó mới tồn tại được. Đạo Phật vào Việt Nam cũng thế. Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Trung - Ấn. Nên từ thời nhà Lý (1009-1225), ba truyền thống tôn giáo có ảnh hưởng lớn mạnh trong nước: Phật giáo (Ấn Độ), Nho giáo (Trung Hoa), Đạo giáo (Trung Hoa), gọi là Tam giáo đồng nguyên. Tư tưởng Tam giáo đồng nguyên là coi trọng cả ba tôn giáo này, nhất là ở thời nhà Lý và thời nhà Trần. 
phật giáo từ những góc nhìn đa chiều 1Phật giáo là một tôn giáo bao gồm một loạt các truyền thống, tín ngưỡng và phương pháp tu tập dựa trên lời dạy của một nhân vật lịch sử là Siddhartha Gautama (Thích Ca Mâu Ni, 624 TCN – 544 TCN) thường được gọi là Phật hay Bụi hoặc người giác ngộ, người tỉnh thức. Theo kinh điển của Phật giáo, cũng như các tài liệu khảo cổ đã chứng minh Siddhartha Gautama đã sống và giảng đạo ở vùng Bắc Ấn Độ xưa (nay thuộc Nepal, Bhutan) từ khoảng thế kỷ thứ 6 TCN đến thế kỷ thứ 4 TCN. Cũng như Nho Giáo và triết học phương tây hiện đại, Phật giáo là một hệ thống triết học mang tính khai sáng nhằm hướng con người đến Chân – Thiện – Mỹ; Nho giáo còn gọi là đạo khổng, là một hệ thống đạo đức, triết học xã hội, triết lý giáo dục, triết học chính trị do Khổng Tử (551 TCN – 479 TCN) đề xướng và được các môn đồ của ông phát triển với mục đích xây dựng một xã hội hài hòa, thái bình, thịnh vượng; Đạo giáo do Trương Lăng (34 – 156) sáng lập năm 141, tôn Lão Tử (571 TCN – 471 TCN) làm giáo chủ. Từ đó, ông được gọi là Trương Đạo Lăng hay Trương Thiên Sư. Đạo giáo chịu ảnh hưởng nặng nề của Vu giáo của dân tộc thiểu số ở Ba Thục. Vào thời Xuân Thu, người ta gọi chung những người đồng cốt phù thủy là vu hích. Vu hích là những người cổ đại cầu đảo thần minh giáng phúc, là người môi giới giữa con người và thần minh, cũng có thể thay mặt quốc gia mà cầu thần minh phù hộ.

Trong thời ban sơ của tôn giáo, vu hích chiếm địa vị quan trọng. Quan chế thời cổ có chức chúc, đó là chức quan phụ trách việc tế trời và cầu đảo thần minh, và vu chính là biệt danh của chúc. Người nam gọi là hịch, người nữ gọi là vu. Các triều đại quan chủ nước ta cũng có chức quan như thế, và trong dân gian cũng không thiếu chuyện cầu đảo, hầu đồng … Tin hay không? Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới biết. Với tinh thần “tùy duyên hóa độ”, nhà Phật không cưỡng ép bỏ cái cũ mà cái mới chưa hình thành. Phật pháp luôn luôn khẳng định, con người vì vô minh nên phải chịu đau khổ, chỉ trí tuệ mới có khả năng đem đến sự giải thoát. Trí tuệ đương nhiên không phải ánh sáng bên ngoài mà chính là sự sáng suốt bên trong, nên từ đó mọi người đều có thể t hấy rõ không ai cứu được mình bằng cách mang từ chỗ tối bỏ ra chỗ sáng. Chư Phật, Bồ tát cho dù có quyền năng tối thượng cũng không thể hóa phép cho mọi người hết khổ. Việc duy nhất các ngài có thể làm để cứu độ quần sinh là khai ngộ, giúp họ tự mở con mắt huệ, nhìn thấy chân tướng của vạn hữu. 
phật giáo từ những góc nhìn đa chiều 2Kinh Pháp Hoa, phẩm Quan Thế Âm Bồ-tát Phổ Môn viết: “Phật bảo Vô Tận ý Bồ-tát: Thiện nam tử! Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Quan Thế Âm Bồ-tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói Pháp … Người đáng dùng thân Cư sĩ đặng độ thoát, liền hiện thân Cư sĩ mà vì đó nói pháp … Vô Tận Ý! Quan Thế Âm Bồ-tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình, đạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ-tát” (Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh). Đoạn kinh văn trên cho thấy Bồ tát tùy duyên bằng cách hiện thân phù hợp với tâm tư nguyện vọng, căn cơ của đối tượng cần được cứu giúp và hóa độ họ bằng cách nói pháp …

Và dù có tin hay không tin, lịch sử dân tộc đã chỉ rõ ba tôn giáo này có vị trí quan trọng, chi phối mạnh mẽ đến hệ tư tưởng văn hóa Việt Nam suốt cả ngàn năm quân chủ chuyên chế. Sự kết hợp nhuần nhuyễn, dung hợp giữa Nho giáo. Đạo giáo và Phật giáo đã tạo nên một nền văn minh Đại Việt rực rỡ và tinh hoa. Đó là sự kết hợp của gam màu văn hóa dân gian với văn hóa bác học cung đình, sự hòa hợp giữa chính trị và đời sống tôn giáo tâm linh của cộng đồng người Việt. Với suy nghĩ như vậy, nên khi đọc bản thảo “Phật giáo – từ những góc nhìn đa chiều” do TT. TS Thích Đồng Bổn chủ biên từ những bài viết của Tăng, ni sinh đang tòng học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.CHM và của một số nhà nghiên cứu, tôi càng mong muốn không chỉ tam giáo đồng nguyên mà có nhiều tôn giáo đồng nguyên để văn hóa Việt Nam ngày càng khởi sắc hơn.


 
phật giáo từ những góc nhìn đa chiều 3Yếu lĩnh của nhà Phật gồm ba điều (tam mật): thân, khẩu, ý. Thân phát ngôn ra là khẩu, khẩu phát từ tâm là ý, ý điều khiển cơ thể là thân, tuy tên gọi chia làm ba, kỳ thực cả ba hòa quyện lại làm một. Nhưng để hiểu thấu chân lý này không dễ, chỉ hiểu qua loa thì không thể tham thấu hết huyền cơ, càng không thể dùng pháp môn này để tu thành chánh quả. Những kẻ ấy thân vốn đã khắc với khẩu, ý chắc sẽ theo đó thoát khỏi thân, chỉ được vẻ bề ngoài mà bên trong trống rỗng. Khi thấu hiểu được chân lý này, thì con người sẽ thông qua cơ thể để giao tiếp với vũ trụ, đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hiểu được lẽ tự nhiên, lập địa thành Phật. Như vậy, cho dù đang xuất gia hay tại gia cũng không còn quan trọng nữa, trong tình cảnh đó cho dù thân thể có biến đổi thế nào, ta vẫn là chính ta không gì lay chuyển nổi. Người xưa từng nói: “Lâm binh đẩu giả, giai trận liệt tiền hành. Thường đương thị chi, vô sở bất tích” (gặp việc khó khăn, cứ tiến về phía trước. Hiểu lẽ vô thường, không gì cản nổi).

Dĩ nhiên, tập sách này chưa nói hết được những gì mà bạn đọc mong muốn, bởi mọi chuyện chỉ mới ở ngưỡng … “từ những góc nhìn đa chiều”, nhưng nói như Voltaire (1694-1778): “chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này” (Let us read and let us dance – two amusements that will never do any harm to the world). Do đó, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tập sách Phật Giáo Từ Những Góc Nhìn Đa Chiều này đến bạn đọc.
Vu Gia 
phật giáo từ những góc nhìn đa chiều 4Mục Lục:
Vu Gia
 • Lời Giới Thiệu
PGS. TS Trịnh Sâm
 • Đặc Tính Thủy Trong Ứng Xử Phật Pháp Của Sư Minh Đăng Quang, Người Sáng Lập Hệ Phái Phật Giáo Khất Sĩ Ở Việt Nam
Thích Đồng Bổn – Vu Gia
 • Phật Giáo Việt Nam Với Tín Ngưỡng Thờ Mẫu
Vu Gia – Thích Đồng Bổn
 • Phật  Giáo Qua Lăng Kính Tín Ngưỡng Thờ Mẫu
Tạ Văn Trường – Dương Ngô Minh
 • Một Số Ngôi Chùa Liên Quan Tới Thiền Phái Trúc Lâm Thời Trần
Tuệ Ân
 • Năm Hạng Chiến Sĩ – Yodhajivupama Puggala
Vũ Đình Lâm
 • Những Người Đầu Tiên Quy Y Nhị Bảo
Huỳnh Tú Hương
 • Chùa Nam Phổ Đà – Ngôi Chùa Thuần Túy Phật Giáo Của Người Hoa Đầu Tiên Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Kiều Tuệ Quang
 • Ngẫm Lại 5 Điều Nên Làm Và Không Nên Làm Theo Quan Điểm Của Phật Giáo
Kiều Tuệ Quang
 • Phương Thức Giữ Gìn Tài Sản Trong Kinh Tạng Pali Và Sự “Thành Tựu” Của Con Người Dưới Nhãn Quan Của Phật  Giáo
Thích Tâm Thông
 • Vai Trò Của Giáo Hội Lục Hòa Tăng Và Tổ Đình Hội Khánh Bình Dương
Võ Vinh Quý
 • Hòa Thượng Thích Thiện Hòa Với Giáo Dục Đào Tạo Tăng Tài
Thích Giác Minh Hữu
 • Ỷ Lan Người Có Công Hộ Trì Phật Giáo Thời Nhà Lý
Thích Đức Hiệp
 • Lợi Ích Của Pháp Tự Tứ Tăng Hàng Năm
Thích Đức Hiệp
 • Di Sản Văn Hóa Chùa Tôn Thạnh
Tỳ Kheo Thích Minh Hiếu
 • Sự Đóng Góp Của Hòa Thượng Thích Thanh Hanh Trong Phong Trào Chấn Hưng PGVN Thế Kỷ XX
Thích Tinh Tuệ
 • Vấn Đáp Trong Giao Tiếp Phật Giáo Qua Kinh Điển Nikaya
Thích Nữ Diệu Huyền
 • Vai Trò Phật Giáo Đối Với Cư Dân Đức Hòa
Thích Nữ Diệu Huyền
 • Sự Dung Hợp Giữa Phật Giáo Và Tín Ngưỡng Dân Gian Trong Chùa Long Tân (Đức Hòa)
Thích Nữ Huệ Liên
 • Tìm Hiểu Chùa Phật Quang Và Bộ Kinh Pháp Hoa
Lương Thị Thu
 • An Tịnh Thân Tâm Để Xây Dựng Gia Đình Và Xã Hội An Vui, Hòa Hợp


 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây