094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

NGHI THỨC TRÌ TỤNG KINH THIÊN ĐỊA BÁT DƯƠNG - CS THANH TÂM NGHI THỨC TRÌ TỤNG KINH THIÊN ĐỊA BÁT DƯƠNG - CS THANH TÂM Dịch Âm: Thích Hải Tràng
Dịch Nghĩa: CS. Thanh Tâm
Nhà Xuất Bản: Văn Hóa – Thông Tin
Số Trang: 68 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2014
Độ Dày: 0,4cm
TDBD KINH TỤNG 20.000 đ Số lượng: 199 Quyển
 • NGHI THỨC TRÌ TỤNG KINH THIÊN ĐỊA BÁT DƯƠNG - CS THANH TÂM

 •  3734 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TDBD
 • Giá bán: 20.000 đ

 • Dịch Âm: Thích Hải Tràng
  Dịch Nghĩa: CS. Thanh Tâm
  Nhà Xuất Bản: Văn Hóa – Thông Tin
  Số Trang: 68 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2014
  Độ Dày: 0,4cm


Số lượng
Lời Nói Đầu
Kinh Thiên Địa Bát Dương là một quyển Kinh tối thượng huyền diệu vô lường. Toàn quyển phân ra làm 8 phần, trừ phần thứ nhất nói về địa điểm mở hội thuyết pháp và phần thứ tám là phần kết thúc quyển Kinh, còn sáu phần kia Phật đã dùng chánh pháp để bác bỏ những sự mê tín dị đoan của người đời trong công việc: sinh hoạt, tạo tác, sinh sản, lâm chung, tẩm liệm, an táng, hôn nhân, cũng như mừng tân gia, thăng chức, v.v… Vì họ thường nghe theo bọn tà sư ngoại đạo, chuyên sát sinh hại vật để cúng vái tà thần, tạo toàn những điều ác để đến nỗi vì sự tin tưởng sai lầm, hành động trái nghịch ấy mà khi sinh tiền, họ phải chịu cảnh ngu dốt, bệnh tật, nghèo hèn; đến lúc lâm chung lại phải đọa đày luân hồi trong ba đường dữ, thật đáng thương thay!


 
nghi thức trì tụng kinh thiên địa bát dương 1 min


Cũng do sự kiện trên, nên Phật mới mở lòng từ bị thương xót hạng người mê tín ấy mà dạy đại ý như sau: Nếu người đời muốn làm bất cứ việc chi, không cần phải coi bói coi toán, chọn ngày chọn giờ làm gì. Cứ thành tâm trai giới, thiết lễ cúng dường, tụng Kinh Bát Dương này 3 biến thì sẽ có thiện thần ủng hộ, tất sẽ được thỏa nguyện và nếu người nào y theo chánh pháp trong Kinh mà tu hành thì sẽ chứng được đạo quả. Chính tôi đã thực hành lời Phật dạy và nhận thấy Kinh Bát Dương rất là huyền diệu, nên tôi mới phát nguyện dịch quyển Kinh này ra Việt ngữ để được phổ biến rộng rãi trong hàng thiện tín.

 
nghi thức trì tụng kinh thiên địa bát dương 2 min


Điểm Quan Trọng Cần Chú Ý
Kinh Thiên Địa Bát Dương luôn luôn tụng 3 biến hay 7 biến theo lời Phật dạy cần thiết cho từng việc. Nếu tụng 3 biến luôn làm một thời, 2 biến trước chỉ tụng hết đệ thứ 8 thôi. Biến chót mới tụng tới Tam Quy như đã sắp xếp ở bản Kinh. Còn tụng 7 biến, tất nhiên không thể tụng luôn một thời được, phải chia làm 2 hay 3 thời. Tới quyển nào định nghỉ phải tụng hết cho tới Tam Quy rồi mới nghỉ. Chừng tụng lại phải tụng theo từ đầu, không được sơ sót.
Cư Sĩ Thanh Tâm


 
nghi thức trì tụng kinh thiên địa bát dương 3


Trích “ Nghi Thức Trì Tụng Kinh Thiên Địa Bát Dương - Phần Thứ Nhất”:
Trong Pháp Hội Thành Tựu
Tôi nghe như vậy: Thuở nọ, Phật ở trong một ngôi nhà rộng lớn tại ngoài thành Tỳ Gia Ly Đạt Ma, khai hội thuyết pháp. Có mười phương đàn việt đều theo tới nghe Pháp và cả hàng Bồ Tát cùng bốn chúng vây quanh đông đủ.


 
nghi thức trì tụng kinh thiên địa bát dương 4


Phần Thứ Hai:  Mở Bày Các Việc Chánh Kiến
Khi ấy Bồ Tát Vô Ngại cũng ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy đi tới trước Phật quỳ gối chấp tay mà bạch rằng: Ngưỡng bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này từ đời vô thủy tới nay cùng nhau sinh đổi qua lại nối tiếp hoài chẳng dứt, nhưng xét thấy trong nhân loại hạng người học thức thì ít, kẻ dốt nát thì nhiều; người tu hành niệm Phật thì ít, hạng mê tín chuyên cầu tà thần thì nhiều; người trì trai giữ giới thì ít, chúng lợi dưỡng phá giới thì nhiều; bậc tinh tấn tu hành thì ít, hạng biếng nhác dải đải thì nhiều; người thông minh trí huệ thì ít, kẻ ngu si đần độn thì nhiều; người sống lâu thì ít, kẻ chết yểu thì nhiều; người tịnh tâm thiền định thì ít, kẻ vọng động tán loạn thì nhiều; người giàu sang thì ít, kẻ nghèo hèn thì nhiều; người nho nhã dịu dàng thì ít, kẻ cang cường hung dữ thì nhiều; người chân chính ngay thẳng thì ít, bọn a dua nịnh bợ thì nhiều; người trong sạch thì ít, kẻ tham lam thì nhiều; người có tâm rộng rãi bố thí thì ít, kẻ gian giảo bản xin thì nhiều; người tín cẩn thành thật thì ít, kẻ giả dối quỷ quyệt thì nhiều.


 
nghi thức trì tụng kinh thiên địa bát dương 5


Bởi vậy khiến nên tình đời thấp hèn bạc bẽo, luật pháp khắc nghiệt, sưu cao thuế nặng, trăm họ nghèo khổ, thời kỳ khuẩn bách, làm chẳng đủ sống. Nguyên do chỉ vì mê tín trái ngược, nên mới phải chịu những cảnh khổ dường ấy. Cúi xin đức Thế Tôn mở lòng từ bi thương xót những kẻ tà kiến, diễn giải các pháp chánh kiến cho chúng nghe, khiến được tỏ ngộ, bỏ tà theo chánh, hầu thoát khỏi các nạn khổ kia. Phật khen: Ông luận như vậy hay lắm! Này Bồ Tát Vô Ngại, ông có tâm đại từ bị nên mới vì các người tà kiến kia mà cầu thỉnh Như Lai nói pháp chánh kiến, thật phước đức ấy không thể kể xiết. Ông nên chú ý nghe cho rõ và ghi nhớ lấy. Tôi nay vì ông mà phân rõ Kinh Thiên Địa Bát Dương này.

 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây