094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

CÙNG NHAU TU TẬP - ĐẠI SƯ TINH VÂN CÙNG NHAU TU TẬP - ĐẠI SƯ TINH VÂN Giảng: Tinh Vân Đại Sư
Việt Dịch: Chúc Giải
NXB: Tôn Giáo & Thời Đại
Số Trang: 349 Trang
Bìa: Mềm, Có Tay Gập
Khổ: 13,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2016
Độ Dày: 1,5cm
CNTT ĐẠI SƯ TINH VÂN 95.000 đ Số lượng: 110 Quyển
 • CÙNG NHAU TU TẬP - ĐẠI SƯ TINH VÂN

 •  1238 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: CNTT
 • Giá bán: 95.000 đ

 • Giảng: Tinh Vân Đại Sư
  Việt Dịch: Chúc Giải
  NXB: Tôn Giáo & Thời Đại
  Số Trang: 349 Trang
  Bìa: Mềm, Có Tay Gập
  Khổ: 13,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2016
  Độ Dày: 1,5cm


Số lượng
Trích “Cùng Nhau Tu Tập – Quy Y Tam Bảo”:
Quy y Tam bảo có một nghi thức, phải dùng tâm cung kính, kiền thành để tiếp tâm với Phật, Bồ tát; cầu nguyện uy đức từ bi của Phật rót vào thân tâm của chúng ta để có cảm ứng đạo giao giữa ta và Phật. Như vậy mới chính thức trở thành người Phật tử.

Quy y Tam bảo là xác định tín ngưỡng, cũng là bước đầu tiên chính thức trở thành người đệ tử Phật. Người Phật tử sau khi quy y còn có quá trình tu học về giải môn và hạnh môn mới nhận thức được chính mình, khẳng định bản thân, tiến tới thăng tiến bản thân từ trong tín ngưỡng, thật sự đạt được lợi ích tín ngưỡng. Trong bài giảng này,  tôi sẽ lần lượt giải thích ý nghĩa, điều kiện, thứ lớp của việc quy y, cuộc sống tu học sau khi quy y và quan niệm mà người bình thường hay nhầm lẫn.


 
cùng nhau tu tập

 
 1. Hỏi: đầu tiên, xin Đại sư nói rõ: Thế nào là quy y Tam bảo?

Đáp: Tam bảo tức Phật, Pháp và Tăng, là trọng tâm tín ngưỡng của người Phật tử. Phật là vị giáo chủ; Pháp là giáo lý; Tăng là thầy. Tam bảo như ba chân của cái đỉnh báu, là điều kiện vững vàng để thành lập một tôn giáo. Vì thế, muốn trở thành một người Phật tử thì đầu tiên phải quy y Tam bảo, nếu không quy y Tam bảo thì cho dù bạn có lễ lạy, dâng hoa, cúng quả cũng chỉ được coi như một người tôn kính Phật giáo mà thôi.

Quy y Tam bảo có một nghi thức, phải dùng tâm cung kính, kiền thành để tiếp tâm với Phật, Bồ tát; cầu nguyện uy đức từ bi của Phật rót vào thân tâm của chúng ta để có cảm ứng đạo giao giữa ta và Phật. Như vậy mới chính thức trở thành người Phật tử. Quy y có nghĩa là quay đầu, nương tựa. Thí dụ: Một em bé không có mẹ, không có nơi nương tựa thì sẽ khóc náo lên; một người muốn qua sông mà không nhờ thuyền thì làm sao qua được bờ bên kia? Lại như vào nơi tối tăm mà không có ánh sáng thì sẽ cảm thấy lo sợ; một người già mà chẳng nhờ cây gậy thì đi lại sẽ không an toàn.


 
cùng nhau tu tập 1


Quy y là nương tựa một năng lực lớn: Phật, Pháp, Tăng. Tam bảo là nơi để cho chúng ta quay về, nương tựa. Ba ngôi báu ấy có năng lực bảo hộ chúng ta, gia trì chúng ta, cho chúng ta niềm tin và sức mạnh. Vì sao gọi Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi báu? Báu, có của báu thế gian và của báu xuất thế gian. Vàng bạc, châu báu ở thế gian có thể giúp chúng ta ấm no ba bữa, giúp ta không lo về sinh hoạt vật chất; Phật, Pháp, Tăng là châu báu xuất thế gian. Có ba ngôi báu đó sẽ giúp thân tâm chúng ta an lạc, thăng hoa nhân cách, giúp chúng ta giàu có về tinh thần. Đó là tính trọng yếu của Tam bảo.

Phật là bậc Đại giác, bậc thầy đã chứng ngộ chân lý vũ trụ. Ngài nương vào bi nguyện của tâm từ vô tận, cùng sống với chúng ta để chỉ dạy chân lý cho chúng ta. Pháp là chỉ kinh điển, pháp của Phật, từng giờ từng khắc, từng câu đều có năng lực thức tỉnh các mộng tưởng trong chúng ta. Tăng là người phục vụ cho Phật pháp, phục vụ cho chúng sinh. Họ cũng là vị thầy, có năng lực cho chúng ta nương theo học tập. Phật như ánh sáng, Pháp như đường đi, Tăng như người dẫn đường. Có ánh sáng, có đường đi, có người dẫn đường rồi, tại sao chúng ta không thể quy y Tam bảo?


 
cùng nhau tu tập 2Nói một cách rốt ráo, Phật là chỉ bản thân chúng ta, vì mỗi người ai cũng có Phật tính. Quy y Phật chính là quy y chân như Phật tính trong chúng ta. Pháp là chân lí, là pháp tính tự giác trong mỗi chúng ta, cũng chính là pháp thân tuệ mạng chẳng bao giờ mất. Tăng là ruộng phúc, là thửa ruộng trong tâm chúng ta, khai phá ngay trên mảnh đất tâm của chúng ta thì có thể gieo trồng, xây dựng niềm tin sâu sắc đối với công đức của Phật pháp. Vì thế, quy y Tam bảo sẽ giúp chúng ta nhận thức tự tính, phát hiện kho báu trong tâm.
 
 1. Hỏi: Về Tam bảo, có chỗ nói ba loại Tam bảo, nội dung như thế nào?

Đáp: Tam bảo có rất nhiều loại. Chỉ dựa trên sự tướng và trên lí thể thì mọi người thường đề cập đến ba ngôi Tam bảo, đó là nói theo thứ lớp. Nội dung như sau:
 1. Tối sơ Tam bảo (Tam bảo đầu tiên): đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật bảo; Tứ thánh đế, Thập nhị nhân duyên, Tam pháp ấn, bát chánh đạo do Phật nói là Pháp bảo; năm vị Tỳ kheo theo Phật xuất gia đầu tiên, đến một nghìn hai trăm năm mươi vị Đại A la hán Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, La hán, Bồ tát là Tăng bảo.
 
 1. Thường trụ Tam bảo: sau khi Phật diệt độ, hễ nói đến đức Phật thì tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ đến đức Phật có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, chỉ tiếc là:

“Khi Phật tại thế, ta trầm luân
Phật nhập diệt, ta mới ra đời
Thân này nghiệp chướng xin sám hối
Chẳng thấy thân sắc vàng Như Lai”.

Tuy nhiên, chúng ta không thể gặp lại Tam bảo đầu tiên nhưng còn có Thường trụ Tam bảo do Tối sơ Tam bảo tiếp tục kéo dài: tượng Phật được thờ cúng trong chùa là Phật bảo; kinh sách là Pháp bảo; Tỳ kheo, Tỳ kheo ni phục vụ cho chúng sinh là Tăng bảo.

 
 1. Tự tính Tam bảo: Điều quan trọng nhất của quy y Tam bảo là từ quy y Tam bảo thường trụ, thăng hoa đến Tự tính Tam bảo. Thế nào là Tự tính Tam bảo?
 
cùng nhau tu tập 3

Ta là Phật: có đủ năng lực khẳng định “Ta là Phật” thì sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Vốn dĩ bạn muốn đánh người, nhưng nghĩ rằng “Ta là Phật” thì bạn sẽ không đánh người nữa. Vốn dĩ bạn muốn hút thuốc, uống rượu, nhưng nghĩ rằng “Ta là Phật” thì bạn sẽ không hút thuốc, uống rượu, không đi ra ngoài chơi nữa. Chỉ cần bạn khẳng định “Ta là Phật” thì bạn sẽ được cứu.

Ta là Pháp: Phải khẳng định trách nhiệm “Ta sẽ làm mô phạm cho mọi người”, “Ta là sinh mệnh vĩnh cửu”, “Ta phải chính trực, vô tư, hướng thượng”. “Ta là công ty điện chiếu sáng”, “Ta là nước pháp cam lộ”, “Ta là Phật pháp cứu giúp chúng sinh” thì sẽ tự mình có sức mạnh.


 
cùng nhau tu tập 4Ta là Tăng: Bạn bây giờ đang cạo bỏ râu tóc, khoác y của vị Tăng, chẳng phải bạn đã trở thành vị Tăng đó sao? Quy y Tự tính Tam bảo không phải quy y người khác mà thật ra là quy y chính mình. Mọi người đều có Phật tính. Quy y Phật tính của mình chính là quy y Phật. Mỗi người đều có vô hạn sinh mạng trong đời vị lai, Pháp tính bình đẳng vô sai biệt. Pháp tính siêu việt thời gian, không gian là vô lượng thọ, vô lượng quang. Chúng ta thừa nhận Pháp tính vốn có của mình chính là quy y Pháp, hướng đến các bậc đại thiện tri thức như Bồ tát Quán Âm, Văn Thù, Địa Tạng, Di Lặc hoặc các vị đại Pháp sư ở thế gian, bậc thầy dạy ta nương theo học tập chính là quy y Tăng. Quy y Tam bảo Phật, Pháp, Tăng là đều nhờ lực bên ngoài dẫn đường cho chúng ta tìm về với chính mình, nhận thức chính mình, khẳng định chính mình, tiến đến phát huy công năng của chính mình. Quy y Tam bảo là việc làm vô cùng quan trọng. Con người sống trên thế gian không thể đánh mất chính mình mà phải làm chủ bản thân. Tâm ta là Phật, Phật trong tâm ta. Có nhận thức được như vậy mới đúng nghĩa quy y Tam bảo…

 
cùng nhau tu tập 5Mục Lục:
Bài 1: Quy Y Tam Bảo
Bài 2: Giữ Và Làm Theo Ngũ Giới
Bài 3: Tu Trì Mật Hạnh
Bài 4: Công Đức Phật Sự
Bài 5: Bát Quan Trai Giới
Bài 6: Tu Hành Trong Buông Xả
Bài 7: Trợ Niệm Vãng Sanh
Bài 8: Thân Thuộc Tụ Hội
Bài 9: Pháp Môn Niệm Phật
Bài 10: Xuất Gia Ngắn Hạn
Bài 11: Pháp Môn Quán Âm
Bài 12: Hành Hương Lễ Phật
Bài 13: Thiền Tịnh Cộng Tu
Bài 14: Cùng Nhau Tu Tập
Bài 15: Gia Đình Soi Sáng
Bài 16: Tiếp Khách Đến Chùa 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây